JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kuu­li­joil­ta pyy­de­tään toi­vei­ta Ke­sä­seu­ra­ra­di­on las­ten­lä­he­tyk­seen ja raa­mat­tuil­taan

Uutiset
19.6.2017 6.52

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on aloi­tus­päi­vi­nä lä­he­te­tään kak­si oh­jel­maa, joi­hin kuu­li­jat voi­vat osal­lis­tua esit­tä­mäl­lä toi­vei­taan. Lu­ki­joi­den toi­vo­mia raa­ma­tun­koh­tia lu­e­taan Raa­mat­tu-il­las­sa kes­ki­viik­ko­na 28.6. ja tors­tai­na 29.6 oh­jel­mas­sa on Las­ten oma lä­he­tys, jos­sa kuul­laan kuu­li­joil­le tär­kei­tä Sii­o­nin lau­lu­ja tai vir­siä.

Las­ten omas­sa lä­he­tyk­ses­sä on mu­ka­na lap­si­vie­rai­ta ker­to­mas­sa su­vi­seu­ra­tun­nel­mis­taan.

Min­kä raa­ma­tun­koh­dan ha­lu­ai­sit kuul­la tai lä­het­tää ter­veh­dyk­se­nä? Mik­si juu­ri toi­vo­ma­si koh­ta on si­nul­le mer­ki­tyk­sel­li­nen? Tai min­kä Sii­o­nin lau­lun tai vir­ren ha­lu­ai­sit kuul­la Ke­sä­seu­ra­ra­di­on lä­he­tyk­ses­sä?

Lä­he­tä lau­lu- tai raa­ma­tun­koh­ta­toi­vee­si ja sen pe­rus­te­lut Ke­sä­seu­ra­ra­di­on toi­mi­tuk­seen. Raa­mat­tu-il­taan liit­ty­vät toi­veet pyy­de­tään lä­het­tä­mään 22.6. men­nes­sä ja Las­ten omaan lä­he­tyk­seen tu­le­vat toi­veet tu­li­si lä­het­tää 28.6. kel­lo 16 men­nes­sä.

Toi­veet voi lä­het­tää osoit­tee­seen ra­dio@srk.fi tai Ke­sä­seu­ra­ra­dio / SRK, Ki­vi­har­jun­lenk­ki 7, 90220 Ou­lu.

Ku­vi­tus­ku­va: Ma­ti­as Haa­ra­nie­mi

17.2.2020

He­rää, Her­ra! Mik­si nu­kut? Nou­se, älä iäk­si hyl­kää! Nou­se aut­ta­maan mei­tä, lu­nas­ta mei­dät ar­mo­si täh­den! Ps. 44:24,27

Viikon kysymys