JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Rie­muit­se­va pal­mu­sun­nun­tai vie Jee­suk­sen kär­si­mys­mat­kal­le

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
29.3.2015 6.16

Juttua muokattu:

1.1. 23:51
2020010123515920150329061600

Pal­mu­sun­nun­tai­ta vie­te­tään viik­koa en­nen pää­si­äis­tä sen muis­tok­si, et­tä Jee­sus rat­sas­ti aa­sil­la Je­ru­sa­le­miin. Kan­sa ter­veh­ti hän­tä rie­mui­ten pal­mu­nok­sin. Nämä ta­pah­tu­mat kui­ten­kin aloit­ta­vat hil­jai­sen vii­kon, joka vie koh­ti Jee­suk­sen kär­si­mys­tä, kuo­le­maa ja ylös­nou­se­mis­ta. Poh­joi­sis­sa mais­sa pää­si­äi­sen pa­jun­kis­sat sym­bo­loi­vat pal­mu­nok­sia.

Pal­mu­sun­nun­tain ta­pah­tu­ma­paik­ka­na oli Je­ru­sa­lem, jos­sa val­mis­tau­dut­tiin edes­sä ole­vaan pää­si­äi­seen. Se oli yk­si suu­ris­ta juu­ta­lai­sis­ta py­hiin­va­el­lus­juh­lis­ta, jota vie­tet­tiin Egyp­tin or­juu­des­ta va­pau­tu­mi­sen (exo­dus) muis­tok­si. Sa­dat tu­han­net py­hiin­va­el­ta­jat tun­gek­si­vat tuol­loin kau­pun­gis­sa.

Jee­suk­sen jul­ki­nen toi­min­ta oli he­rät­tä­nyt mes­si­aa­nis­ta in­nos­tus­ta, mikä nä­kyi, kun Jee­sus rat­sas­ti aa­sil­la Je­ru­sa­le­miin: kul­ku­rei­til­le hei­tel­tiin pal­mu­nok­sia ja Jee­sus­ta ter­veh­dit­tiin py­hiin­va­el­lus­lau­luin. Hoo­si­an­na-hym­ni en­tei­li odo­tuk­sen täyt­ty­mis­tä. Tämä vi­has­tut­ti Jee­suk­sen vas­tus­ta­jia.

Pal­mu­sun­nun­tain ja 1. ad­vent­ti­sun­nun­tain evan­ke­liu­mi­teks­tit ker­to­vat sa­mas­ta ta­pah­tu­mas­ta: Kris­tuk­sen jul­ki­nen toi­min­ta täh­tä­si alus­ta läh­tien hä­nen elä­män­sä vii­mei­siin päi­viin. Ju­ma­lan­pal­ve­luk­sis­sa lu­e­taan ai­na Fi­lip­pi­läis­kir­jeen kat­kel­ma, joka vie pit­kä­per­jan­tain ta­pah­tu­miin ja ker­too Kris­tuk­sen nöyr­ty­mi­ses­tä ja alen­tu­mi­ses­ta: "Ol­koon teil­lä­kin sel­lai­nen mie­li, joka Kris­tuk­sel­la Jee­suk­sel­la oli. Hä­nel­lä oli Ju­ma­lan muo­to, mut­ta hän ei pi­tä­nyt kiin­ni oi­keu­des­taan ol­la Ju­ma­lan ver­tai­nen vaan luo­pui omas­taan. Hän ot­ti or­jan muo­don ja tuli ih­mis­ten kal­tai­sek­si. Hän eli ih­mi­se­nä ih­mis­ten jou­kos­sa, hän alen­si it­sen­sä ja oli kuu­li­ai­nen kuo­le­maan as­ti, ris­tin­kuo­le­maan as­ti." (Fil. 2:5-8)

Pal­mu­sun­nun­tain ku­nin­kaal­la on "Ju­ma­lan muo­to" ja oi­keus ol­la "Ju­ma­lan ver­tai­nen". Kui­ten­kaan Jee­sus ei pidä kiin­ni oi­keuk­sis­taan ei­kä val­las­taan. Hän luo­puu omas­taan, ot­taa or­jan muo­don, alen­taa it­sen­sä, on kuu­li­ai­nen ris­tin­kuo­le­maan as­ti. Mik­si hän nöyr­tyy ja kät­kee val­tan­sa? Hän kär­sii ja kuo­lee so­vit­taak­seen ih­mis­ten syn­nit ja voit­taa kuo­le­man va­paut­taak­seen mei­dät syn­nin val­las­ta ja tuo­dak­seen meil­le elä­män.

Pal­mu­sun­nun­tai­na vir­po­jat kul­ke­vat ovel­ta ovel­le ja jat­ka­vat omal­la ta­val­laan 300-lu­vul­la syn­ty­nyt­tä pe­rin­net­tä. Pa­jun­kis­sat ovat poh­jois­ten mai­den pal­mu­nok­sia. Vir­po­mi­nen on poh­jim­mil­taan pää­si­äi­sen sa­no­man vie­mis­tä naa­pu­reil­le ja siu­nauk­sen toi­vot­ta­mis­ta.

Läh­de: evl.fi

Kuva: Mar­ket­ta Lu­mi­jär­vi

5.7.2020

Jee­sus sa­noo: "Mene, älä­kä enää tee syn­tiä." Joh. 8:11

Viikon kysymys