JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Rip­pi­kou­lun ko­di­nil­ta – lap­sen ja van­hem­man koh­taa­mi­nen us­ko­mi­sen asi­an ää­rel­lä

Paavola Vilja
Uutiset
17.11.2015 10.30

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420151117103000

Au­to­jen kes­ki­ko­ko on Jy­väs­ky­län Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen pi­hal­la huo­mat­ta­vas­ti ta­va­no­mais­ta seu­rail­taa suu­rem­pi. Pai­kal­le on tul­lut noin 350 vii­si­tois­ta­vuo­ti­as­ta ja hei­dän van­hem­pi­aan eri puo­lil­ta Kes­ki-Suo­mea. Tä­mä­nil­tai­nen rip­pi­kou­lun ko­di­nil­ta aloit­taa nuo­ren rip­pi­kou­lu­po­lun, joka hui­pen­tuu ke­säl­lä kon­fir­maa­ti­oon.

– Lä­het­kö sää­ki sin­ne il­taan? ih­met­te­li Au­li Tii­ro­lan ty­tär ko­to­na.

Tii­ro­la ha­lu­si tul­la, kos­ka hä­nes­tä yh­tei­nen rip­pi­kou­lun aloi­tus­ti­lai­suus an­taa eväi­tä kris­til­li­seen kas­va­tuk­seen kun­kin lap­sen koh­dal­la hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. Van­hem­man mu­kaan läh­te­mi­nen vies­tii lap­sel­le, et­tä pait­si rip­pi­kou­lu, myös hän on tär­keä ja ar­vo­kas.

Ko­di­nil­las­sa tu­tus­tu­taan tu­le­vaan rip­pi­kou­luun sa­noin, ku­vin ja aja­tuk­sin. Val­ko­kan­kaal­la pyö­ri­vä vi­de­on­pät­kä tuo lei­ri­tun­nel­mat lä­hel­le. Il­las­sa kes­kus­tel­laan myös ku­lu­van lei­ri­vuo­den tee­mas­ta, joka tänä vuon­na on lä­him­mäi­sen­rak­kaus. Pu­hu­taan pe­li­sään­nöis­tä, ta­voit­teis­ta ja eri­lai­sis­ta toi­veis­ta.

– Illan tavoitteena on, että jokainen rippikoululainen kokisi tämän jälkeen, että leirille on kiva lähteä ja että jokainen vanhempi lähettäisi lapsensa leirille mielellään, kodinillan tämänkertaisesta toteutuksesta vastaava Pasi Kanniainen kertoo.

– Illan tavoitteena on, että jokainen rippikoululainen kokisi tämän jälkeen, että leirille on kiva lähteä ja että jokainen vanhempi lähettäisi lapsensa leirille mielellään, kodinillan tämänkertaisesta toteutuksesta vastaava Pasi Kanniainen kertoo.

– Il­lan ta­voit­tee­na on, et­tä jo­kai­nen rip­pi­kou­lu­lai­nen ko­ki­si

tä­män jäl­keen, et­tä lei­ril­le on kiva läh­teä ja et­tä jo­kai­nen

van­hem­pi lä­het­täi­si lap­sen­sa lei­ril­le mie­lel­lään, ko­di­nil­lan

tä­män­ker­tai­ses­ta to­teu­tuk­ses­ta vas­taa­va Pasi Kan­ni­ai­nen

ker­too.

Osa kir­kon rip­pi­kou­lu­työ­tä

SRK:n jär­jes­tä­mät rip­pi­kou­lut ovat osa kir­kon rip­pi­kou­lu­työ­tä. Ko­di­nil­to­ja or­ga­ni­soi­vat jat­kos­sa SRK:n alu­eel­li­set lap­si- ja nuo­ri­so­työn tii­mit.

– Il­to­jen ko­ko­nai­suus py­sy­nee tu­le­vai­suu­des­sa sa­man­tyyp­pi­se­nä, ete­läi­sel­lä alu­eel­la tii­min­ve­tä­jä­nä aloit­ta­va Ma­ria Luh­ta­nie­mi ker­too.

Luh­ta­nie­mi ko­kee lap­si- ja nuo­ri­so­työn sy­dä­men asi­ak­si ja kan­nus­taa nuo­ria ker­to­maan roh­ke­as­ti aja­tuk­si­aan sii­tä, mil­lai­sia toi­vei­ta heil­lä on omal­le koh­de­ryh­mäl­leen suun­na­tus­ta rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­min­nas­ta.

KUVITUSKUVA: MATIAS HAARANIEMI

Kes­kus­te­lua jat­ke­taan ko­to­na

Tii­ro­lan per­hees­sä tu­le­van ke­sän rip­pi­kou­lu al­koi jo viik­ko sit­ten seu­ra­kun­nan jär­jes­tä­mäs­sä aloi­tus­kir­kos­sa. Kun koko rip­pi­kou­lu­pol­ku on tul­lut ko­di­nil­las­sa tu­tuk­si, on ai­ka läh­teä tu­tus­tu­maan oman ko­ti­seu­ra­kun­nan toi­min­taan, ti­loi­hin ja hen­ki­lö­kun­taan.

KUVITUSKUVA: MATIAS HAARANIEMI

Eväs­tyk­sek­si mat­kal­le ko­di­nil­las­ta ko­tiin Tii­ro­lat saa­vat roh­kai­sun ja­kaa il­las­sa he­rän­nei­tä aja­tuk­si­aan – mitä nuo­ri ja van­hem­pi ajat­te­le­vat rip­pi­kou­lus­ta ja kris­til­li­ses­tä kas­va­tuk­ses­ta, ja mi­ten se nä­kyy hei­dän ar­jes­saan ja elä­mäs­sään? Ko­di­nil­las­sa he sai­vat kuul­la, kuin­ka rip­pi­kou­lu juon­taa sy­vät juu­ren­sa ai­na Jee­suk­sen an­ta­maan lä­he­tys­käs­kyyn as­ti (Matt. 28:20).

Ku­vat: Tuo­mas Hon­ko­nen

ViljaPaavola
Olen kolmikymppinen keskisuomalainen, joka katselee blogissa elämänpiiriään yhteiskunnallisesta, viestinnällisestä ja ihan vaan inhimillisestä näkökulmasta. Kommentteja, terveisiä ja palautetta voit laittaa osoitteeseen vilja.paavola@gmail.com.
4.6.2020

Ku­kaan, joka pu­huu Ju­ma­lan Hen­gen val­taa­ma­na, ei voi sa­noa: "Jee­sus on ki­rot­tu." Ku­kaan ei myös­kään voi sa­noa: "Jee­sus on Her­ra", muu­ten kuin Py­hän Hen­gen vai­ku­tuk­ses­ta. 1 Kor. 12:3

Viikon kysymys