JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 12 13 14 15
Turun syysseuroissa puhuttiin Jumalan armosta.

Turun syysseuroissa puhuttiin Jumalan armosta.

Jaana Heimonen

Turun syysseuroissa puhuttiin Jumalan armosta.

Turun syysseuroissa puhuttiin Jumalan armosta.

Jaana Heimonen

Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa

Uutiset12.10.2022 15.53

Tu­run Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen syys­seu­rois­sa pu­hut­tiin elä­män tär­keim­mäs­tä asi­as­ta, syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­ses­ta.

Erkki Alasaarela

Erkki Alasaarela

Opistokurssi tarjoaa elämänmyönteisiä vinkkejä

Uutiset11.10.2022 16.00

Vii­kon­lop­pu­kurs­sil­la on lu­vas­sa sekä äly­päh­ki­nöi­tä ja sa­na­sep­poi­lua et­tä pai­na­vam­paa asi­aa ikään­ty­mi­seen va­rau­tu­mi­seen liit­ty­en.

Porilaiset Markus Pärssinen (vas.), Erik Ratila, Risto Lehtonen, Henrik Paukkunen, Kalevi Pärssinen ja Tuomas Pärssinen seurasivat Ranualta asti tullutta opetusta mielenkiinnolla.

Porilaiset Markus Pärssinen (vas.), Erik Ratila, Risto Lehtonen, Henrik Paukkunen, Kalevi Pärssinen ja Tuomas Pärssinen seurasivat Ranualta asti tullutta opetusta mielenkiinnolla.

Mikko Tyni

Porilaiset Markus Pärssinen (vas.), Erik Ratila, Risto Lehtonen, Henrik Paukkunen, Kalevi Pärssinen ja Tuomas Pärssinen seurasivat Ranualta asti tullutta opetusta mielenkiinnolla.

Porilaiset Markus Pärssinen (vas.), Erik Ratila, Risto Lehtonen, Henrik Paukkunen, Kalevi Pärssinen ja Tuomas Pärssinen seurasivat Ranualta asti tullutta opetusta mielenkiinnolla.

Mikko Tyni

Järjestyksenvalvojapulaan on tulossa helpotusta

Uutiset8.10.2022 9.00

Po­rin Rau­ha­nyh­dis­tys jär­jes­ti jär­jes­tyk­sen­val­vo­jien etä­kurs­sil­le yh­tei­sen ti­lan ja tar­joi­lun.

Harjun Chorus lauloi Elina Peuran johdolla Kiitos nyt Herran ja Tuhansin kielin.

Harjun Chorus lauloi Elina Peuran johdolla Kiitos nyt Herran ja Tuhansin kielin.

Pirkka Konttinen

Harjun Chorus lauloi Elina Peuran johdolla Kiitos nyt Herran ja Tuhansin kielin.

Harjun Chorus lauloi Elina Peuran johdolla Kiitos nyt Herran ja Tuhansin kielin.

Pirkka Konttinen

Talo täynnä lasten elämää

Uutiset7.10.2022 8.00

Ylö­jär­ven rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä ko­koon­nut­tiin viet­tä­mään yh­dis­tyk­sen 20-vuo­tis­juh­laa sun­nun­tai­na 2.10.

Toimintaillan aikana järjestettiin kahdet narutukset.

Toimintaillan aikana järjestettiin kahdet narutukset.

Toimintaillan aikana järjestettiin kahdet narutukset.

Toimintaillan aikana järjestettiin kahdet narutukset.

Yö puolijoukkueteltassa oli odotettu tapahtuma

Uutiset4.10.2022 9.15

Ou­lais­ten rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä vie­tet­tiin nuo­ril­le suun­nat­tua telt­ta­yö­tä rau­ha­nyh­dis­tyk­sen park­ki­pai­kal­la.

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Yli 150 000 matkailijaa vieraili Tiekirkoissa

Uutiset3.10.2022 9.00

Noin 260 lu­te­ri­lais­ta ja or­to­dok­sis­ta kirk­koa piti oven­sa au­ki ke­säl­lä 2022 eri puo­lil­la Suo­mea ai­na Tam­mi­saa­res­ta Uts­jo­el­le saak­ka.

Maanantaipäivän yhteiset keskustelut keskittyivät Pohjois-Amerikan Siionin tilanteeseen.

Maanantaipäivän yhteiset keskustelut keskittyivät Pohjois-Amerikan Siionin tilanteeseen.

Harri Vähäjylkkä

Maanantaipäivän yhteiset keskustelut keskittyivät Pohjois-Amerikan Siionin tilanteeseen.

Maanantaipäivän yhteiset keskustelut keskittyivät Pohjois-Amerikan Siionin tilanteeseen.

Harri Vähäjylkkä

Sisarjärjestötapaamisen alussa keskusteltiin Pohjois-Amerikan Siionin tilanteesta

Uutiset30.9.2022 14.00

Kris­til­li­syy­tem­me kol­men kes­kus­jär­jes­tön SRK:n, LLC:n ja SFC:n edus­ta­jat ko­koon­tui­vat noin vii­kon mit­tai­seen yh­teis­työ­ta­paa­mi­seen Ou­lus­sa. Yk­si kes­kei­nen ai­he kes­kus­te­luis­sa oli Poh­jois-Ame­ri­kan Sii­o­nin kes­kel­lä ta­pah­tu­nut ja­kau­tu­mi­nen, joka on joh­ta­nut eri­seu­raan.

« 1 ... 12 13 14 15
6.6.2023

Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot! Hänen kirkkautensa täyttää kaiken maan. Jes. 6:3

Viikon kysymys