JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Psal­mien kesä

1.8.2020 6.00

Juttua muokattu:

28.7. 15:03
2020072815033420200801060000

Ter­vo­lan kir­kos­sa oli seu­rat hei­nä­kuun toi­se­na sun­nun­tai­na. Seu­rois­sa oli yk­si puhe ja lau­lu­tuo­kio. Pai­noin mie­lee­ni, mikä psal­mi oli seu­ra­pu­heen ai­hee­na. Unoh­din sen kui­ten­kin. Oli­ko­han se psal­mi 85 tai 86? Vai 84?

Sitä pait­si nu­kuin seu­rois­sa. Pu­hu­ja­na ol­lut Aa­po Mä­en­pää oli­si ai­van hy­vin voi­nut miet­tiä pu­heen­sa ai­ka­na, et­tä oi voi, oli­si­pa tuo Jur­mun Mar­kun vai­mo hok­san­nut nuk­kua va­ras­toon tal­vel­la ja ke­vääl­lä, kun ei ol­lut seu­ro­ja. Tääl­lä nyt nu­ku­taan pit­kän seu­ra­tau­on jäl­keen.

Mi­nul­la on nyt kä­des­sä­ni pie­ni Uu­den tes­ta­men­tin ja Psal­mien yh­teis­pai­nos. Näis­sä kol­mes­sa psal­mis­sa, jois­ta jos­ta­kin Mä­en­pää pu­hui, on suu­ria lau­sei­ta, ru­kouk­sia ja hä­tä­huu­to­ja­kin Ju­ma­lan puo­leen. ”Sil­lä lin­tu on huo­neen­sa löy­tä­nyt, ja pääs­ky­nen pe­sän­sä, jo­hon­ka he poi­kan­sa las­ke­vat.” ”Kui­ten­kin on hä­nen apun­sa nii­den ty­kö­nä, jot­ka hän­tä pel­kää­vät, et­tä mei­dän maal­lam­me kun­nia asuis.” ”Kal­lis­ta, Her­ra, kor­vas ja kuu­le mi­nua; sil­lä minä olen raa­dol­li­nen ja köy­hä.” ”Mut­ta sinä, Her­ra Ju­ma­la, olet ar­mol­li­nen ja lau­pi­as, kär­si­väl­li­nen ja san­gen hyvä ja va­kaa.”

Mi­nus­ta tun­tuu, et­tä tämä kesä on ol­lut psal­mien kesä.

Lau­lu­tuo­ki­oon va­lit­tu­jen lau­lu­jen jou­kos­sa oli yk­si mi­nun lem­pi­lau­luis­ta­ni, Sii­o­nin lau­lu 74: Jee­sus ar­mos­sa­si, mi­nun on­ne­ni on. Mi­nua kos­ket­taa ai­na lau­lun koh­ta: ”Paha maa­il­ma jää, tah­don tai­vaa­seen pääs­tä.” Lau­lun vii­mei­nen sä­keis­tö on myös kuin oma hen­ki­lö­koh­tai­nen ru­kous Ju­ma­lan puo­leen: ”Vaik­ka kiu­so­ja saan ja ne uu­vut­ta­vat, / var­jot kuo­le­man maan rin­taa ah­dis­ta­vat, / Isä, un­hoi­ta et omaa las­ta­si vai­vaan. / Ar­mo­lu­pauk­set tiel­lä kan­ta­vat tai­vaan.”

Seu­ro­jen jäl­keen kir­kon pi­hal­la ys­tä­vä­ni ker­toi lo­ma­mat­kal­la ta­pah­tu­nees­ta koh­taa­mi­ses­ta kau­an sit­ten Ter­vo­las­sa pap­pi­na ol­leen hen­ki­lön kans­sa. Kes­kus­te­lus­sa tämä pap­pi oli ker­to­nut kuun­nel­leen­sa Ke­sä­seu­ra­ra­di­o­ta. Hän oli myös miet­ti­nyt, mi­ten us­ko­vat nuo­ret ovat jak­sa­neet, kun ei ole ol­lut seu­ro­ja, ja et­tä ovat­ko­han nuo­ret jak­sa­neet kuun­nel­la net­ti­seu­ro­ja.

Voi, mi­ten oi­kei­ta huo­lia ja poh­din­to­ja!

Vii­me tal­ven yk­si ylei­sim­mis­tä ko­ro­na­ter­meis­tä on ol­lut lau­ma­suo­ja. Voi­sim­me tä­nään pu­hua myös lam­mas­lau­ma­suo­jas­ta, jon­ka tur­vaa nuo­ret­kin oli­si­vat var­mas­ti tar­vin­neet men­nei­nä kuu­kau­si­na.

Lam­mas­lau­mas­sa on tur­val­lis­ta kul­kea ul­koi­sil­ta vaa­roil­ta tur­vas­sa. Yh­des­sä on tur­val­li­sem­paa kuin yk­sin. Mut­ta ai­na on ole­mas­sa hen­ki­lö­koh­tai­nen tais­te­lu syn­tiä vas­taan. Sii­nä­kin tais­te­lus­sa saa apua, voi­maa ja loh­tua toi­sil­ta lam­mas­lau­mas­sa kul­ki­joil­ta.

On iha­naa aja­tel­la, et­tä nuo­ret pää­se­vät var­maan­kin jo syk­syl­lä yh­des­sä seu­roi­hin. Lam­mas­lau­man suo­jaan.

Kan­nat­taa py­syä lam­mas­lau­mas­sa hel­län pai­me­nen hoi­dos­sa. Si­nä­kin, ra­kas nuo­ri ih­mi­nen, sul­je sy­dä­mee­si psal­min 23 sa­nat: ”Her­ra on mi­nun pai­me­ne­ni, ei mi­nul­ta mi­tään puu­tu.”

Hanna-MariaJurmu
Olen vuonna 1962 syntynyt tervolalainen Hamma. Arvostan kotiseutuani, tätä vehmasta Kemijoen vartta ja kaunista Meri-Lappia. Asun nykyisin kahdestaan mieheni kanssa. Lapsemme ovat aikuisia, ja he asuvat eri puolilla Suomea. Ajatukseni kulkevat heidän luonaan. Olen Kaarin sekä Sulon ja Alvan isoäiti. Musiikki tuo syvyyttä ja rikkautta elämääni. Se on sydämeni harrastus. Sydämeeni on hiipinyt myös Posio. Sähköpostiosoitteeni on hannamariajurmu@gmail.com
17.1.2022

Kiit­tä­kää Her­raa, huu­ta­kaa avuk­si hä­nen ni­me­ään, ker­to­kaa kan­soil­le hä­nen suu­ris­ta te­ois­taan! Ps. 105:1

Viikon kysymys