JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Koh­ti tais­te­lua ja kär­si­mys­tä

Peltomaa Elina
Uutiset
26.3.2016 7.07

Juttua muokattu:

2.1. 00:56
2020010200561420160326070700

Si­ni­sen het­ken sii­vit­tä­mä­nä kirk­ko­kan­sa nou­see rin­net­tä ylös ja avaa pai­na­van oven. Olem­me Ah­lai­sis­sa, yh­des­sä Po­rin kir­kois­ta. Kii­ras­tors­tain mes­su on al­ka­mas­sa.

Mes­sua aloit­te­lee pas­to­ri Al­bert Ha­lo­nen. Pui­nen ris­tiin­nau­lit­tu Jee­sus on jo kal­lis­ta­nut pään­sä kir­kon etuo­san sei­nus­tal­la, mut­ta me kuu­lem­me sitä edel­tä­vis­tä vai­heis­ta. Ik­ku­noi­den ta­ka­na var­hai­sen ke­vään il­ta pi­me­nee sitä mu­kaa kun Jee­sus as­te­lee koh­ti ris­tin tien tai­te­koh­taa, pi­meyt­tä ja tus­kaa.

Ha­lo­nen ker­too, mi­ten Jee­sus oli ko­koon­tu­nut ope­tus­lap­sien­sa kans­sa vii­mei­sel­le ate­ri­al­le. Jee­sus tie­si tu­le­vas­ta, mut­ta ope­tus­lap­set saat­toi­vat vain aa­vis­taa, mitä oli edes­sä. Tus­kin he ai­van ym­mär­si­vät, mik­si oli käy­vä ku­ten kä­vi­si.

Ku­ten ope­tus­lap­sil­la, meil­lä­kin voi ol­la epäi­lyk­siä Ju­ma­lan suun­ni­tel­mis­ta,

kun koh­taam­me oman elä­mäm­me suu­ria muu­tok­sia ja tait­tei­ta,

Al­bert Ha­lo­nen ver­taa. Moni asia kir­kas­tuu vas­ta jäl­keen­päin.

Jee­sus tun­si Ju­ma­lan suun­ni­tel­man ja sen vält­tä­mät­tö­myy­den. Syn­neis­tä en­sim­mäi­nen ja vii­mei­nen tu­li­si so­vi­tet­tua hir­vit­tä­väl­lä ris­tin­kuo­le­mal­la. Ris­til­lä kär­sit­tiin mi­nun syn­ti­ni ja hen­ki­lö­koh­tai­set rik­ko­muk­se­ni sa­moin kuin kaik­kien mui­den­kin. Kun Jee­sus kär­si ruu­miis­saan kuo­le­man tus­kaa ja mu­ser­ta­vaa ki­pua, oli hä­nen sa­mal­la otet­ta­va pääl­leen kaik­ki maa­il­man vää­ryys. Jee­suk­sen täyt­ti tätä etu­kä­teen aja­tel­les­saan kau­hu ja tus­ka, ku­ten Raa­ma­tus­sa ker­ro­taan.

Ehtoollisella saamme tuntea uuden liiton voiman, täydellisen sovitustyön.

Ehtoollisella saamme tuntea uuden liiton voiman, täydellisen sovitustyön.

Me­kin ko­koon­num­me ate­ri­oi­maan. Kir­kon etuo­sas­sa on kyl­mä, mut­ta eh­tool­li­nen saa läm­mit­tää mie­liä. Pui­nen Kris­tus riip­puu ris­til­lä. Us­kon kaut­ta näky on kau­nis, pas­to­ri oli juu­ri muis­tut­ta­nut, sil­lä sii­nä on pe­las­tuk­sem­me ja port­tim­me au­tuu­teen.

Mes­sun lo­pul­la pu­e­taan alt­ta­ri mus­tiin, sam­mu­te­taan ope­tus­las­ten kynt­ti­lät ja vii­mein is­tum­me sy­si­pi­me­äs­sä kir­kos­sa. Vain Jee­suk­sen kynt­ti­lä pa­laa edes­sä. Sen lois­tee­seen kat­se kiin­nit­tyy, kun kaik­ki muu ym­pä­ril­läm­me on hä­mär­ty­nyt. Sai­si­pa Jee­suk­sen valo joh­dat­taa mei­tä hal­ki pää­si­säi­sen, hal­ki elä­mäm­me.

Messun lopulla riisuttu alttari ja pimeys puhuttelevat – olemme astuneet ristin tielle.

Messun lopulla riisuttu alttari ja pimeys puhuttelevat – olemme astuneet ristin tielle.

11.7.2020

Tuo­mi­tes­sa­si toi­sen ju­lis­tat tuo­mi­on myös it­sel­le­si, kos­ka sinä, toi­sen tuo­mit­si­ja, teet it­se sa­mo­ja te­ko­ja. Room. 2:1

Viikon kysymys