JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Rippikuva jäi ottamatta

3.9.2021 9.05

Juttua muokattu:

31.8. 13:48
2021083113481520210903090500

Pau­li Määt­tä

Sain ol­la tänä ke­sä­nä kol­me ker­taa las­ten­las­ten rip­pi­juh­lis­sa. Ne ovat hie­no­ja ti­lai­suuk­sia. Nuo­ri voi ol­la vä­hän hä­mil­lään­kin juh­lan kes­ki­pis­tee­nä, kun iso­van­hem­mat, kum­mit ja muut su­ku­lai­set sekä ka­ve­rit tu­le­vat juh­lis­ta­maan ri­pil­le pää­syä.

Edel­li­sen ker­ran kes­ki­pis­tee­nä olos­ta eli ris­ti­äi­sis­tä on jo ai­kaa. Syn­ty­mä­päi­viä on toki vä­lil­lä myös vie­tet­ty. Ta­ka­na on juu­ri iki­muis­toi­nen rip­pi­kou­lu­lei­ri, jon­ka ko­ke­muk­set voi­vat kan­taa koko elä­män ajan. Uu­sia ys­tä­vi­ä­kin ja sa­mal­la saat­to­mie­hiä on saat­ta­nut tul­la.

Ko­ro­na-ai­ka­na iso­van­hem­pa­na ei ole pääs­syt mu­kaan pai­kal­le kon­fir­maa­ti­o­kirk­koon. Kii­tos uu­den tek­nii­kan, mu­kaan on pääs­ty vir­tu­aa­li­ses­ti. Näin on voi­tu ol­la hen­ki­ses­ti mu­ka­na nuo­ren suu­res­sa het­kes­sä.

Mie­leen tu­lee oma rip­pi­kou­lu 50 vuo­den ta­kaa Reis­jär­ven opis­tos­sa. Kir­jal­li­sia muis­tiin­pa­no­ja ei ole, jo­ten jou­tuu tur­vau­tu­maan sii­hen, mitä vie­lä muis­taa.

Rip­pi­kou­lu al­koi sii­tä, et­tä läh­din su­vi­seu­roi­hin Kuu­sa­mos­ta su­vi­seu­ra­bus­sil­la. En enää muis­ta, mi­ten ma­joi­tuin seu­rois­sa. Seu­ro­jen jäl­keen pää­sin enon kyy­dis­sä Ete­lä-Suo­meen. Serk­ku­tyt­tö­ni oli tu­los­sa sa­mal­le lei­ril­le, jo­ten sa­mal­la kyy­dil­lä pää­sin sit­ten Reis­jär­vel­le. Rip­pi­kou­lus­ta muis­tan, et­tä siel­lä oli mu­ka­vaa ja tur­val­lis­ta. Osa tun­neis­ta pi­det­tiin luon­non hel­mas­sa. Joi­ta­kin lei­ri­läi­siä tun­nis­tai­sin vie­lä­kin, jos tu­li­si­vat vas­taan.

Rip­pi­kir­kos­ta muis­tan, kuin­ka huo­ma­sin lo­pus­sa, et­tä oli ta­pa­na an­taa kuk­kia rip­pi­lap­sel­le. Mi­nul­la ei kuk­kia ol­lut. Sa­man oli huo­man­nut eno­ni, joka toi mi­nul­le ku­kan. Il­mei­ses­ti tait­toi ku­kan serk­ku­ni kim­pus­ta. Pie­ni ele, mut­ta saa kyy­ne­leet sil­mii­ni vie­lä 50 vuo­den pääs­tä.

Rip­pi­kou­lun jäl­keen jäin muu­ta­mak­si päi­väk­si toi­sen eno­ni luo, joka asui sil­loin Reis­jär­vel­lä. Siel­tä sit­ten lin­ja-au­tol­la ko­tiin – use­an vii­kon reis­su oli ta­ka­na­päin.

Ko­to­na odo­tet­tiin­kin mi­nua jo ko­vas­ti. Ter­va­hau­dan­suol­le oli ryh­dyt­ty te­ke­mään pel­toa. Ojia tar­vit­tiin, ja yk­si la­pio oli jou­ti­laa­na. Muis­tan, kuin­ka kai­vu­työ ei oi­kein tah­to­nut mais­tua. Pui­den juu­ria oli joka pai­kas­sa ja ötö­kät ku­hi­si­vat ym­pä­ril­lä. Olin­han juu­ri tot­tu­nut mat­kus­te­le­vaan elä­mään.

Ojan­kai­vua seu­ra­si hei­nän­te­ko. Var­maan hei­nä­hom­mat oli saa­tu niin hy­väl­le mal­lil­le, et­tä voi­tiin pi­tää vä­li­päi­vä. Ta­pa­na oli ot­taa va­lo­ku­vaa­mos­sa rip­pi­kou­lu­lai­ses­ta rip­pi­ku­va, kun omaa ka­me­raa ei ol­lut. Val­mis­tau­duim­me mat­kaan. Trak­to­rin nos­to­lait­tei­siin kyt­ket­tiin loo­su. Se oli rau­das­ta hit­sat­tu laa­tik­ko, ja sitä käy­tet­tiin ta­va­roi­den kul­jet­ta­mi­seen. Sen tär­kein teh­tä­vä oli lan­na­na­jo pel­lol­le. Loo­su puh­dis­tet­tiin ja lai­tet­tiin hei­niä peh­mik­keek­si. Puin par­haat vaat­teet yl­le­ni ja ase­tuin kyy­tiin. Isä läh­ti aja­maan.

