JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kan­te­leen­soi­ton kurs­sil­ta in­nos­tus­ta har­ras­tuk­seen

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
29.3.2017 10.56

Juttua muokattu:

1.1. 11:12
2020010111125920170329105600

Kan­te­leen­soi­ton kurs­si ko­ko­si van­ho­ja ja uu­sia soit­ta­jia Ra­nu­an opis­tol­le 24.–26. maa­lis­kuu­ta. Mu­ka­na oli kol­me­tois­ta eri-ikäis­tä kan­te­leen­soi­ton har­ras­ta­jaa lä­hin­nä Poh­jois-Suo­men alu­eel­ta. Täs­sä ku­vas­sa opet­ta­ja Ant­ti Paa­ki­na­ho avaa kan­te­leen­soi­ton sa­lo­ja Eed­la Paa­ki­na­hol­le.

Opis­ton kurs­si­sih­tee­ri Sirk­ka Il­li­kai­nen ker­too, et­tä kan­te­leen­soi­ton kurs­si on yk­si Ra­nu­an opis­ton py­sy­vim­mis­tä ja pit­kä­ai­kai­sim­mis­ta kurs­seis­ta. Sitä on jär­jes­tet­ty vuo­des­ta 2003 läh­tien sään­nöl­li­ses­ti kak­si tai kol­me ker­taa vuo­des­sa. Osal­lis­tu­jia kurs­seil­la on ol­lut 7–16.

Kurs­sin oh­jaa­ja­na toi­mi­nut kan­te­leen­soi­ton opet­ta­ja Ant­ti Paa­ki­na­ho on pi­tä­nyt kurs­se­ja vuo­des­ta 2003 läh­tien. Hä­nen mu­kaan­sa kurs­si­lai­set tu­le­vat ha­ke­maan kurs­sil­ta uut­ta in­nos­tus­ta soit­to­har­ras­tuk­sel­leen.

– Tär­ke­ä­nä ko­e­taan myös ir­tau­tu­mi­nen ar­jes­ta ja ys­tä­vien ta­paa­mi­nen, hän li­sää.

Kurs­sin ta­voit­teet ovat pit­käl­ti kurs­si­lais­ten tar­peis­ta läh­töi­sin.

– Kurs­si­lai­set voi­vat tuo­da omia nuot­te­ja mu­ka­naan, ja te­o­ri­aa opis­kel­laan tar­peen mu­kaan, Paa­ki­na­ho to­te­aa.

Moni kurs­si­lai­sis­ta on ol­lut mu­ka­na jo pit­kään, mut­ta Paa­ki­na­ho ha­lu­aa roh­kais­ta kurs­sil­le mu­kaan myös uu­sia soit­ta­jia.

– Jos omis­tat kan­te­leen tai si­nul­la on tie­dos­sa sel­lai­nen, tule sen kans­sa tän­ne. Il­man kan­te­let­ta­kin voi tul­la, soi­tin py­ri­tään jär­jes­tä­mään, hän roh­kai­see.

Seu­raa­va kan­te­leen­soi­ton­kurs­si jär­jes­te­tään Ra­nu­an kris­til­li­sel­lä kan­sa­no­pis­tol­la 1.–3.12.2017.

Teks­ti ja ku­vat: Päi­vä­mie­hen pai­kal­lis­kir­joit­ta­ja­kurs­sin osal­lis­tu­jat

28.5.2020

Kun To­tuu­den Hen­ki tu­lee, hän joh­taa tei­dät tun­te­maan koko to­tuu­den. Joh. 16:13

Viikon kysymys