JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 12 13 14 15
Tyhjentynyt Suviseura-alue Kauhavalla.

Tyhjentynyt Suviseura-alue Kauhavalla.

Suviseurojen kuvapalvelu

Tyhjentynyt Suviseura-alue Kauhavalla.

Tyhjentynyt Suviseura-alue Kauhavalla.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurakaupunki Kauhavalla on purettu – alue jäi hyvään kuntoon

Uutiset10.7.2023 16.50

Su­vi­seu­ra-alu­ee­na toi­mi­nut Kau­ha­van len­to­ken­tän alue luo­vu­tet­tiin ta­kai­sin omis­ta­jien­sa käyt­töön.

Vimpelin kirkko on valmistunut vuonna 1807. Kirkko on rakennettu hirsisalvostekniikalla, ja siinä on kaksitoista kulmaa, vaikka se näyttääkin pyöreältä.

Vimpelin kirkko on valmistunut vuonna 1807. Kirkko on rakennettu hirsisalvostekniikalla, ja siinä on kaksitoista kulmaa, vaikka se näyttääkin pyöreältä.

Ulla Sopanen

Vimpelin kirkko on valmistunut vuonna 1807. Kirkko on rakennettu hirsisalvostekniikalla, ja siinä on kaksitoista kulmaa, vaikka se näyttääkin pyöreältä.

Vimpelin kirkko on valmistunut vuonna 1807. Kirkko on rakennettu hirsisalvostekniikalla, ja siinä on kaksitoista kulmaa, vaikka se näyttääkin pyöreältä.

Ulla Sopanen

Jeesuksen sovitustyön uskominen puhdistaa synnistä

Uutiset7.7.2023 10.20

Ku­kaan ih­mi­nen ei ole syn­ni­tön. Sik­si Ju­ma­lan sana ke­hot­taa suh­tau­tu­maan toi­siin ih­mi­siin ar­mol­li­ses­ti, ei tuo­mi­ten.

Päätoimikunnan puheenjohtaja Pekka Kantola toivottaa jokaisen tervetulleeksi Pudasjärven Suviseuroihin kesällä 2024.

Päätoimikunnan puheenjohtaja Pekka Kantola toivottaa jokaisen tervetulleeksi Pudasjärven Suviseuroihin kesällä 2024.

Suviseurojen kuvapalvelu

Päätoimikunnan puheenjohtaja Pekka Kantola toivottaa jokaisen tervetulleeksi Pudasjärven Suviseuroihin kesällä 2024.

Päätoimikunnan puheenjohtaja Pekka Kantola toivottaa jokaisen tervetulleeksi Pudasjärven Suviseuroihin kesällä 2024.

Suviseurojen kuvapalvelu

Rekat ja katseet kääntyivät kohti Pudasjärveä

Uutiset3.7.2023 15.00

Ke­säl­lä 2024 pi­det­tä­vien Pu­das­jär­ven Su­vi­seu­ro­jen val­mis­te­lut oli­vat Kau­ha­van Su­vi­seu­ro­jen al­la tai­te­koh­das­sa. Työ­tä on teh­ty kent­tä­puo­lel­la use­an vuo­den ajan ja eri toi­mi­kun­nis­sa­kin vuo­den ajan. Kau­ha­val­la tu­le­vat vas­tuun­kan­ta­jat tu­tus­tui­vat omiin vas­tuu­teh­tä­viin­sä, ja or­ga­ni­saa­ti­on vas­tuul­le kuu­lui Su­vi­seu­ro­jen pur­ka­mi­nen seu­ro­jen pää­tyt­tyä. Ra­ken­teis­ta ja ir­tai­mis­tos­ta suu­rin osa siir­tyi Pu­das­jär­vel­le, ja osa on käy­tös­sä ke­sän ai­ka­na jär­jes­tet­tä­vis­sä opis­to­seu­rois­sa.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kuvapalvelu

Hellettä, viimaa ja sadetta – kuvamuistoja Suviseuroista

Uutiset3.7.2023 13.30

Kau­ha­van Su­vi­seu­rat ovat päät­ty­mäs­sä. Su­vi­seu­rois­sa oli mo­nen­lais­ta sää­tä, en­nä­tys­mää­rä kä­vi­jöi­tä ja pe­rin­teis­tä oh­jel­maa: pu­hei­ta ja lau­lu­ja.

