JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / eesti

Andeksandmine tundub hea ja rahustab

Siionin Lähetyslehti
Vieraskieliset / eesti
26.9.2018 16.46

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109282220180926164600

Õu­e­män­gu­de kes­kel mõtisk­le­vad kolm tüdru­kut kaht täht­sat os­kust: an­deks­pa­lu­mist ja an­dek­sand­mist.

Lõuna-Soo­me kan­dis ela­vad sõbrad Lil­ja Kla­si­la, Bet­ti­na Tuo­maa­la ning Bet­ti­na põhjast külas­käi­gul vii­biv nõbu, Ron­ja Koi­vis­to, käi­vad alg­koo­li tei­ses klas­sis.

– Kui on tei­nud mi­da­gi va­les­ti, tu­leb pa­lu­da an­deks. Sa­mu­ti, kui on kiu­sa­nud ke­da­gi”, tõdeb Lil­ja.

– Ka siis tu­leb pa­lu­da an­deks, kui on tülli läi­nud”, nen­dib Ron­ja.

– Ning kui ko­ge­ma­ta müksab ke­da­gi või teeb hai­get kel­le­le­gi”, li­sab Lil­ja.

An­deks­pa­lu­mi­ne ei ole tüdru­ku­te mee­lest ala­ti ker­ge.

Ala­ti ei ole või­me­li­ne kohe lep­pi­ma tüli­sid. An­dek­sand­mi­ne on ta­va­li­selt ker­gem kui an­deks­pa­lu­mi­ne.

– Mõni­kord on an­deks­pa­lu­mi­ne ker­ge, mõni­kord ras­ke. Kui ei taha pa­lu­da või an­da an­deks, siis jääb kurb meel mõle­mai­le”, mõtleb Lil­ja.

– Siis on küll kurb meel, kui teab, et on te­ki­ta­nud tei­se­le nuk­ra­meel­sust”, ütleb Bet­ti­na.

Jee­sus on and­nud iga­le usk­li­ku­le vää­ri­ka an­ni: an­da tei­se­le pa­tud an­deks Jee­su­se nime ja vere läbi.

Ka va­ne­mad ütle­vad nõnda lep­pi­des pe­a­le rii­du oma­va­hel või las­te­ga.

Tüdru­ku­te mee­lest kõlab see to­re­dalt ja ra­hus­ta­valt.

Ka koo­lie­lus on vaja an­deks­pa­lu­mi­se ja -and­mi­se os­kust. Kel­lel­gi on vaja

roh­kem ae­ga lep­pi­mi­seks, kee­gi tei­ne on aga kär­mem.

Tüdru­kud rää­gi­vad, et on hea, et ta­va­li­selt õpe­ta­ja või kee­gi tei­ne täis­kas­va­nu ju­ha­tab lap­si lep­pi­mi­se tee­le.

Ka sõpra­de­le tu­leb va­hest lahk­he­li­sid oma­va­hel ja tei­ne muu­tub kur­vaks.

– Siis ol­lak­se hetk tasa, ae­tak­se hetk jut­tu, ja siis ol­lak­se val­mis pa­lu­ma

an­deks”, ju­tus­tab Lil­ja.

Tekst: Han­na Kor­ki­a­kos­ki

Tõlge: A.S.

Jul­kais­tu vi­ron­kie­li­ses­sä nu­me­ros­sa 22.8.2018

14.4.2024

Jeesus sanoo: ”Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut, niin kuin Isä tuntee minut ja minä Isän.” Joh. 10:14–15

Viikon kysymys