JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kirkolliskokouksen ehdokasgalleria avautui

Uutiset
22.1.2024 9.00

Juttua muokattu:

19.1. 10:49
2024011910493620240122090000
Kuvituskuva kirkolliskokouksesta.

Kuvituskuva kirkolliskokouksesta.

Johanna Lumijärvi

Kuvituskuva kirkolliskokouksesta.

Kuvituskuva kirkolliskokouksesta.

Johanna Lumijärvi

Kir­kol­lis­ko­kous- ja hiip­pa­kun­ta­val­tuus­to­vaa­lien eh­do­kas­gal­le­ria on avat­tu. Kir­kol­lis­ko­kous­vaa­leis­sa on 712 eh­do­kas­ta, jois­ta maal­lik­ko­ja on 505 ja pap­pe­ja 207.

Eh­dok­kai­den kes­ki-ikä on 53 vuot­ta. Nuo­rin eh­do­kas on 19-vuo­ti­as ja van­hin 81-vuo­ti­as. Nuo­rien 18—29-vuo­ti­ai­den eh­dok­kai­den mää­rä on 44 (6 % eh­dok­kais­ta). Tie­dot pe­rus­tu­vat eh­do­kas­gal­le­ri­aan tal­len­net­tui­hin tie­toi­hin.

Kir­kol­lis­ko­kouk­seen va­li­taan hiip­pa­kun­nis­ta 96 edus­ta­jaa, jois­ta 32 on pap­pe­ja ja 64 maal­li­koi­ta. Maal­lik­ko­e­dus­ta­jien vaa­lis­sa ää­ni­oi­keu­tet­tu­ja ovat kirk­ko­val­tuus­to­jen, seu­ra­kun­ta­neu­vos­to­jen ja yh­teis­ten kirk­ko­val­tuus­to­jen maal­lik­ko­jä­se­net. Pa­pit va­lit­se­vat kir­kol­lis­ko­kouk­sen pap­pi­se­dus­ta­jat lää­nin­ro­vas­tin joh­ta­mas­sa ko­kouk­ses­sa.

Tut­ki­ja Veli-Mat­ti Sal­mi­nen Kir­kon tut­ki­muk­ses­ta ja kou­lu­tuk­ses­ta ker­too kir­kon vies­tin­nän tie­dot­tees­sa, et­tä eh­dok­kai­den mää­rä on vä­hen­ty­nyt hie­man edel­li­sis­tä kir­kol­lis­ko­kous­vaa­leis­ta, sa­moin va­lit­si­ja­yh­dis­tys­ten.

– Kiin­nos­ta­vaa on var­sin­kin pap­pien vaa­lis­sa ai­em­paa sel­ke­äm­pi ja­kau­tu­mi­nen kah­tia li­be­raa­lei­hin ja kon­ser­va­tii­vi­siin va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­siin useim­mis­sa hiip­pa­kun­nis­sa. Ar­vi­o­ni pe­rus­teel­la li­be­raa­leik­si lu­et­ta­vil­la lis­toil­la on noin 40 pro­sent­tia ja kon­ser­va­tii­vi­sil­la lis­toil­la noin 60 pro­sent­tia kai­kis­ta eh­dok­kais­ta, Sal­mi­nen to­te­aa.

Kir­kol­lis­ko­kous on kir­kon ylin päät­tä­vä elin. Se päät­tää muun mu­as­sa kir­kon opis­ta ja hal­lin­nos­ta sekä kirk­ko­lain si­säl­lös­tä. Hiip­pa­kun­ta­val­tuus­to tu­kee ja edis­tää kir­kon teh­tä­vän to­teu­tu­mis­ta hiip­pa­kun­nas­sa ja sen seu­ra­kun­nis­sa. Hiip­pa­kun­ta­val­tuus­tol­la on muun mu­as­sa oi­keus teh­dä esi­tyk­siä kir­kol­lis­ko­kouk­sel­le.

Uu­den kir­kol­lis­ko­kouk­sen ja hiip­pa­kun­ta­val­tuus­ton ne­li­vuo­ti­nen toi­mi­kau­si al­kaa tou­ko­kuus­sa. Eh­do­kas­gal­le­ri­aan voi tu­tus­tua osoit­tees­sa evl.fi.

18.6.2024

Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Jes. 57:15

Viikon kysymys