JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

​Jy­väs­ky­län nuor­ten per­jan­tai: "Nu­pes­sa on help­po ol­la just sel­lai­nen kuin on"

Paavola Vilja
Uutiset
27.12.2014 6.48

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420141227064800

Jo­kais­ta ter­veh­di­tään kä­des­tä ja jo­kai­nen saa ni­mi­tar­ran rin­ta­pie­leen­sä. Jou­lu­kui­se­na per­jan­tai­na Jy­väs­ky­län rau­ha­nyh­dis­tys täyt­tyy pik­ku hil­jaa 16–19-vuo­ti­ais­ta nuo­ris­ta. On al­ka­mas­sa nuor­ten per­jan­tai eli nupe.

Nuor­ten per­jan­tai on suh­teel­li­sen uu­si toi­min­ta­muo­to. Pää­tar­koi­tuk­se­na on jär­jes­tää rip­pi­kou­lun käy­neil­le nuo­ril­le us­koa vah­vis­ta­vaa toi­min­taa sekä tar­jo­ta tur­val­li­nen ym­pä­ris­tö viet­tää per­jan­tai-il­taa ja tu­tus­tua uu­siin ih­mi­siin. Tär­ke­ä­nä taus­ta-aja­tuk­se­na on myös, et­tä nuo­ri saa ko­kea rau­ha­nyh­dis­tyk­sen ti­lan omak­seen. On hel­pom­pi tul­la seu­roi­hin­kin, kun tie­tää mis­sä voi la­da­ta pu­he­li­men ja mis­sä on pa­ras paik­ka skei­ta­ta. Nu­pes­sa eri­tyi­sen tär­ke­ää on läm­min ja hy­väk­sy­vä tun­nel­ma, ja sii­nä toi­min­taa oh­jaa­vil­la ai­kui­sil­la on mer­kit­tä­vä roo­li.

Täl­lä ker­taa nu­pes­sa kes­kus­tel­laan omas­ta­tun­nos­ta ja evan­ke­liu­mis­ta. Is­tu­taan ruo­ka­sa­lis­sa puo­li­kaa­ren muo­toon ase­te­tuil­la tuo­leil­la. Niin teh­dään joka nu­pen aluk­si. Yh­tei­sen tuo­ki­on jäl­keen kah­vi­tel­laan, ja sit­ten on ai­kaa pe­la­ta, lau­les­kel­la, ju­tel­la ja ol­la vaan. Yleen­sä nupe al­kaa seit­se­mäl­tä ja kes­tää noin kym­me­neen saak­ka.

Nupe jär­jes­te­tään Jy­väs­ky­läs­sä joka toi­nen per­jan­tai. Pai­kal­la on nuor­ten jouk­koa var­ten rei­lus­ti ai­kui­sia ja van­hem­pia nuo­ria, joka ker­ral­la ai­na­kin opet­ta­ja, oh­jaa­jat ja iso­sia. Joka ker­ta kes­kus­tel­laan jos­ta­kin nuo­ril­le ajan­koh­tai­ses­ta asi­as­ta sekä puu­hail­laan yh­des­sä va­paa­muo­toi­ses­ti. Opet­ta­ja oh­jaa yh­tei­sen tuo­ki­on, oh­jaa­jat vas­taa­vat käy­tän­nön jär­jes­te­lyis­tä ja iso­set ovat nuo­ria var­ten.

Toi­min­ta nu­pes­sa on mut­ka­ton­ta. Kun po­jat ha­lu­a­vat lau­laa, he ny­käi­se­vät isos­ta hi­has­ta ja pyy­tä­vät sä­es­tä­mään. Pi­a­no siir­re­tään sin­ne, mis­sä ha­lu­taan lau­laa. Seu­ra­sa­lin puo­lel­la soi­vat urut, ja taus­tal­la nap­suu pin­gis.

– Tääl­lä on ren­to mei­nin­ki ver­rat­tu­na nuor­te­nil­toi­hin, jois­sa on myös van­hem­pia nuo­ria, ker­too Eri­ka.

– Ja tääl­lä kaik­ki on sa­maa po­ruk­kaa, ja voi ju­tel­la kaik­kien kans­sa, Joo­na jat­kaa.

– Ar­jen kes­kel­tä on kiva tul­la. Kaik­ki hy­väk­syy sut just niin kuin olet, ei tar­vi esit­tää yh­tään mi­tään.

Täl­lä ker­taa nuo­ria on pai­kal­la noin 70, mikä on jon­kin ver­ran ta­va­no­mais­ta vä­hem­män. Kui­ten­kin mu­ka­na on täl­lä­kin ker­taa en­si­ker­ta­lai­sia. Sana mu­ka­vas­ta toi­min­nas­ta kii­rii.

– Lä­het­tiin vaan hu­vik­seen Jäm­säs­tä kat­to­maan, mil­las­ta tääl­lä on, So­fia ja Kert­tu ker­to­vat.

– Kan­nat­ti tul­la!

ViljaPaavola
Olen kolmikymppinen keskisuomalainen, joka katselee blogissa elämänpiiriään yhteiskunnallisesta, viestinnällisestä ja ihan vaan inhimillisestä näkökulmasta. Kommentteja, terveisiä ja palautetta voit laittaa osoitteeseen vilja.paavola@gmail.com.
4.8.2020

Kar­me­lin­vuo­rel­la Elia kään­tyi kan­san puo­leen ja sa­noi: "Kuin­ka kau­an te hor­jut­te puo­lel­ta toi­sel­le? Jos Her­ra on Ju­ma­la, seu­rat­kaa hän­tä, jos taas Baal, seu­rat­kaa sit­ten hän­tä!" 1 Kun. 18:21

Viikon kysymys