JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Päi­vä­mie­hes­tä pois­tet­tiin vie­rasb­lo­gi­kir­joi­tus

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
31.10.2016 8.14

Juttua muokattu:

1.1. 23:40
2020010123401420161031081400

Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­den vie­rasb­lo­gis­sa jul­kais­tiin 23.10. ni­mi­merk­ki­kir­joi­tus ot­si­kol­la Ju­ma­lan kä­des­tä. Päi­vä­mie­hen vs. pää­toi­mit­ta­ja Pek­ka Ait­ta­kum­pu päät­ti 25.10. pois­taa teks­tin verk­ko­si­vuil­ta.

Teks­tis­sä tar­kas­tel­tiin asi­oi­ta läh­tö­koh­dil­taan Päi­vä­mie­hen lin­jan ja kris­til­li­syy­tem­me ope­tuk­sen mu­kai­ses­ti. Kris­til­li­syy­tem­me kan­ta eh­käi­syyn jäi sii­nä kui­ten­kin tul­kin­nan­va­rai­sek­si, ja teks­ti pää­tet­tiin sen vuok­si pois­taa.

Toi­min­ta-aja­tuk­sen­sa mu­kai­ses­ti Päi­vä­mies ker­too van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suu­des­ta ja tar­kas­te­lee asi­oi­ta Raa­ma­tun ja kris­til­li­sen us­kon poh­jal­ta. Päi­vä­mies tu­lee myö­hem­min jul­kai­se­maan ar­tik­ke­lin, jos­sa kä­si­tel­lään pois­te­tus­sa vie­rasb­lo­gis­sa esil­le nos­tet­tu­ja nä­kö­kul­mia.

11.8.2020

Joka heik­koa sor­taa, her­jaa hä­nen Luo­jaan­sa, joka Luo­jaa kun­ni­oit­taa, ar­mah­taa köy­hää. Sa­nanl. 14:31

Viikon kysymys