JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

On­ko en­si ke­sä­nä Su­vi­seu­ro­ja?

Uutiset
20.3.2020 18.01

Juttua muokattu:

20.3. 18:15
2020032018152420200320180100

SRK:n kuva-arkisto

SRK:n kuva-arkisto

– Lo­pul­li­sen pää­tök­sen Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­ses­tä te­kee SRK:n hal­lin­to nou­dat­ta­en maam­me hal­li­tuk­sen ja vi­ra­no­mais­ten an­ta­mia oh­jei­ta ja suo­si­tuk­sia. Seu­ro­jen jär­jes­tä­mis­mah­dol­li­suut­ta ar­vi­oi­daan uu­del­leen huh­ti­kuun puo­li­vä­lis­sä, SRK:n joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Mat­ti Tas­ki­la to­te­aa.

– Val­mis­te­lem­me Su­vi­seu­ro­ja hy­väs­sä yh­teis­työs­sä vi­ra­no­mais­ten kans­sa. Ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen vuok­si maas­sam­me on poik­keu­so­lot, jo­ten seu­raam­me huo­lel­li­ses­ti val­ta­kun­nal­li­ses­ti an­net­tu­ja lin­jauk­sia, pää­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Tais­to Pel­to­nie­mi ku­vaa ti­lan­net­ta.

– Tois­tai­sek­si ete­nem­me seu­ro­jen val­mis­te­lus­sa suun­ni­tel­lun ai­ka­tau­lun mu­kaan, pää­toi­mi­kun­nan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Mark­ku Poik­ki­mäki jat­kaa.

– Seu­ra­tun­nuk­sek­si va­lit­tu psal­mi­koh­ta Her­ra, si­nuun minä tur­vaan on saa­nut vii­me viik­ko­jen ai­ka­na li­sää sy­vyyt­tä. Ru­kouk­sen mie­lin ajat­te­lem­me seu­ra­val­mis­te­lu­ja, pu­heen­joh­ta­jat ker­to­vat aja­tuk­sis­taan.

– Ke­sä­seu­ra­ra­dio toi­mii en­si ke­sä­nä. Iso osa oh­jel­mis­ta on jo val­mii­na. Seu­ra­pu­hei­den lä­het­tä­mi­nen­kin on­nis­tuu, vaik­ka Su­vi­seu­ro­ja tai opis­to­seu­ro­ja ei voi­tai­si poik­keu­so­lo­jen vuok­si jär­jes­tää, Ke­sä­seu­ra­ra­di­on pää­toi­mit­ta­ja Vil­ja Paa­vo­la ker­too.

– Nyt­kin voi kuun­nel­la ai­kai­sem­pia seu­ro­ja ja eri vuo­si­na teh­ty­jä oh­jel­mia Ke­sä­seu­ra­ra­di­on net­ti­si­vuil­la (www.ke­sa­seu­ra­ra­dio.fi), Paa­vo­la muis­tut­taa.

Teks­ti: Su­vi­seu­ra­tie­do­tus

31.5.2020

Jee­sus sa­noi: "Jos te ra­kas­tat­te mi­nua, te nou­da­tat­te mi­nun käs­ky­jä­ni. Minä kään­nyn Isän puo­leen, ja hän an­taa teil­le toi­sen puo­lus­ta­jan, joka on kans­san­ne ikui­ses­ti. Tämä puo­lus­ta­ja on To­tuu­den Hen­ki." Joh. 14:15-17

Viikon kysymys