SRK:n vuosikokouksessa lauantaina 1. heinäkuuta luotiin katsaukset menneeseen ja tulevaan. Kuvassa puheenjohtajana ensimmäisen kokouspuoliskon toiminut Johannes Leppänen (vas.) ja sihteerinä toiminut Mika Kalliokoski.

SRK:n vuosikokouksessa lauantaina 1. heinäkuuta luotiin katsaukset menneeseen ja tulevaan. Kuvassa puheenjohtajana ensimmäisen kokouspuoliskon toiminut Johannes Leppänen (vas.) ja sihteerinä toiminut Mika Kalliokoski.

SRK:n Kuvapalvelu

SRK:n vuosikokouksessa lauantaina 1. heinäkuuta luotiin katsaukset menneeseen ja tulevaan. Kuvassa puheenjohtajana ensimmäisen kokouspuoliskon toiminut Johannes Leppänen (vas.) ja sihteerinä toiminut Mika Kalliokoski.

SRK:n vuosikokouksessa lauantaina 1. heinäkuuta luotiin katsaukset menneeseen ja tulevaan. Kuvassa puheenjohtajana ensimmäisen kokouspuoliskon toiminut Johannes Leppänen (vas.) ja sihteerinä toiminut Mika Kalliokoski.

SRK:n Kuvapalvelu

SRK:n vuosikokousedustajat: Opiston kannatusyhdistyksen perustamiselle tarjolla tukea

Uutiset1.7.2023 17.25

Pu­heen­vuo­ro­jen pe­rus­teel­la ajan­koh­tai­nen opis­to­han­ke ko­e­taan laa­jas­ti kris­til­li­syy­den yh­tei­sek­si asi­ak­si.

Puhujien ja seurakuntavanhinten kokoukseen Kauhavan koulukeskuksessa osallistui yli 1000 puhujaa ja rauhanyhdistysten valitsemaa kokousedustajaa sekä heidän puolisoitaan.

Puhujien ja seurakuntavanhinten kokoukseen Kauhavan koulukeskuksessa osallistui yli 1000 puhujaa ja rauhanyhdistysten valitsemaa kokousedustajaa sekä heidän puolisoitaan.

Suviseurojen kuvapalvelu

Puhujien ja seurakuntavanhinten kokoukseen Kauhavan koulukeskuksessa osallistui yli 1000 puhujaa ja rauhanyhdistysten valitsemaa kokousedustajaa sekä heidän puolisoitaan.

Puhujien ja seurakuntavanhinten kokoukseen Kauhavan koulukeskuksessa osallistui yli 1000 puhujaa ja rauhanyhdistysten valitsemaa kokousedustajaa sekä heidän puolisoitaan.

Suviseurojen kuvapalvelu

Rohkeasti Raamatun opetuksen takana

Uutiset1.7.2023 10.00

Pu­hu­jien ja seu­ra­kun­ta­van­hin­ten ko­kouk­ses­sa käy­tiin vil­kas ja pit­kä kes­kus­te­lu pin­nal­la ole­vis­ta yh­teis­kun­nal­li­sis­ta ai­heis­ta, ku­ten avi­o­liit­to, su­ku­puo­li-iden­ti­teet­ti, sek­su­aa­li­nen suun­tau­tu­mi­nen, abort­ti ja eu­ta­na­sia. Kes­kus­te­lus­sa to­det­tiin usei­ta ker­to­ja, et­tä us­ko­vai­nen ih­mi­nen saa roh­ke­as­ti nos­taa esiin Raa­ma­tun mu­kais­ta ope­tus­ta.

Tiina ja Matti Salomäki toivat Suviseuroihin kannustavia terveisiä kirkolta.

Tiina ja Matti Salomäki toivat Suviseuroihin kannustavia terveisiä kirkolta.

Suviseurojen kuvapalvelu

Tiina ja Matti Salomäki toivat Suviseuroihin kannustavia terveisiä kirkolta.

Tiina ja Matti Salomäki toivat Suviseuroihin kannustavia terveisiä kirkolta.

Suviseurojen kuvapalvelu

Piispa Matti Salomäelle lapset ja nuoret ovat tulevaisuuden näky

Uutiset30.6.2023 18.10

Kau­ha­van Su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään La­pu­an hiip­pa­kun­nan alu­eel­la. Alu­een piis­pa Mat­ti Sa­lo­mä­ki osal­lis­tui ava­jais­seu­roi­hin.

« 1 ... 12 13 14 15
2.3.2024

Hyvä ja oikeamielinen on Herra, hän neuvoo syntisille tien. Ps. 25:8

Viikon kysymys