JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Mi­hin ka­to­si ar­mon la­si­nen meri? – Suo­sik­ki­lau­lu pois­tui lau­lu­kir­jas­ta

Uutiset
23.8.2018 6.23

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on ys­tä­vä on voi­nut kuul­la vas­taa­not­ti­mes­taan van­han tu­tun Sii­o­nin lau­lun, mut­ta et­siä sitä tu­lok­set­ta lau­lu­kir­jas­ta. Muun mu­as­sa lau­lu Tuo ar­mon la­si­nen meri on pois­tu­nut siel­tä te­ki­jä­noi­keus­syis­tä. Lau­lun taus­taa ja koh­ta­loa va­lai­see SRK:n his­to­ri­an­tut­ki­ja ja lau­lu­kir­jau­u­dis­tuk­sen sih­tee­ri Ari-Pek­ka Pa­lo­la.

– Lau­lun "Tuo ar­mon la­si­nen meri" on kir­joit­ta­nut vuon­na 1922 ame­ri­kan­suo­ma­lai­nen pas­to­ri Nii­lo Saas­ta­moi­nen (1894–1985), Pa­lo­la ker­too.

Lau­lu jäi elä­mään eri vuo­si­kym­me­ni­nä jul­kais­tui­hin lau­lu­kir­joi­hin, mut­ta it­se Saas­ta­moi­sen elä­män­vai­heis­ta ei SRK:lla ole tie­toa 1920-lu­vun jäl­keen.

Te­ki­jä­noi­keu­det voi­mas­sa

Lain mu­kaan te­ki­jä­noi­keu­det ovat voi­mas­sa 70 vuot­ta te­ki­jän kuo­le­man jäl­keen. Sitä van­hem­mat tuo­tok­set ovat te­ki­jä­noi­keuk­sis­ta va­pai­ta. Tämä tar­koit­taa, et­tä teks­te­jä ja sä­vel­miä saa jul­kais­ta ja nii­hin voi myös ha­lu­tes­saan teh­dä muu­tok­sia.

– Saas­ta­moi­nen on kuol­lut Flo­ri­das­sa vas­ta 1985, jo­ten teks­tin te­ki­jä­noi­keu­det ovat voi­mas­sa, Pa­lo­la to­te­aa.

Tämä tuli il­mi tuo­reim­man lau­lu­kir­jau­u­dis­tuk­sen yh­tey­des­sä.

– Saas­ta­moi­sen oi­keu­de­no­mis­ta­jis­ta ei ole mi­tään tie­toa ei­kä nii­den sel­vit­tä­mi­nen ole mah­dol­lis­ta il­man koh­tuu­ton­ta työ­mää­rää.

Näin lau­lu, joka ker­too kris­ti­tyn va­el­luk­ses­ta ja pe­las­tu­mi­ses­ta hy­vin ver­taus­ku­val­li­sel­la ta­sol­la, jäi uu­den ko­ko­el­man ul­ko­puo­lel­le – jul­kai­su­lu­van puut­tees­sa.

Mui­ta­kin lau­lu­ja jäi pois

Te­ki­jä­noi­keu­del­li­sia es­tei­tä oli lau­lu­kir­jau­u­dis­tuk­ses­sa mui­ta­kin.

Pa­lo­la mai­nit­see muu­ta­man vas­taa­van ta­pauk­sen, esi­mer­kik­si Vil­ho Ran­ta­sen lau­lut Tule Jee­sus ja siu­naa las­tas ja Sun Hen­ke­si kas­teen al­le.

Te­ki­jä­noi­keus­ky­sy­myk­set ovat es­tä­neet myös Esa Tuo­maa­lan lau­lun Soi il­ta­kel­lot ot­ta­mi­sen Sii­o­nin lau­lui­hin.

Läh­tö­koh­tai­ses­ti lau­lu­teks­tin te­ki­jäl­lä on kaik­ki oi­keu­det tuo­tok­seen­sa, Pa­lo­la taus­toit­taa.

– Hän voi su­ve­ree­nis­ti päät­tää, ke­nel­le hän an­taa lu­van sen jul­kai­se­mi­seen.

Oi­keu­det voi luo­vut­taa

So­pi­muk­sia on eri­lai­sia.

– ää­ri­ta­pauk­ses­sa lau­lun­te­ki­jä voi luo­vut­taa kus­tan­ta­jal­le kaik­ki oi­keu­det tuo­tok­seen­sa. Sil­loin te­ki­jäl­lä ei­kä hä­nen jäl­ke­läi­sil­lään ole enää mi­tään sa­nan­val­taa te­ok­sen käyt­töön.

Jul­kai­su­so­pi­mus puo­les­taan an­taa kus­tan­ta­jal­le lu­van käyt­tää lau­lua kai­kis­sa jul­kai­suis­saan so­vit­tua kor­vaus­ta vas­taan.

– Kus­tan­nus­so­pi­mus an­taa kus­tan­ta­jal­le oi­keu­det hal­lin­noi­da lau­lua. Täl­löin mui­den kus­tan­ta­jien on ky­syt­tä­vä lu­paa täl­tä kus­tan­ta­jal­ta, ei lau­lun­te­ki­jäl­tä it­sel­tään.

Näi­hin so­pi­muk­siin ei si­säl­ly oi­keut­ta lau­lun muut­ta­mi­seen, mut­ta sel­lai­nen­kin py­kä­lä voi­daan lail­li­ses­ti sor­va­ta.

JuhaniOjalehto
18.2.2020

Kyl­vä­kää oi­keu­den­mu­kai­suut­ta, kor­jat­kaa us­kol­li­suut­ta! Rai­vat­kaa it­sel­len­ne uu­dis­pel­to! Nyt on ai­ka et­siä mi­nua, Her­raa, minä tu­len var­mas­ti ja an­nan teil­le siu­nauk­sen sa­teen. Hoos. 10:12

Viikon kysymys