JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Rau­ha­nyh­dis­tys­ten las­ten- ja nuor­ten­toi­min­ta käyn­nis­tyy al­ku­syk­sys­tä

Päivämies
Uutiset
22.8.2017 6.01

Juttua muokattu:

1.1. 11:18
2020010111184320170822060100

Päi­vä­ker­hot, py­hä­kou­lut, raa­mat­tu­luo­kat ja nuor­ten per­jan­tait aloit­ta­vat pi­ak­koin syys­kau­ten­sa. Ne ovat osa SRK:n jär­jes­tä­mää lap­si- ja nuo­ri­so­työ­tä. Toi­min­ta on koh­de­ryh­mil­leen suun­nat­tua ja tu­kee kris­til­lis­tä kas­vua.

Py­hä­kou­lu on usein las­ten en­sim­mäi­nen oma osal­lis­tu­mis­muo­to rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­min­taan. Py­hä­kou­luis­sa käy­vät ku­ta­kuin­kin 3–11-vuo­ti­aat lap­set.

Rau­ha­nyh­dis­tys­ten ker­hot ovat noin 4–6-vuo­ti­ail­le lap­sil­le suun­nat­tu­ja, ja niis­sä pie­net saa­vat leik­kiä ja as­kar­rel­la yh­des­sä oh­jaa­jien kans­sa. Kes­kei­se­nä oh­jel­ma­na päi­vä­ker­hos­sa on us­kon­to­tuo­kio, jos­sa kä­si­tel­lään jo­ta­kin Raa­ma­tun ker­to­mus­ta lap­sil­le so­pi­val­la ta­val­la.

Yh­des­sä­o­loa il­ta­ky­lä­tun­nel­mis­sa

Yh­tei­siä ti­lai­suuk­sia ja te­ke­mis­tä jär­jes­te­tään myös isom­mil­le lap­sil­le ja nuo­ril­le. Py­hä­kou­lui­än ylit­tä­neet ko­koon­tu­vat vii­koit­tain raa­mat­tu­luok­kaan.

Sa­maan ta­paan nuor­ten per­jan­tai-il­lois­sa rip­pi­kou­lui­än ylit­tä­neet nuo­ret pää­se­vät laa­jen­ta­maan ys­tä­vä­pii­ri­ään ja viet­tä­mään ai­kaa yh­des­sä. Per­jan­tai-il­lat ovat rau­ha­nyh­dis­tys­ten jär­jes­tä­miä il­ta­ky­liä, jois­sa nuo­ril­le ajan­koh­tai­set us­ko­mi­sen asi­at ovat läs­nä.

Tie­dot oman rau­ha­nyh­dis­tyk­se­si toi­min­nas­ta löy­ty­vät tääl­tä.

Lue kah­dek­san­vuo­ti­aan Ais­lan ko­ke­muk­sia päi­vä­ker­hos­ta ja py­hä­kou­lus­ta vii­me vii­kon print­ti­leh­des­tä.

Ku­vi­tus­ku­va: Kari Ven­ga­sa­ho

Ku­vi­tus­ku­vas­sa Nik­las on py­hä­kou­lus­sa me­ren ran­nal­la Hau­ki­pu­taan Ri­vin­no­kal­la.

28.5.2020

Kun To­tuu­den Hen­ki tu­lee, hän joh­taa tei­dät tun­te­maan koko to­tuu­den. Joh. 16:13

Viikon kysymys