Kir­kol­le oli so­ra­tie­tä 25 ki­lo­met­riä. Tie­pö­ly lei­jai­li trak­to­rin ym­pä­ril­lä. Kun pääs­tiin ku­vaa­mon pi­hal­le, huo­mat­tiin, et­tä ku­vat­ta­va oli ai­van pö­lyn pei­tos­sa. Mie­tit­tiin, mitä nyt teh­dään. To­det­tiin, et­tä si­säl­le ei keh­taa men­nä. Ra­hat oli kui­ten­kin va­rat­tu. Yk­sis­sä tuu­min pää­tet­tiin men­nä osuus­kaup­paan ja os­tet­tiin sääs­ty­neil­lä ra­hoil­la kä­si­höy­lä. Äi­ti oli kyl­lä vä­hän häm­mäs­ty­nyt, kun men­tiin ko­tiin höy­lä kä­des­sä.

Niin jäi rip­pi­ku­va ot­ta­mat­ta. Olen pääs­syt ker­to­maan ju­tun puut­tu­vas­ta rip­pi­kou­lu­vas­ta mel­kein kaik­kien omien las­te­ni rip­pi­kou­lu­jen van­hem­pien il­lois­sa – las­ten suu­rek­si kau­huk­si.

PauliMäättä
Olen tuore eläkeläinen Kempeleestä. Puoliso löytyi Helsingistä. Lapsia saimme 11. Kesäisin työllistävät puutarhat kotona ja mökillä Savossa. Luonnettani kuvannee erään kurssin loppuarvostelu: aivan liian lempeä ja lauhkea, papillinen ote. Marjastamaan pitäisi ehtiä. Lukemista olen aina harrastanut. Joskus putkahtaa kirjoitelmia eri foorumeille. Nikkarointi kiinnostaa. Erityisesti jos keksii vanhalle esineelle uusia käyttömuotoja. paulimaatta2(at)gmail.com.
PauliMäättä

Ei kait siinä

14.12.2023 6.00
PauliMäättä

Erilaisina yhdessä

9.11.2023 6.00
PauliMäättä

Arkea ja erityisiä päiviä

8.10.2023 8.00
PauliMäättä

Vesi, tuo ihmeellinen aine

5.9.2023 7.00
PauliMäättä

Telttaretki Lofooteille. Miten sitten kävi?

4.8.2023 6.30
PauliMäättä

600 000 kilometriä muutamassa päivässä

9.7.2023 6.00
PauliMäättä

Se on sitten kesä

6.6.2023 6.00
PauliMäättä

Kun retkitohtori hiihtojoukkueesta putosi

11.5.2023 6.00
PauliMäättä

Elämäni kirjat

11.4.2023 6.00
PauliMäättä

Sodan varjot

9.3.2023 8.00
PauliMäättä

Taitekohtia

9.2.2023 9.25
PauliMäättä

Vieläkö tämän voisi korjata?

5.1.2023 9.55
PauliMäättä

Joulun lahjat

5.12.2022 6.00
PauliMäättä

Vakka ja kansi

13.11.2022 6.00
PauliMäättä

Oppia ikä kaikki

3.10.2022 12.35
PauliMäättä

Paikkakunnan parhaaksi

4.9.2022 6.00
PauliMäättä

Suviseurat teknisenä suorituksena

7.8.2022 6.10
PauliMäättä

Karhumetsällä ja muita elämyksiä

30.6.2022 6.00
PauliMäättä

Luontosuhteita

19.6.2022 6.00
PauliMäättä

Verkossa

4.5.2022 6.00
PauliMäättä

Elämyksiä tarjolla

2.4.2022 7.00
PauliMäättä

Tässä hetkessä

4.3.2022 6.00
PauliMäättä

Miehen malli

6.2.2022 6.00
PauliMäättä

Perinteitä vaalien

5.1.2022 6.00
PauliMäättä

Kuulunko Karjalan heimoon?

6.12.2021 6.00
PauliMäättä

Muoti-ilmiöitä

14.11.2021 6.00
PauliMäättä

Tukihenkilöitä

11.10.2021 8.35
PauliMäättä

Hillakuume

8.8.2021 7.05
PauliMäättä

Peltoseuroissa

12.7.2021 7.05
PauliMäättä

Vuodenkiertoa

9.6.2021 7.05
PauliMäättä

Toinen todellisuus

9.5.2021 7.05
PauliMäättä

Väliinputoaja

6.4.2021 7.05
PauliMäättä

Pappuli, tuu leikkii!

27.2.2021 7.05
PauliMäättä

Kun yksi elämänvaihe päättyy

22.1.2021 7.30
24.4.2024

Vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin, niin sisäinen ihmisemme uudistuu päivä päivältä. 2. Kor. 4:16

Viikon kysymys