JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Päivämieheen ja Kuuleen liittyviä kehitystarpeita kartoitetaan mediakyselyllä

Uutiset
1.12.2023 14.15

Juttua muokattu:

1.12. 14:15
2023120114152520231201141500

Päi­vä­mies

SRK jär­jes­tää me­di­a­ky­se­lyn, jon­ka ta­voit­tee­na on saa­da uut­ta tie­toa me­di­oi­den ke­hit­tä­mi­sek­si en­tis­tä asi­a­ka­sys­tä­väl­li­sem­mik­si. Ky­se­ly on avau­tu­nut tä­nään, ja sii­hen voi vas­ta­ta jou­lu­kuun lop­puun men­nes­sä.

Ky­se­lys­sä me­di­oil­la tar­koi­te­taan Päi­vä­mies-leh­teä ja sen vä­lis­sä il­mes­ty­vää Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­teä sekä Kuu­le-so­vel­lus­ta. Ky­se­ly on suun­nat­tu kai­kil­le 15-vuo­ti­ail­le ja sitä van­hem­mil­le, joil­le SRK:n me­di­at ovat ai­na­kin jos­sain mää­rin tut­tu­ja.

Me­di­a­ky­se­lyn tu­lok­set jul­kis­te­taan uu­tis­ten vii­kol­la tam­mi-hel­mi­kuun vaih­tees­sa 2024. Päi­vä­mies juh­lii tuol­loin 70-vuo­tis­ta tai­val­taan.

Vas­taa­jien on mah­dol­lis­ta osal­lis­tua ar­von­taan, jon­ka pal­kin­toi­na ovat Päi­vä­mies (ti­laus 12 kk) tai Kuu­le (lah­ja­kort­ti 7 kk), tork­ku­peit­to (ar­vo 50 €) tai laa­duk­kaat kuu­lok­keet (ar­vo 50 €) sekä 5 kap­pa­let­ta Kuu­le-pi­po­ja.

Siir­ry ky­se­lyyn täs­tä.

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys