JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Eroon savivellistä – yhdessä opistoseura-aluetta kehittämässä

Uutiset
6.5.2024 11.25

Juttua muokattu:

6.5. 11:22
2024050611225320240506112500

Kim­mo Heik­ki­lä

Yli­vies­ka

Yli­vies­kan rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le ko­koon­tui vii­me kuun lo­pus­sa yli 200 hen­keä toi­min­ta- ja vir­kis­ty­sil­taan, jon­ka tar­koi­tuk­se­na oli ke­rä­tä va­ro­ja Reis­jär­ven opis­tol­le seu­ra-alu­een kun­nos­tus­kus­tan­nuk­siin.

Joo­nas Rau­ta­kos­ken pi­tä­män al­ku­har­tau­den jäl­keen Ant­ti Lau­hi­ka­ri esit­te­li ku­vin ja nu­me­roin opis­to­seu­ro­jen alu­et­ta.

Reis­jär­ven opis­to­seu­ra-alu­eel­ta on mo­nil­la vuo­sien var­rel­ta kos­tei­ta muis­to­ja. Osa vuok­ra­tuis­ta pel­lois­ta on ol­lut peh­mei­tä ja sa­tei­den sat­tu­es­sa ne ovat ol­leet vai­kei­ta lii­ken­nöi­dä. Trak­to­rei­ta on tar­vit­tu ve­to­a­pu­na.

Seu­ra-alu­et­ta ol­laan nyt pa­ran­ta­mas­sa. Sen mah­dol­lis­ta­vat uu­det maa-alu­eet, jot­ka vii­me vuo­den ai­ka­na on saa­tu os­tet­tua opis­tol­le. Uut­ta ma­joi­tu­sa­lu­et­ta saa­daan noin 11 heh­taa­ria, jon­ka jäl­keen koko alue on noin 25 heh­taa­rin suu­rui­nen. Tä­män ko­koi­sel­la, kun­nos­te­tul­la alu­eel­la py­ri­tään saa­maan su­ju­vat seu­rat suu­rel­le­kin vä­ki­mää­räl­le. Uu­del­la alu­eel­la on val­mii­na 815 asun­to­vau­nu- tai asun­to­au­to­paik­kaa ja 104 py­sä­köin­ti­paik­kaa hen­ki­lö­au­toil­le.

Uu­den alu­een kun­nos­ta­mi­nen vaa­tii työ­tä ja run­saas­ti eu­ro­ja. Va­ro­ja ke­rät­tiin ko­leh­dil­la, tar­jo­a­mal­la mak­ka­ra­pe­ru­nat kah­vi­os­sa, ar­pa­jai­sil­la, na­ru­tuk­sel­la ja ul­ko­ko­das­sa toi­mi­neel­la lät­ty- ja kah­vi­pis­teel­lä. Väki viih­tyi pai­kal­la ja saim­me to­de­ta Tai­vaan Isän siu­nan­neen run­saas­ti mu­ka­van ja vir­kis­tä­vän il­tam­me.

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys