JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Haa­vei­le­mas­sa et­tä lu­ki­si

Paavola Vilja
Aiemmat blogit
17.9.2016 6.34

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160917063400

– Kir­jas­toon! kek­sin sa­tei­sel­la poik­ki­ka­dul­la. Au­to nä­pä­käs­ti seu­raa­val­le poik­ki­ka­dul­le ja kie­kos­ta ai­kaa.

Iso ovi on pai­na­va. Leh­ti­sa­lis­sa on mon­ta ryp­py­ot­sais­ta, por­tais­sa ei tule ke­tään vas­taan.

Kään­te­len pää­tä ala-au­las­sa. Mi­ten en kuu­kau­siin muis­ta­nut?

ää­net ovat tu­tun vai­mei­ta. Ih­mi­siä kä­ve­lee, lu­kee, tut­kii.

Tis­kien ta­ka­na näyt­tää tus­kas­tut­ta­van rau­hal­li­sel­ta. Jak­sai­sin­ko ol­la tääl­lä töis­sä?

En jak­sai­si ol­la tääl­lä töis­sä, mut­ta hen­gi­tän rau­hal­lis­ta kir­jas­toil­maa ja an­nan ai­vo­jen men­nä kir­jas­to­moo­diin, vie­lä ne muis­ta­vat. Kir­jas­to­moo­dis­sa liik­keet ovat ta­val­lis­ta hi­taam­pia, sil­mät elos­sa ja ai­vois­sa käy vi­li­nä.

Tark­kaa­vai­suus hy­päh­te­lee let­ke­äs­ti ni­tees­tä toi­seen. Vau, mikä uu­tuus! Mi­ten tämä on nos­tet­tu esil­le, van­ha ja ku­lu­nut? Kiin­nos­ta­via.

Mi­ten näin no­pe­as­ti löy­tyy näin mon­ta? Po­li­tiik­ka­julk­kis­ten rak­kaus­ta­ri­noi­ta, tie­tei­li­jän oma­e­lä­mä­ker­ta, koo­mi­sia ko­lum­ne­ja, ro­maa­ni lap­set­to­muu­des­ta… Mil­lä pe­rus­teel­la näi­tä nap­pai­len?

Kir­jas­to on ih­mi­sil­le il­mai­nen, mut­ta nyt ei ol­lut il­mai­nen käyn­ti. Kuit­taan van­hat ve­lat ja piip­paan kir­jat hal­lin­taa­ni.

Suo­jaan kor­ke­aa sy­lil­lis­tä mat­kal­la au­toon, hei­tän ni­teet vän­kä­rin pen­kil­le, nap­paan ku­van ja ker­ron, et­tä otin reis­su­kir­jo­ja teil­le as­ti. Näyt­ti niin pal­jol­ta jo­ten­kin, mut­ta sitä en se­li­tä.

Sit­ten kan­nan kir­jo­ja vih­re­äl­lä kan­gas­kas­sil­la ym­pä­ri Nor­jaa, yh­del­le pik­kui­sel­le hui­pul­le­kin. Jon­ne men­tiin kyl­lä au­tol­la, ja enim­mäk­seen kir­jat mat­kus­ta­vat kyl­lä ta­ka­kon­tis­sa. Luen minä jon­kin niis­tä puo­li­vä­liin as­ti en­nen kuin huk­kaan sil­mä­la­sit. Hir­ve­än mu­ka­va oli lu­kea!

Ei­kö ole on­ni sem­moi­nen kir­jas­to, jos­sa käy­dä hen­git­tä­mäs­sä ihan rau­has­sa ja haa­vei­le­mas­sa, et­tä lu­ki­si!

ViljaPaavola
Olen kolmikymppinen keskisuomalainen, joka katselee blogissa elämänpiiriään yhteiskunnallisesta, viestinnällisestä ja ihan vaan inhimillisestä näkökulmasta. Kommentteja, terveisiä ja palautetta voit laittaa osoitteeseen vilja.paavola@gmail.com.
8.7.2020

Et­kö ym­mär­rä, et­tä Ju­ma­lan hy­vyys joh­taa si­nut kään­ty­mi­seen? Room. 2:4

Viikon kysymys