JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lapsen usko kantaa uhka-kuvien keskellä

Uutiset
1.11.2022 15.00

Juttua muokattu:

1.11. 19:30
2022110119303820221101150000

Tuo­mas Hän­ni­nen

San Agus­tin

Gran Ca­na­ri­an tal­vi­kau­den 2022–2023 en­sim­mäis­ten seu­ro­jen seu­ra­pu­he al­koi al­haal­ta ja yk­sin­ker­tai­ses­ti. Seu­rois­sa pal­vel­lut Mart­ti Telk­ki ker­toi pu­heen alus­sa poh­ti­neen­sa lap­sen us­koa. Hän oli miet­ti­nyt, mi­ten pu­hua kuu­li­joil­leen yk­sin­ker­tai­ses­ti us­kon pe­ru­sa­si­ois­ta.

– Eh­kä lap­sen mer­kit­tä­vin omi­nai­suus on luot­ta­mus van­hem­piin­sa, Telk­ki poh­ti.

– Mei­dän ai­kuis­ten­kin on lupa luot­taa Ju­ma­laan kuin pie­ni lap­si kai­ken­lais­ten uh­ka­ku­vien ja epä­var­muu­den kes­kel­lä, hän roh­kai­si.

Seu­ra­toi­min­ta ko­ko­aa jäl­leen saa­rel­la asu­vat vii­koit­tain yh­teen. Seu­rat ovat Ju­ma­lan per­heen yh­tei­nen ate­ria. Ju­ma­la on kat­ta­nut lap­sil­leen pöy­dän hen­gel­li­ses­tä tai­vaan ra­vin­nos­ta. Hän on kat­ta­nut sen al­haal­le.

Kes­ki­viik­koi­sin ko­koon­num­me Playa del Ing­le­sis­sä ole­vaan Temp­lo Ecu­me­ni­con kirk­koon ja sun­nun­tai­sin telt­ta­ka­tos­seu­roi­hin. Myös maa­nan­tai­sin jär­jes­tet­tä­vän vuo­ris­to­ret­ken oh­jel­maan si­säl­tyy ly­hyt vuo­ris­to­har­taus.

Kau­ak­si ko­ti­maas­taan läh­te­neet ko­ke­vat tur­val­li­se­na Ju­ma­lan sa­nan läs­nä­o­lon jo­ka­viik­koi­ses­sa ar­jes­sa, ai­van ku­ten Suo­mes­sa. Myös ly­hy­em­mäl­le lo­mal­le saa­pu­neet ovat iloin­neet seu­rois­ta vir­kis­tä­vä­nä rik­kau­te­na muun lo­ma­oh­jel­man ohes­sa.

Seu­ro­jen li­säk­si us­ko­vais­ten yh­tei­sö tar­jo­aa muu­ta­kin har­ras­te­toi­min­taa myös ly­hy­em­mäl­le lo­mal­le tu­le­vil­le, esi­mer­kik­si lii­kun­nal­lis­ta toi­min­taa. Oh­jel­maan voi tu­tus­tua osoit­tees­sa seu­rat­ka­na­ri­al­la.com.

3.12.2022

Hän hankkii sorretuille oikeuden, hän opettaa köyhille tiensä. Ps. 25:9

Viikon kysymys