JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Aut­taa­ko laas­ta­ri?

Suominen Sirkka
Aiemmat blogit
8.4.2014 6.15

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420140408061500

Kak­si­vuo­ti­as lap­sen­lap­se­ni kat­soo mi­nua kirk­kain sil­min ja ky­syy laas­ta­ria. Ky­sel­les­sä­ni, mi­hin laas­ta­ri tar­vi­taan, saan vas­tauk­sen, et­tä Mil­jal­le tuli paha mie­li ja se pi­tää pa­ran­taa. Pie­ni mie­he­nal­ku saa pät­kän ku­vi­ol­lis­ta las­ten­laas­ta­ria sekä ser­kul­leen et­tä it­sel­leen.

Lap­set opet­ta­vat mei­tä ai­kui­sia joka het­ki. Las­ten suh­tau­tu­mi­nen toi­sen su­ruun on mut­ka­ton­ta. Au­te­taan sil­lä ta­val­la, mikä on tut­tua ja mikä osa­taan. Täs­sä ta­pauk­ses­sa laas­ta­roi­mal­la pa­haa miel­tä.

Mil­ja is­tuu lat­ti­al­la ja nyyh­kyt­tää. Vie­rel­lä is­tuu pie­ni serk­ku­poi­ka käsi loh­dut­ta­va­na Mil­jan kä­si­var­rel­la ja koko pie­ni var­ta­lo ojen­tau­tu­nee­na Mil­jaa koh­ti. Mil­jal­ta ky­se­le­mäl­lä pal­jas­tuu pa­han mie­len ai­heut­ta­ja. Asia on help­po kor­ja­ta. Li­pas­ton al­le omil­le teil­leen li­vah­ta­nut pie­nen pie­ni mopo kai­ve­taan esil­le ja an­ne­taan Mil­jal­le ko­ti­lai­naan. Kyy­ne­leet kui­va­taan ja pie­ni serk­ku­poi­ka saa hur­maa­van hy­myn ja ru­tis­tuk­sen kii­tok­sek­si loh­dut­te­luis­ta.

Ai­toa vä­lit­tä­mis­tä, ai­toa koh­taa­mis­ta, myö­tä­e­lä­mis­tä elä­män kai­kis­sa ti­lan­teis­sa, nii­tä tar­vi­taan ai­na. Pel­ko sii­tä, sa­non­ko oi­kein, osaan­ko loh­dut­taa oi­kein, on tur­haa. Pel­käs­tään vie­rel­lä kul­ke­mi­nen aut­taa sel­vi­ä­mi­ses­sä. Tie­to sii­tä, et­tä ta­pah­tui mitä ta­han­sa, en ole yk­sin, on erit­täin tär­ke­ää.

Me ai­kui­set teem­me asi­ois­ta mo­nes­ti ko­vin vai­kei­ta. Yri­täm­me löy­tää oi­ke­at sa­nat jo­kai­seen ti­lan­tee­seen, mut­ta mis­tä tie­däm­me, mit­kä ovat juu­ri oi­ke­at sa­nat. Me­kin voi­sim­me toi­mia las­ten ta­val­la. Voim­me käyt­tää nii­tä sa­no­ja ja kei­no­ja, mitä osaam­me ja mit­kä ovat mei­tä­kin aut­ta­neet vai­kei­na ai­koi­na. Voim­me ojen­taa su­re­val­le laas­ta­rin. Vain sil­lä on mer­ki­tys­tä, et­tä vie­rel­lä ole­va vä­lit­tää oi­ke­as­ti ja ai­dos­ti.

SirkkaSuominen
Olen yli viisikymppinen nainen ja olen kasvattanut omat lapseni aikuisiksi. Minulla on kuusi lasta ja kuusi lastenlasta. Olen asunut monissa eri paikoissa ja työskennellyt koko aikuisikäni yhdessä ja samassa paikassa. Voit antaa minulle palautetta blogistani osoitteeseen sirkka.suo@gmail.com.
29.5.2020

Her­ra on mi­nun va­lo­ni ja apu­ni, ketä minä pel­käi­sin? Her­ra on mi­nun elä­mä­ni tur­va, ketä siis säik­kyi­sin? Ps. 27:1

Viikon kysymys