JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kaikki laulamaan Suvivirttä virsikirja.fi-sivustolta!

Uutiset
26.5.2023 8.00

Juttua muokattu:

30.5. 15:09
2023053015093820230526080000

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon vir­sien taus­tat löy­ty­vät vir­si­kir­ja.fi-si­vus­tol­ta. Si­vus­to on ol­lut suo­sit­tu: vii­me vuon­na se ke­rä­si yli 2,8 mil­joo­naa kat­se­lu­ker­taa.

Si­vus­tol­la on vir­sieh­do­tuk­sia ris­ti­äi­siin, häi­hin ja hau­ta­jai­siin. Sin­ne on myös koot­tu vir­siä eri­lai­sin tee­moi­hin, ku­ten krii­si, toi­vo ja luon­to.

Verk­ko­vir­si­kir­jas­ta voi myös kuun­nel­la vir­sien en­sim­mäi­set sä­keis­töt lau­let­tui­na ja soi­tet­tui­na. Uu­sim­mis­ta vir­sis­tä, eli nu­me­rois­ta 901–979, on yh­teis­työs­sä Yleis­ra­di­on kans­sa teh­ty au­di­o­tie­dos­tot, jois­sa lau­le­taan ky­sei­set vir­ret.

Su­vi­vir­si ka­jah­taa useis­sa ke­vään juh­lis­sa ja myös ju­ma­lan­pal­ve­luk­sis­sa. Mo­nis­sa seu­ra­kun­nis­sa vie­te­tään Su­vi­vir­ren sun­nun­tai­ta joko 28.5. tai 4.6. Myös omat tu­tut tai vaik­ka­pa ta­lo­yh­ti­ön väen voi koo­ta yh­teen ja ka­jaut­taa Su­vi­vir­ren kaik­ki kuu­si sä­keis­töä. Sa­nat löy­ty­vät jo­kai­sen kän­ny­käs­tä, vir­si­kir­ja.fi-si­vus­tol­ta.

14.4.2024

Jeesus sanoo: ”Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut, niin kuin Isä tuntee minut ja minä Isän.” Joh. 10:14–15

Viikon kysymys