JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Verkkovakiot

PÄI­VÄ­MIES, ME­DI­A­TIE­DOT 2020

Verkkovakiot

Juttua muokattu:

31.12. 15:46
20191231154648

Kus­tan­ta­ja

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten kes­ku­syh­dis­tys ry (SRK)

Ki­vi­har­jun­lenk­ki 7, 90220 Ou­lu

------------------------------------

Il­moi­tus­myyn­ti

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten kes­ku­syh­dis­tys ry (SRK)

Ki­vi­har­jun­lenk­ki 7, 90220 Ou­lu

Sis­ko-Lii­sa Kar­si­kas

Puh. 040 766 8257

Ai­neis­tot: pm.il­moi­tuk­set@srk.fi

------------------------------------

Il­moi­tus­hin­nat, ai­neis­ton pa­lau­tus ja mak­su­eh­dot

Etu­si­vu

Pik­ku­ban­ne­ri, hin­nat: 500 e/1kk, 900 e/2kk, 1200 e/3kk, 4000 e/vuo­si + alv 24%

Pik­ku­ban­ne­rit si­jait­se­vat www.pai­va­mies.fi-si­vus­ton oi­ke­as­sa reu­nas­sa kus­tan­ta­jan omien il­moi­tus­ten ala­puo­lel­la. Ban­ne­rien jär­jes­tys vaih­te­lee sa­tun­nai­ses­ti, si­vua vir­kis­tä­mäl­lä.

Koot

Pik­ku­ban­ne­ri 200X200 px

Tau­lu­ban­ne­ri 200X350 px

For­maa­tit

JPG tai GIF, max 100 kt

Ban­ne­rit ei­vät voi si­säl­tää ani­moin­te­ja, vi­de­o­ku­vaa tai ään­tä. Ban­ne­rien si­säl­tö ei voi ol­la ris­ti­rii­das­sa leh­den toi­min­ta-aja­tuk­sen ja ar­vo­jen kans­sa.

Ai­neis­to­päi­vä

Verk­ko­leh­teen vii­meis­tään 4 työ­päi­vää en­nen so­vi­tun kam­pan­jan al­kua.

Pa­pe­ri­leh­den il­moi­tus­hin­nat ja -ai­ka­tau­lut löy­ty­vät osoit­tees­ta tääl­tä.

Pai­va­mies.fi tar­jo­aa tie­toa van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suu­des­ta, SRK:sta ja rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­tä.

18.5.2021

Sinä päi­vä­nä Her­ra on ole­va koko maan­pii­rin ku­nin­gas. Hän on ole­va yk­si ja ai­noa Ju­ma­la ja hä­nen ni­men­sä ai­noa, jota avuk­si huu­de­taan. Sak. 14:9

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies