JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Hel­sin­gin seu­roi­hin il­moit­tau­tu­mis­me­net­te­ly

Uutiset
18.7.2020 6.20

Juttua muokattu:

16.7. 15:49
2020071615495320200718062000

Helsingin Rauhanyhdistys

Helsingin Rauhanyhdistys

Päi­vä­mies

Hel­sin­gin Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen seu­ra­toi­min­ta käyn­nis­tyy uu­del­leen 1. elo­kuu­ta ke­sä­seu­roil­la.

Pai­kan pääl­lä voi ol­la mak­si­mis­saan 500 hen­ki­löä. Tä­män vuok­si seu­roi­hin tu­lee il­moit­tau­tua etu­kä­teen.

Il­moit­tau­tu­mis­link­ki jul­kais­taan Hel­sin­gin Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen net­ti­si­vul­la. Sitä ja­e­taan myös yh­dis­tyk­sen Fa­ce­book-si­vul­la sekä Ins­tag­ram-ti­lil­lä. Käy­tän­töä on tar­koi­tus jat­kaa tois­tai­sek­si.

Seu­ra­sa­lin sa­kas­tin puo­lei­nen sek­to­ri va­ra­taan tä­män ke­vään ris­ki­ryh­miin kuu­lu­neil­le. Hei­dän on mah­dol­lis­ta saa­pua seu­roi­hin sa­kas­tin oves­ta.

Kah­vi­on ti­lat va­ra­taan nuo­ril­le (25-vuo­ti­aat ja nuo­rem­mat), seu­ra­sa­lin kes­ki­sek­to­ri per­heil­le ja ta­kaa kat­sot­tu­na oi­ke­an­puo­lei­nen sek­to­ri muil­le.

Tur­va­vä­le­jä nou­da­te­taan: eri ta­louk­siin kuu­lu­vien vä­liin tu­lee jää­dä vä­hin­tään met­rin etäi­syys.

Mah­dol­li­set ky­sy­myk­set osoit­tee­seen vies­tin­ta@hel­sin­gin­rau­ha­nyh­dis­tys.fi

27.11.2020

Älä vaa­di pal­ve­li­jaa­si tuo­mi­ol­le, sil­lä si­nun edes­sä­si ei yk­si­kään ole syy­tön. Ps. 143:2

Viikon kysymys