JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Pyykillä

29.6.2022 6.00

Juttua muokattu:

21.6. 14:41
2022062114411020220629060000

Mar­ja-Tert­tu Ko­mu­lai­nen

Jo­ka­päi­väi­seen elä­män­me­noom­me kuu­luu erot­ta­mat­to­mas­ti vaat­tei­den pesu ja huol­to. Pyyk­ki­päi­vis­tä ker­to­via lau­lu­ja löy­ty­nee pal­jon­kin, mut­ta täl­lä het­kel­lä mie­lee­ni tu­lee vain pari–kol­me.

Jos­kus hy­räi­len ihan vain omak­si ilok­se­ni lau­lua ”Tun­net­ko Lii­su­kan, hei, hän ran­taan pyyk­kiä vei...” Sen sa­nat al­ka­vat ruot­sik­si: ”Kän­ner du Lot­ta, min vän…?” Toi­nen, yh­tä iloi­nen ja vauh­di­kas las­ten­lau­lu al­kaa sa­noil­la: ”Ke­vä­tau­rin­ko kir­kas kun pais­taa, ty­töt pyy­kil­le kii­ruh­taa.”

Muis­tan ti­lan­teen mo­nen vuo­den ta­kaa. Us­ko­vai­set si­sa­ret oli­vat kut­su­neet mi­nut mö­kil­leen, jos­sa oli sa­maan ai­kaan ky­läs­sä vau­va­per­he. Mö­kin emän­tä sa­noi mi­nul­le: ”Pe­se­päs sinä nuo vau­van­vaat­teet tuos­ta, et­tei ison per­heen äi­din it­se tar­vit­se.” Niin ta­pah­tui­kin, ja mi­nus­ta se oli mu­ka­va ko­ke­mus. Olin it­se sil­loin vie­lä per­hee­tön.

Niin ar­ki­päi­väi­sel­tä kuin pyy­kin­pe­su – ny­ky­kie­lel­lä pyyk­käys – kuu­los­taa­kin, sa­nal­la on us­kon­nol­li­seen kie­len­käyt­töön liit­ty­vä, sy­väl­li­sem­pi mer­ki­tys. Jos kuu­len esi­mer­kik­si, et­tä jot­kut oli­vat pes­seet ”kal­lis­ta pyyk­kiä”, se ei tar­koi­ta, et­tä pes­tä­vä­nä oli­si ol­lut kal­lii­ta merk­ki­vaat­tei­ta, vaan et­tä sii­nä on hoi­det­tu kun­toon oman­tun­non asi­oi­ta.

Ai­he­pii­ris­sään eri­tyi­sen hel­lyt­tä­vä on ra­di­os­sa har­voin kuul­tu vie­ras­kie­li­nen jou­lu­lau­lu, jos­sa Neit­syt Ma­ria pe­see Jee­sus-lap­sen ka­pa­loi­ta. Sen voi tun­nis­taa sa­nas­ta la­va­re, joka mer­kit­see pe­se­mis­tä.

Mut­ta on­pa vie­lä eräs, tut­tu­a­kin tu­tum­pi suo­ma­lai­nen lau­lu, jos­sa vii­ta­taan pe­se­mi­seen! Sii­nä sa­no­taan: ”Täs­sä ve­si­mal­ja, sil­mät huuh­to­kaa!”

Marja-TerttuKomulainen
Kutsu Päivämiehen verkkolehden blogikirjoittajaksi ilahdutti minua, mutta vähän myös huoletti: enhän ollut aikaisemmin kirjoittanut tämänkaltaisia tekstejä. Olen kuuden aikuisen lapsen äiti Kymenlaaksosta. Asumme puolisoni kanssa kahden. Lapsenlapsia meillä on seitsemän. Olen ollut työssä hoitoalalla, mutta kotiäitivuosia minulla on enemmän kuin työvuosia. Toivoisin voivani tuottaa lukijoille ilon ja toivon pilkahduksia arkeen.
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys