JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Artikkelit

Lootin vaimon kohtalo

Artikkelit
7.11.2021 12.00

Juttua muokattu:

5.11. 13:17
2021110513170420211107120000

Sirpa Tuomaala

Sirpa Tuomaala

Kirs­ti Wal­le­nius-Rii­hi­mä­ki

Ab­ra­ha­min vel­jen­poi­ka Loot per­hei­neen oli va­lin­nut ko­dik­seen So­do­man kau­pun­gin. Loo­tin vie­raik­si tu­li­vat sa­mat Ju­ma­lan mie­het, jot­ka oli­vat vie­rail­leet Ab­ra­ha­min luo­na.

So­do­man mie­het ko­koon­tui­vat Loo­tin ta­lon eteen ja vaa­ti­vat vie­rai­ta sek­su­aa­li­siin me­noi­hin­sa. Loot oli vai­ke­an rat­kai­sun edes­sä. Hän eh­dot­ti, et­tä luo­vut­tai­si vie­rait­ten­sa si­jaan omat tyt­tä­ren­sä. Sil­loin Loo­tin vie­raat pal­jas­ti­vat ole­van­sa en­ke­lei­tä. He ve­ti­vät Loo­tin si­säl­le ja so­kai­si­vat So­do­man mie­het niin, et­tei­vät nämä löy­tä­neet ovea.

Loot sai tie­tää, et­tä Ju­ma­la oli päät­tä­nyt tu­ho­ta So­do­man sen syn­ti­syy­den ta­kia. Loo­tin oli koot­ta­va per­heen­sä. Hän läh­ti pu­hu­maan tyt­tä­rien­sä sul­ha­sil­le, mut­ta nämä vain nau­roi­vat.

Aa­mul­la en­ke­lit käs­ki­vät Loo­tia läh­te­mään. Kun Loot vit­kas­te­li, en­ke­lit vei­vät kä­des­tä pi­tä­en Loo­tin, hä­nen vai­mon­sa ja tyt­tä­ren­sä kau­pun­gin ul­ko­puo­lel­le.

Loo­tin vai­mo puo­li­so­na ja äi­ti­nä koki sa­mat het­ket taus­tal­la. To­den­nä­köi­ses­ti hän kä­ve­li mie­hen­sä jäl­jes­sä. Puo­li­soil­la ei ol­lut ai­kaa kes­kus­tel­la ei­kä se ol­lut ta­pa­na muu­ten­kaan. Oli pa­et­ta­va py­säh­ty­mät­tä ja taak­se kat­so­mat­ta.

Il­mei­ses­ti osa per­hees­tä jäi tu­hon al­le, ai­na­kin koti ja siel­lä ole­vat tär­ke­ät asi­at. Sin­ne jäi­vät ri­kas­tu­mi­sen mah­dol­li­suu­det, joi­den vuok­si So­do­ma oli va­lit­tu asuin­pai­kak­si. Sin­ne jäi­vät myös ne ys­tä­vyys­suh­teet, joi­ta vai­mol­le eh­kä oli muo­dos­tu­nut. Raa­mat­tu ker­too, et­tei vai­mo to­tel­lut en­ke­lin ke­ho­tus­ta vaan ”kat­soi taak­seen ja muut­tui suo­la­pat­saak­si”.

Teks­ti on ly­hen­nel­mä kir­jas­ta "Raa­ma­tun nai­sia Ee­vas­ta Pris­caan". (Toim. Mar­ja-Lii­sa Si­vu­la ja Rai­li Oja­leh­to, SRK 2011.)

Päi­vä­mie­hen "Raa­ma­tun nai­sia" -pals­ta esit­te­lee yh­den kir­jan teks­teis­sä ker­ran kuus­sa.

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys