JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Artikkelit

Jeesus tulee nöyränä, aasilla ratsastaen

Lehto Sirkka
Artikkelit
29.11.2015 10.00

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420151129100000

Nyt sy­ty­täm­me kynt­ti­län,

se liek­kiin lei­mah­taa.

Me odo­tam­me Jee­sus­ta,

sei­mes­sä nuk­ku­vaa.

Vk. 13:1

En­sim­mäi­nen ad­vent­ti­sun­nun­tai aloit­taa ad­vent­ti­a­jan, ja sil­loin kir­kois­sa lau­le­taan tut­tua Hoo­si­an­na-virt­tä. Hoo­si­an­na on oi­ke­as­taan ru­kous, joka tar­koit­taa ”Oi au­ta, pe­las­ta!” Jo en­nen Jee­suk­sen ai­kaa sitä kui­ten­kin pi­det­tiin ylei­se­nä juh­la­huu­to­na ja rie­mu­nil­mauk­se­na.

Päi­vän ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa ko­ros­tu­vat ilo Mes­si­aan ja Lu­nas­ta­jan saa­pu­mi­ses­ta sekä Jee­suk­sen nöy­ryys. Jee­sus rat­sas­ti Je­ru­sa­le­miin vaa­ti­mat­to­mal­la aa­sil­la, ei so­ta­pääl­li­köi­den ja maal­lis­ten ruh­ti­nai­den ta­voin ul­jaal­la rat­sul­la.

En­sim­mäi­sen ad­ven­tin pää­teks­ti ja li­tur­gi­nen väri, val­koi­nen, liit­tä­vät ad­ven­tin ja jou­lun pal­mu­sun­nun­tain ja pää­si­äi­sen ta­pah­tu­miin. Näin kirk­ko­vuo­den pää­si­äis­kes­kei­syys tu­lee esil­le alus­ta läh­tien. Jou­lu saa to­del­li­sen mer­ki­tyk­sen­sä yh­tey­des­sä Kris­tuk­sen kär­si­myk­seen, kuo­le­maan ja ylös­nou­se­muk­seen. Kirk­ko­vuo­den en­sim­mäi­nen sun­nun­tai ju­lis­taa myös, et­tä Ju­ma­la ei ole kau­ka­na meis­tä. Hän lä­hes­tyy kan­saan­sa an­taak­seen sil­le pe­las­tuk­sen uu­den ajan.

En­sim­mäi­nen ad­vent­ti­sun­nun­tai on kir­kos­sa toi­sek­si suo­si­tuin juh­la­py­hä, sil­lä kir­kos­sa käy­dään ah­ke­ram­min vain jou­lu­aat­to­na. Useis­sa kir­kois­sa vie­te­tään en­sim­mäi­se­nä ad­vent­ti­sun­nun­tai­na myös ad­vent­ti­ves­per eli ad­ven­ti­na­jan sä­vel­har­taus.

SirkkaLehto
27.5.2022

Hyvä on sen osa, joka luottaa Herraan, ei etsi apua pahan voimilta eikä käänny niiden puoleen, jotka valhetta palvelevat. Ps. 40:5

Viikon kysymys