JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Ruisrääkän konsertissa

29.7.2022 7.00

Juttua muokattu:

26.7. 11:04
2022072611043820220729070000

Mar­ja-Tert­tu Ko­mu­lai­nen

Kul­kies­sa­ni läm­pi­mä­nä ke­sä­päi­vä­nä kaak­kois­suo­ma­lai­ses­sa maa­lais­mai­se­mas­sa kor­vii­ni kan­tau­tui äk­kiä vai­me­aa lin­nun ään­tä. Lau­la­jan täy­tyi ol­la jos­sa­kin kau­em­pa­na, sil­lä muis­tan kuul­lee­ni lau­lun ai­em­min pal­jon voi­mak­kaam­pa­na. Kai­kes­sa yk­sin­ker­tai­suu­des­saan lau­lu kuu­los­ti täl­lai­sel­ta: "Rääk – rääk, Rääk – rääk…" Ruis­rääk­kä!

Lau­la­jaa en näh­nyt – en­kä oli­si luul­ta­vas­ti sitä ul­ko­nä­ön pe­rus­teel­la tun­nis­ta­nut­kaan. Se on ni­mit­täin tai­ta­va kät­key­ty­mään.

Vuo­sia sit­ten mi­nul­la oli ti­lai­suus kuun­nel­la ruis­lin­nun ään­tä lä­hie­täi­syy­del­tä. Tein re­mont­tia ka­ma­rin sei­nä­pin­taan. Ko­e­tin saa­da mah­dol­li­sim­man pal­jon nä­ky­vil­le kau­nis­ta, al­ku­pe­räis­tä kuk­ka­ta­pet­tia, jon­ka pääl­le oli ve­det­ty vaa­lea maa­li­ker­ros.

Lin­nun ää­ni kuu­lui ai­tan ta­kaa, pel­lon reu­nas­ta. Se lau­loi, minä raa­pu­tin.

"Rääk – rääk" ja "Raap – raap" tois­tui­vat lu­ke­mat­to­mia ker­to­ja – kes­ti­hän sa­ma­nai­kai­nen työ­ru­pe­a­mam­me yli puo­liy­ö­hön. Lau­la­ja jäi sil­lä­kin ker­taa nä­ky­mät­tö­miin.

Kä­sii­ni osui Lut­he­rin Vähä ka­te­kis­mus vuo­del­ta 1978. Yl­lät­tä­en löy­sin sii­tä koh­dan, jos­sa mai­nit­tiin tie­de ja tai­de. Lai­naan kap­pa­leen op­pi-isäm­me teks­tis­tä:

"Ju­ma­la on luo­nut ih­mi­sen sel­lai­sek­si, et­tä hän tah­too py­säh­tyä tar­kas­te­le­maan ja tut­ki­maan ih­mi­se­lä­mää. Täl­lais­ta tut­ki­mis­ta sa­no­taan tie­teek­si. Tie­de on jat­ku­vas­ti ke­hi­tyk­sen alai­nen.

Ju­ma­la on an­ta­nut ih­mi­sel­le myös ky­vyn näh­dä ja ta­ju­ta kau­neut­ta. Kau­neu­den il­mai­se­mis­ta ha­vain­nol­li­ses­sa muo­dos­sa sa­no­taan tai­teek­si.

Mei­dän on käy­tet­tä­vä näi­tä lah­jo­ja niin, et­tei­vät ne joh­da­ta mei­tä yl­pey­teen ja ais­til­li­suu­teen, vaan et­tä ne syn­nyt­tä­vät meis­sä nöy­rää ja kii­tol­lis­ta miel­tä elä­män an­ta­jaa koh­taan ja edis­tä­vät Ju­ma­lan kun­ni­aa."

Kii­tos kon­ser­tis­ta­si, ke­sän lau­la­ja. Omis­tin sen it­sel­le­ni.

Marja-TerttuKomulainen
Kutsu Päivämiehen verkkolehden blogikirjoittajaksi ilahdutti minua, mutta vähän myös huoletti: enhän ollut aikaisemmin kirjoittanut tämänkaltaisia tekstejä. Olen kuuden aikuisen lapsen äiti Kymenlaaksosta. Asumme puolisoni kanssa kahden. Lapsenlapsia meillä on seitsemän. Olen ollut työssä hoitoalalla, mutta kotiäitivuosia minulla on enemmän kuin työvuosia. Toivoisin voivani tuottaa lukijoille ilon ja toivon pilkahduksia arkeen.
18.6.2024

Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Jes. 57:15

Viikon kysymys