JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ad­vent­ti­seu­rat Me­ri­jär­vel­lä: Us­ko­mi­nen on odot­ta­mis­ta

Uutiset
4.12.2020 12.00

Juttua muokattu:

3.12. 11:00
2020120311000020201204120000

Ju­ha­ni Ala­ran­ta

Me­ri­jär­vi

Pro­fee­tat oli­vat nä­ki­jöi­tä, joil­le Ju­ma­la ava­si Py­hän Hen­gen kaut­ta tu­le­via ta­pah­tu­mia.

Me­ri­jär­ven Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen seu­rat jär­jes­tet­tiin kir­kos­sa en­sim­mäi­se­nä ad­vent­ti­sun­nun­tai­na. Oman toi­mi­ta­lon re­mon­tin ta­kia näin on toi­mit­tu jo vuo­den ajan. Ko­me­as­ti kai­kui­vat kir­kos­sa sekä Hoo­si­an­na et­tä muut­kin ad­ven­tin ajan vir­ret. Isos­sa ti­las­sa oli tur­val­lis­ta lau­laa etäi­syy­det huo­mi­oi­den.

Pro­fee­tat uu­dis­ti­vat lu­pauk­sen

Lee­vi Sauk­ko to­te­si seu­ra­pu­hees­saan, et­tä us­ko­mi­nen on odot­ta­mis­ta. Ju­ma­la lu­pa­si pa­ra­tii­sis­sa syn­tiin lan­gen­neel­le en­sim­mäi­sel­le ih­mis­pa­ril­le, et­tä vai­mon sie­me­nes­tä syn­tyi­si ai­ka­naan Mes­si­as, joka voit­tai­si vi­hol­li­sen val­lan. Sii­tä al­koi odot­ta­mi­nen.

– Pro­fee­tat uu­dis­ti­vat lu­pauk­sen Jee­suk­sen syn­ty­mäs­tä, pu­hu­ja to­te­si.

– He oli­vat nä­ki­jöi­tä, joil­le Ju­ma­la ava­si Py­hän Hen­gen kaut­ta tu­le­via ta­pah­tu­mia. Moni ih­mi­nen pit­käs­tyi sil­loin­kin odot­ta­mi­seen ja luo­pui us­kos­ta. Raa­mat­tu to­dis­taa, et­tä min­kä Ju­ma­la on lu­van­nut, se ker­ran myös ta­pah­tuu.

Ad­ven­tin kan­sa odot­taa Jee­sus­ta

– Ju­ma­lan kan­sa on ad­ven­tin kan­saa, joka odot­taa kyl­lä nyt­kin jou­lua, Va­pah­ta­jan syn­ty­mä­juh­laa, mut­ta myös sitä, et­tä Jee­sus tu­lee toi­sen ker­ran maan pääl­le kun­ni­as­saan, pu­hu­ja sa­noi.

– Ai­kaa ja het­keä ei ole il­moi­tet­tu. Ju­ma­lan lap­set odot­ta­vat ja ikä­vöi­vät sen päi­vän tu­le­mis­ta. Vie­lä ru­koil­laan, et­tä Ju­ma­la an­tai­si ih­mi­sil­le syn­nin tun­non, ja ih­mi­nen al­kai­si ky­syä, mitä pi­täi­si teh­dä, et­tä pe­ri­si ian­kaik­ki­sen elä­män.

Avaa sy­dä­me­si por­tit

Me­ri­jär­ven ad­vent­ti­seu­rat lä­he­tet­tiin en­sim­mäis­tä ker­taa in­ter­ne­tin vä­li­tyk­sel­lä. Lee­vi Sauk­ko to­te­si pu­hees­saan, et­tä elä­vä evan­ke­liu­mi kai­kuu nyt kaik­ki­al­la maa­il­mas­sa, ja ih­mi­sil­lä eri puo­lil­la maa­il­maa on ky­sy­mys­tä us­kon pe­rus­teis­ta.

Kun ad­ven­tin ai­ka­na lau­le­taan "ava­ja port­tis, ove­si”, pyy­de­tään, et­tä Her­ra Jee­sus pää­si­si sy­dä­men asuk­kaak­si.

8.3.2021

Mi­nun sil­mä­ni kat­so­vat ala­ti Her­raan, hän pääs­tää jal­ka­ni an­sas­ta. Ps. 25:15

Viikon kysymys