JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ju­han­nus­seu­rat Han­ka­sal­mel­la 8-vuo­ti­aan pik­ku­toi­mit­ta­jan sil­min

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
27.6.2016 10.46

Juttua muokattu:

1.1. 23:33
2020010123333020160627104600

Han­ka­sal­men lei­ri­kes­kuk­ses­sa on ju­han­nus­seu­rat. Ken­täl­lä on pal­jon au­to­ja, vau­nu­ja ja ih­mi­siä. Ken­täl­lä on myös vä­hän ta­lo­ja ja telt­to­ja. Yh­des­sä tel­tas­sa on ki­os­ki, yh­des­sä taas kah­vi­la, yk­si on seu­ra­telt­ta, ja yk­si on ruo­ka­la. Ih­mi­set ovat eni­ten lap­sia, nuo­ria ja van­huk­sia.

Seu­ra­paik­ka on jär­ven ran­nas­sa. Lei­ri­kes­kuk­ses­sa on usein pal­jon lei­re­jä. Se on myös Han­ka­sal­men rau­ha­nyh­dis­tys.

Ju­han­nus­seu­rois­sa tun­nel­ma on mah­ta­va. Tun­nel­ma tu­lee sii­tä, kun on au­rin­kois­ta ja niin pal­jon ih­mi­siä ja nä­kee tut­tu­ja­kin. Myös sii­tä kun saa ol­la va­paa­na ja her­ku­tel­la ka­ve­rei­den ja serk­ku­jen kans­sa.

Seu­rois­sa pu­hu­taan Raa­ma­tus­ta. Seu­ro­ja pi­de­tään sik­si, jot­ta us­ko säi­lyi­si ja seu­rat myös muis­tut­taa Raa­ma­tun koh­tia.

Han­nes Leh­to ja Jou­ko Ku­ro­nen Jy­väs­ky­läs­tä tu­li­vat seu­roi­hin kuun­te­le­maan seu­ra­pu­hei­ta. He kuun­te­li­vat seu­ra­pu­het­ta si­säl­lä. He sa­noi­vat, et­tä tär­kein­tä pu­hees­sa oli an­teek­si an­ta­mi­nen ja us­ko­mi­nen.

KUVA: VILJA PAAVOLA

Seu­rois­sa oli haus­kaa. Ha­lu­ai­sin pääs­tä myös su­vi­seu­roi­hin ja opis­to­seu­roi­hin.

Teks­ti ja ku­vat: Ai­no In­ke­roi­nen, 8 vuot­ta

28.5.2020

Kun To­tuu­den Hen­ki tu­lee, hän joh­taa tei­dät tun­te­maan koko to­tuu­den. Joh. 16:13

Viikon kysymys