JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Ensimmäinen rippileirijakso isosen silmin

29.2.2016 6.33

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160229063300

Tuu­li:

Hel­mi­kui­se­na per­jan­tai-il­ta­päi­vä­nä pak­kau­duim­me isos­po­ru­kal­la au­toon ja suun­ta­sim­me koh­ti Sii­ka­tör­män lei­ri­kes­kus­ta. Tun­nel­ma au­tos­sa oli jän­nit­ty­nyt, mut­ta lep­poi­sa. Kai­kil­la meil­lä iso­sis­ta tun­tui ole­van odo­tuk­sia tu­le­val­ta vii­kon­lo­pul­ta.

Poh­din, mitä seu­raa­vat päi­vät toi­si­vat tul­les­saan, sil­lä omas­ta rip­pi­kou­lus­ta­ni oli jo muu­ta­ma vuo­si ai­kaa ja tämä oli mi­nul­le en­sim­mäi­nen rip­pi­lei­ri iso­se­na. Olin kui­ten­kin luot­ta­vai­sin mie­lin, sil­lä olim­me ko­koon­tu­neet lei­rin isän­nän sekä mui­den isos­ten kans­sa ai­em­min vii­kol­la suun­nit­te­le­maan lei­riä. Sil­loin olim­me myös kes­kus­tel­leet iso­sen teh­tä­vis­tä ja vas­tuus­ta.

Kuin huo­maa­mat­ta per­jan­tai-il­ta hu­rah­ti no­pe­as­ti ma­joit­tau­tu­mi­sen ja toi­siim­me tu­tus­tu­mi­sen mer­keis­sä. Ky­syim­me rip­pi­kou­lu­lai­sil­ta, mitä odo­tuk­sia heil­lä oli rip­pi­kou­lus­ta. Esiin nou­si usein toi­ve sii­tä, et­tä rip­pi­lei­ril­tä löy­täi­si uu­sia ys­tä­viä ja et­tä oma us­ko vah­vis­tui­si. En­sim­mäi­nen il­ta oli tur­val­lis­ta päät­tää isos­ten lau­luun:

Il­ta saa­puu jäl­leen, yö jo yl­lät­tää.

Tie­dät, lap­so­se­ni, et­tet yk­sin jää,

tai­vaan Isä mei­tä suo­jaa siu­na­ten.

Kä­det yh­teen lii­tä, kii­tä ru­koil­len.

Mil­ja:

Lau­an­tai-aa­mu­na ruo­ka­laan päin va­el­te­li vir­ke­än tai uni­sen oloi­sia rip­pi­kou­lu­lai­sia riip­pu­en sii­tä, kuin­ka mon­ta tun­tia ku­kin oli nuk­ku­nut. Lau­an­tai­hin mah­tui op­pi­tun­te­ja, pe­le­jä ja leik­ke­jä ja isos­ten jär­jes­tä­mää il­ta­oh­jel­maa. Haus­ko­jen sket­sien jäl­keen rau­hoi­tuim­me tak­ka­huo­nee­seen il­ta­har­tau­teen.

Lei­ri­läis­ten ja isos­ten vä­lil­le syn­tyi vie­lä kes­kus­te­lu­ja kel­lon lä­hes­ty­es­sä kes­kiy­ö­tä. Jut­te­lim­me mo­nen­lai­sis­ta ai­heis­ta, esi­mer­kik­si us­ko­na­si­ois­ta ja kou­lus­ta. Kun lei­ri­läi­set al­koi­vat nuk­ku­maan, pa­la­vee­ra­si isos­po­ruk­ka vie­lä ker­ra­ten päi­vän ta­pah­tu­mia.

Sun­nun­tain oh­jel­maan kuu­lui aa­mu­har­taus, ju­ma­lan­pal­ve­lus ja op­pi­tun­te­ja. Aa­mun vaih­dut­tua päi­vään käy­tä­vil­tä al­koi kuu­lua imu­rin hu­ri­naa ja ros­ka­säk­kien ra­pi­naa. Huo­nei­den sii­vous su­jui no­pe­as­ti, ja ai­kaa jäi vie­lä pe­la­ta pin­gis­tä, säh­lyä ja spi­keä lei­ri­kes­kuk­sen si­sä­ti­lois­sa. Lei­ri oli päät­ty­mäs­sä, enää oli jäl­jel­lä lop­pu­har­taus, isos­ten lau­lu sekä yh­des­sä lau­let­ta­va Sii­o­nin lau­lu 209, Ju­ma­lan rau­haan jäl­leen. Kun vii­mei­nen­kin iso­nen oli ah­tau­tu­nut Ou­luun päin vie­vään Trans­port­te­riin, pys­tyi jo ren­tou­tu­maan. Lei­ri oli men­nyt hy­vin, ja siel­tä jäi iso­sel­le­kin mie­tit­tä­vää ja mat­ka­e­väi­tä.

Iloi­nen pu­heen­so­ri­na ja pie­net no­ko­set oli kes­key­tet­tä­vä, kun me iso­set läh­dim­me eri suun­tiin ja sa­noim­me toi­sil­lem­me Ju­ma­lan rau­haan.

Iso­set Mil­ja & Tuu­li, Sii­ka­tör­män 11. rip­pi­lei­ri

Ripariblogi
Rippikoulu on iso juttu. Se on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon koulu, jota SRK toteuttaa yhtenä järjestönä kansanopistojen kanssa. Rippikoulun tavoitteena on tukea nuorta hänen omakohtaisessa uskossaan. Tästä blogista voit seurata rippikoulun herättämiä ajatuksia, kokemuksia, kysymyksiä, keskusteluja, kohtaamisia, tekemisiä ja tapahtumia. Kirjoittajina toimivat pääosin riparilaiset ja isoset, mutta myös muu henkilökunta ja riparilaisten lähipiiri.
25.2.2024

Jeesus sanoi Simonille: ”Tämä nainen sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän.” Luuk. 7:47

Viikon kysymys