JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Ar­mo­val­ta­kun­ta on ih­mis­ten kes­kel­lä

Päivämies
Pääkirjoitukset
18.9.2019 6.29

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302445420190918062900

Kris­ti­nus­kon kes­kei­sin sa­no­ma on Ju­ma­lan rak­kaus. Vaik­ka Ju­ma­la vi­haa syn­tiä, hän ra­kas­taa syn­tis­tä ih­mis­tä. Syn­ti on Ju­ma­lan vas­tus­ta­jan ai­kaan­saan­nos­ta, se erot­taa Ju­ma­las­ta ja vie sie­lun­vi­hol­li­sen yh­tey­teen.

Ju­ma­la ra­kas­taa luo­maan­sa ih­mis­tä ja ha­lu­aa hä­net elä­mään yh­tey­des­sään ikui­ses­ti. Tä­män vuok­si Ju­ma­la an­toi poi­kan­sa syn­tyä ih­mi­sek­si an­sait­se­maan ih­mi­sil­le pe­las­tuk­sen.

Syn­tiin­lan­kee­muk­sen seu­rauk­se­na kai­kis­sa ih­mi­sis­sä vai­kut­taa pe­ri­syn­ti. Se saa ai­kaan sen, et­tä jo­kai­sel­la ih­mi­sel­lä on tai­pu­mus aja­tel­la ja toi­mia Ju­ma­lan tah­toa vas­taan. Näin ol­len yk­si­kään ih­mi­nen ei voi omal­la an­si­ol­laan teh­dä mi­tään pe­las­tu­mi­sen­sa hy­väk­si.

Ju­ma­lan lap­si omis­taa us­kol­la Kris­tuk­sen van­hurs­kau­den ian­kaik­ki­sek­si au­tuu­dek­si. Jos ih­mi­nen ei omis­ta us­kon lah­jaa ja elää il­man yh­teyt­tä Kris­tuk­seen ja hä­nen seu­ra­kun­taan­sa, se vie ih­mi­sen ka­do­tuk­seen.

Kris­tuk­sen an­sio on sitä, et­tä hän ris­tin­kuo­le­mal­laan ja ylös­nou­se­mi­sel­laan so­vit­ti kaik­kien ih­mis­ten syn­nit ja os­ti hei­dät ta­kai­sin kuo­le­mas­ta elä­mään, sie­lun­vi­hol­li­sel­ta Ju­ma­lal­le.

Ih­mi­nen voi ol­la osal­li­nen Kris­tuk­sen an­si­os­ta ja Ju­ma­lan pe­las­ta­vas­ta ar­mos­ta vain sy­dä­men us­kon kaut­ta. Lut­her opet­taa, et­tä Ju­ma­la te­kee it­sel­leen kel­vol­li­sek­si, van­hurs­kaut­taa ih­mi­sen, yk­sin us­kos­ta, yk­sin ar­mos­ta, yk­sin Kris­tuk­sen an­si­on täh­den. Tätä Ju­ma­lan ar­moa ja Kris­tuk­sen an­si­o­ta tar­jo­taan evan­ke­liu­min sa­nas­sa.

Aloit­ta­es­saan jul­ki­sen toi­min­tan­sa Jee­sus kut­sui ih­mi­siä Ju­ma­lan ar­mo­val­ta­kun­taan. Hän ju­lis­ti: ”Teh­kää pa­ran­nus, sil­lä tai­vas­ten val­ta­kun­ta on tul­lut lä­hel­le.” Kut­su on tar­koi­tet­tu jo­kai­sel­le ih­mi-sel­le. Jee­suk­ses­sa Kris­tuk­ses­sa Ju­ma­la val­mis­ti tien ar­mo­val­ta­kun­tan­sa yh­tey­teen.

Ju­ma­lan ar­mo­val­ta­kun­ta on yhä kes­kel­läm­me. Kris­tuk­sen työ jat­kuu maa­il­mas­sa Py­hän Hen­gen työ­nä hä­nen seu­ra­kun­nas­saan. Jee­sus val­tuut­ti näin seu­raa­jan­sa evan­ke­liu­min työ­hön.

Kun ih­mi­nen us­koo syn­nit an­teek­si, hän saa sy­dä­meen­sä Py­hän Hen­gen lah­jan. Us­kos­ta van­hurs­kas ei ole enää vaa­ti­van lain vaan ar­mon al­la. Ju­ma­lan lap­si elää joka päi­vä Ju­ma­lan ar­mon va­ras­sa, Kris­tuk­sen so­vin­to­työs­tä osal­li­se­na.

Ju­ma­lan ar­mo opet­taa ja neu­voo to­tuu­teen, elä­mään Ju­ma­lan tah­don mu­kaan. Evan­ke­liu­mi on Ju­ma­lan voi­ma us­kon­kil­voi­tuk­ses­sa. Us­kon kaut­ta Ju­ma­lan lap­sel­la on sy­dä­mes­sä ian­kaik­ki­sen elä­män toi­vo. Tie on avat­tu pe­ril­le tai­vaa­seen.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 18.9.2019.

Ku­vi­tus­ku­va: Jar­mo Määt­tä

11.7.2020

Tuo­mi­tes­sa­si toi­sen ju­lis­tat tuo­mi­on myös it­sel­le­si, kos­ka sinä, toi­sen tuo­mit­si­ja, teet it­se sa­mo­ja te­ko­ja. Room. 2:1

Viikon kysymys