JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / eesti

Jumala rahu!

Siionin Lähetyslehti
Vieraskieliset / eesti
11.5.2015 16.14

Juttua muokattu:

1.1. 23:53
2020010123532820150511161400

Pau­lus kir­ju­tas room­las­te­le: „Ju­ma­la riik ei ole ju söö­mi­ne ega joo­mi­ne, vaid õi­gus ja rahu ja rõõm Pühas Vai­mus.” (Rm 14:17) Kas sind on kut­su­tud Ju­ma­la rii­gi sis­se? Kas sina tead, mis­su­gu­ne on tun­ne siis, kui saab ko­ge­da õi­gust, rahu ja rõõmu?

Ju­ma­la rii­ki pää­seb, kui to­e­tu­da Ju­ma­la poja Jee­su­se le­pi­tus­töö­le. Jee­sus sündis ini­me­seks ning suri meie eest ris­ti­sur­ma. Ta ei ol­nud ku­na­gi pa­tus­ta­nud, aga ta oli oma Isa­le lu­ba­nud kan­da seda ka­ris­tust, mis õi­gu­poo­lest kuu­luks pa­tus­ta­nud ini­me­se­le. Meie pää­se­me ai­nult sel­le töö na­jal.

To­e­tu­des Jee­su­se­le, on ka si­nul luba us­ku­da oma pa­tud an­deks an­tuks. Koos an­des­tu­se­ga an­nab Ju­mal ini­me­se süda­mes­se Püha Vai­mu (Ef 1:13), kes teda ju­hib iga­pä­e­va­ses elus. Usk ja usal­dus Ju­ma­la pe­a­le toob ini­me­se­le tur­va­li­su­se.

Sak­sa­maal ela­nud usu­pu­has­ta­ja Mar­tin Lut­her kir­ju­tas sel­lest, mis­su­gu­se kait­se Ju­mal mei­le oma rii­gi sees an­nab. Kui ini­me­selt võe­taks ära kogu raha ja aja­li­kud as­jad ja ise­gi arm­sad ini­me­sed, Ju­ma­la rahu ei suu­da te­malt kee­gi, ka mit­te Ju­ma­la vas­ta­ne, ära viia.

Mida ra­hu­tu­maks muu­tub see maa­ilm, seda suu­re­ma hin­na saab ini­me­se sees­mi­ne rahu. See jääb püsima ise­gi siis, kui ini­me­ne elab eba­kind­lu­ses, ning ise­gi sõja ja vä­gi­val­la kes­kel. See saab püsida ka seal, kus suu­rem osa ini­mes­test on loo­bu­nud Ju­ma­la sõnast.

„är­ge mu­ret­se­ge ühtigi, vaid teie va­ja­du­sed saa­gu kõi­ges Ju­ma­la­le te­a­ta­vaks tä­nuüt­le­mi­se­ga pa­lu­mi­ses ja anu­mi­ses. Ja Ju­ma­la rahu, mis on ülem kui kogu mõist­mi­ne, hoi­ab teie süda­med ja mõtted Kris­tu­ses Jee­su­ses.” (Fl 4:6–7)

Seda hin­ge rahu ta­han ma soo­vi­da Si­nu­le, lu­ge­ja.

Kat­ri Iso­pah­ka­la, mis­jo­ni­le­he toi­me­ta­ja

Tõlge: Sirk­ka Vuo­ri­sa­lo

Kui Teil on soo­ve või ter­vi­tu­si lehe te­gi­ja­te­le, saab neid saa­ta e-pos­ti aad­res­si­le sl.toi­mi­tus@srk.fi.

Jul­kais­tu vi­ron­kie­li­ses­sä kie­li­liit­tees­sä 6.5.2015.

25.2.2024

Jeesus sanoi Simonille: ”Tämä nainen sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän.” Luuk. 7:47

Viikon kysymys