JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Pekka Asikainen Puolustusvoimien kenttäpiispaksi

Uutiset
17.4.2023 12.00

Juttua muokattu:

17.4. 09:35
2023041709354220230417120000

Sanna Krook

Sanna Krook

Kir­kon vies­tin­tä / Päi­vä­mies

Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti on 14.4.2023 ni­mit­tä­nyt val­ti­o­neu­vos­ton esi­tyk­ses­tä fi­lo­so­fi­an ja te­o­lo­gi­an toh­to­ri Pek­ka Asi­kai­sen Puo­lus­tus­voi­mien kent­tä­piis­pan vir­kaan ajal­le 1.6.2023–31.5.2028.

Pek­ka Asi­kai­nen (s. 1971) toi­mii täl­lä het­kel­lä Ou­lun evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen seu­ra­kun­ta­yh­ty­män joh­ta­ja­na. Ai­kai­sem­min hän on toi­mi­nut muun mu­as­sa di­a­ko­ni­a­joh­ta­ja­na Ou­lun Di­a­ko­nis­sa­lai­tok­sen Sää­ti­ös­sä, Kirk­ko­hal­li­tuk­sen apu­lais­joh­ta­ja­na sekä hiip­pa­kun­ta­sih­tee­ri­nä Ou­lun hiip­pa­kun­nas­sa.

Kent­tä­piis­pa joh­taa ja val­voo Puo­lus­tus­voi­mien hen­gel­lis­tä työ­tä ja vas­taa Puo­lus­tus­voi­mien kir­kol­li­ses­ta alas­ta ja sen te­o­lo­gi­sis­ta lin­jois­ta. Li­säk­si kent­tä­piis­pa vas­taa alan val­mius­suun­nit­te­lus­ta, hen­gel­li­sen ja hen­ki­sen tuen an­ta­mi­ses­ta sekä yh­tey­den­pi­dos­ta Suo­mes­sa toi­mi­viin kirk­ko­kun­tiin sekä us­kon­nol­li­siin yh­tei­söi­hin.

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys