JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kir­kol­lis­ko­kous: Yk­si kirk­koon kuu­lu­va kum­mi riit­tää kas­tet­ta­val­le jat­kos­sa

Uutiset
7.11.2019 15.34

Kir­kol­lis­ko­kous päät­ti is­tun­nos­saan, et­tä jat­kos­sa kas­tet­ta­val­la tu­lee ol­la ai­em­man kah­den kum­min si­jaan ai­na­kin yk­si kum­mi, joka on kon­fir­moi­tu ja evan­ke­lis-lu­te­ri­lais­ta us­koa tun­nus­ta­van kir­kon jä­sen.

Kum­mien vä­him­mäis­mää­rän muu­tok­sen taus­tal­la on aja­tus hel­pot­taa kas­te­jär­jes­te­ly­jä per­heis­sä ja ma­dal­taa kyn­nys­tä kas­taa lap­si tai ai­kui­nen kir­kon jä­se­nek­si. Pää­tös pal­ve­lee eri­tyi­ses­ti nii­tä per­hei­tä, jois­sa kum­mien löy­tä­mi­nen on vai­ke­aa.

Ta­paa on so­vel­let­tu jo seu­ra­kun­nis­sa, sil­lä vuo­den 2010 pää­tök­sel­lä kirk­ko­her­ran eril­li­sel­lä lu­val­la kas­tet­ta­val­le on riit­tä­nyt yk­si kirk­koon kuu­lu­va kum­mi.

Kirk­ko­her­ran pää­tök­sel­lä lap­sel­le voi­daan eri­tyi­sis­tä syis­tä kas­teen jäl­keen li­sä­tä enin­tään kak­si kum­mia.

Kirk­ko­jär­jes­tyk­sen muu­tos kum­mien mää­räs­tä tu­lee voi­maan sa­maan ai­kaan kuin uu­dis­tet­tu kirk­ko­la­ki ja kirk­ko­jär­jes­tys, ar­vi­oi­dus­ti vuo­den 2020 alus­sa.

29.2.2020

Jee­sus sa­noo: "Koot­kaa it­sel­len­ne aar­tei­ta tai­vaa­seen. Siel­lä ei koi ei­kä ruos­te tee tu­ho­jaan ei­vät­kä var­kaat mur­tau­du si­sään ja va­ras­ta. Mis­sä on aar­tee­si, siel­lä on myös sy­dä­me­si." Matt. 6:20-21

Viikon kysymys