JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Pa­kis­ta­niin uu­det seu­ra­ti­lat

Päivämies
Uutiset
4.10.2019 13.36

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302445720191004133600

Pa­kis­ta­nis­sa, Kha­ne­wa­lin kau­pun­gin lä­hel­lä si­jait­se­vas­sa ky­läs­sä otet­tiin kes­ki­viik­ko­na käyt­töön seu­ra­ti­lat, joi­den ra­ken­ta­mis­ta SRK on tu­ke­nut.

Vii­me vuo­si­na Pa­kis­ta­nis­sa on pi­det­ty seu­ro­ja Sky­pen vä­li­tyk­sel­lä Suo­mes­ta kä­sin, ja SRK on jär­jes­tä­nyt sin­ne kak­si lä­he­tys­mat­kaa.

Yh­tei­sen ko­koon­tu­mis­pai­kan ra­ken­nus­han­ke al­koi tä­män vuo­den huh­ti­kuus­sa.

– Pai­kal­li­nen toi­min­ta on ol­lut hy­vin ak­tii­vis­ta, mut­ta jul­ki­nen toi­min­ta alu­eel­la on jou­tu­nut odot­ta­maan kir­kon re­kis­te­röin­tip­ro­ses­sin lop­puun­saat­ta­mis­ta. Tämä edel­lyt­ti myös nä­ky­vää kirk­ko­ra­ken­nus­ta, ker­too SRK:n lä­he­tys­työn asi­an­tun­ti­ja Mii­ka Kop­pe­roi­nen.

Toi­min­ta re­kis­te­röi­tiin ni­mel­lä La­es­ta­di­an Lut­he­ran Church of Pa­kis­tan, ja yh­dis­tyk­sen seu­ra­ti­lat ra­ken­net­tiin sen pu­heen­joh­ta­jan ton­til­le asuin­ta­lon ylä­ker­taan.

Pa­kis­tan on yk­si SRK:n lä­he­tys­työn koh­de­mais­ta, ja uu­den ko­koon­tu­mis­ti­lan ava­jai­siin osal­lis­tui etäyh­tey­den vä­li­tyk­sel­lä myös SRK:n hen­ki­lö­kun­taa. Seu­ra­pu­heen piti Suo­mes­ta kä­sin Juha Kaa­ri­vaa­ra. Puhe tul­kat­tiin ur­duk­si.

12.7.2020

Jee­sus sa­noi Pie­ta­ril­le: "Sinä olet Pie­ta­ri, ja täl­le kal­li­ol­le minä ra­ken­nan kirk­ko­ni. Sitä ei­vät tuo­ne­lan por­tit voi­ta. Minä olen an­ta­va si­nul­le tai­vas­ten val­ta­kun­nan avai­met." Matt. 16:18-19

Viikon kysymys