JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ju­ma­lan­pal­ve­luk­siin voi ko­koon­tua ke­sä­kuus­ta al­ka­en

Uutiset
19.5.2020 12.04

Juttua muokattu:

19.5. 12:45
2020051912450720200519120400

Ju­ma­lan­pal­ve­luk­siin sekä kirk­ko­ti­las­sa ta­pah­tu­viin kir­kol­li­siin toi­mi­tuk­siin – ku­ten vih­ki­mi­seen, kas­tee­seen ja siu­naa­mi­seen – voi 1.6.2020 al­ka­en osal­lis­tua yli 50 hen­keä.

Tämä edel­lyt­tää, et­tä ti­lai­suuk­sis­sa nou­da­te­taan vi­ra­no­mais­ten tur­va­oh­jei­ta. Enim­mäi­so­sal­lis­tu­ja­mää­rä on 500 hen­keä, mut­ta ti­lai­suuk­sien hen­ki­lö­mää­rän tu­lee ai­na ol­la sel­lai­nen, et­tä se mah­dol­lis­taa yh­den kah­den met­rin tur­va­vä­lit.

Toi­mi­tuk­sen jäl­keen jär­jes­tet­tä­vät juh­lat – ku­ten hää­juh­lat ja muis­to­ti­lai­suu­det – sa­moin kuin yk­si­tyis­ti­lois­sa to­teu­tet­ta­vat kir­kol­li­set toi­mi­tuk­set ovat sen si­jaan yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sia. Nii­tä kos­kee val­ti­o­neu­vos­ton lin­jaus 50 hen­gen enim­mäi­so­sal­lis­tu­ja­mää­räs­tä.

Näin evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kir­kon piis­pat tar­ken­si­vat oh­jeis­tus­taan seu­ra­kun­nil­le val­ti­o­neu­vos­ton 6.5. te­ke­män pe­ri­aa­te­pää­tök­sen pe­rus­teel­la. Hiip­pa­kun­nat an­ta­vat tar­kem­pia oh­jei­ta erik­seen muun mu­as­sa eh­tool­li­sen vie­tos­ta.

18.9.2020

Syn­tim­me ovat meil­le lii­an ras­kaat, mut­ta sinä an­nat ne an­teek­si. Au­tu­as se, jon­ka sinä va­lit­set! Hän saa tul­la luok­se­si ja asua py­hä­kös­sä­si. Ps. 65:4–5

Viikon kysymys