JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Rovaniemeläiset suuntasivat ulkoiluseuroihin

Uutiset
27.3.2024 12.00

Juttua muokattu:

26.3. 15:32
2024032615325420240327120000

Ila­ri Kin­nu­nen

Ro­va­nie­mi

Pal­mu­sun­nun­tai­na to­teu­tet­tu hy­vän mie­len ret­ki­päi­vä Rau­ti­o­saa­res­sa vir­kis­ti sekä ruu­mis­ta et­tä sie­lua.

Ro­va­nie­men rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä on aloi­tet­tu uu­si toi­min­ta­muo­to, jota voi­si suo­si­tel­la muu­al­le­kin. Pari ker­taa vuo­des­sa pi­de­tään ta­val­lis­ten sun­nun­tai­seu­ro­jen si­jas­ta ret­ki­päi­vä, jon­ka yh­tey­des­sä on seu­ra­pu­he.

Vii­me syk­sy­nä ret­ki suun­tau­tui seu­ra­kun­nan lei­ri­kes­kuk­seen ja tä­män vuo­den pal­mu­sun­nun­tai­na 24. maa­lis­kuu­ta Rau­ti­o­saa­ren lei­ri­kes­kuk­seen. Ret­ke­läi­set ot­ti­vat si­sä­ti­lois­ta käyt­töön vain ves­sat, muu­ten ol­tiin ul­ko­na.

Pi­hal­ta oli mah­dol­lis­ta os­taa her­kul­li­set voh­ve­li­kah­vit. Ko­taan ja pi­hal­le oli lai­tet­tu tu­let, joi­den luo­na oli hyvä syö­dä omia eväi­tä ja pais­taa mak­ka­raa. Nuo­ret ai­kui­set oli­vat jär­jes­tä­neet iloi­sia ja vauh­dik­kai­ta toi­min­ta­ras­te­ja.

Tar­kas­te­lus­sa pal­mu­sun­nun­tai

Ret­ki­päi­vän aluk­si Mar­kus Pauk­ke­ri piti seu­ra­pu­heen pal­mu­sun­nun­tain evan­ke­liu­mi­teks­tin poh­jal­ta. Mat­teus ker­too, mi­ten Jee­sus kaa­toi temp­pe­lis­sä ra­han­vaih­ta­jien pöy­dät. Hän moit­ti hei­tä sii­tä, et­tä he oli­vat teh­neet ru­kouk­sen huo­nees­ta ros­vo­jen luo­lan. Maal­li­set asi­at oli­vat nous­seet Ju­ma­lan sa­naa ja tah­toa tär­ke­äm­mik­si.

Yli­pa­pit ja lai­no­pet­ta­jat suut­tui­vat, kun kuu­li­vat las­ten vie­lä huu­ta­van hoo­si­an­naa Daa­vi­din po­jal­le. Jee­sus sa­noi heil­le: ”Et­te­kö ole kos­kaan lu­ke­neet tätä sa­naa: 'Las­ten ja ime­väis­ten suus­ta sinä olet hank­ki­nut kii­tok­se­si?'” (Matt. 21:16.)

Lap­si on us­ko­vai­sen esi­ku­va

Pauk­ke­ri poh­ti, mi­ten us­kon tun­nus­ta­mi­nen on usein ai­kui­sel­le vai­ke­aa, vaik­ka sy­dä­mes­sä on­kin vil­pi­tön halu us­koa. Lap­set sen si­jaan ovat va­paam­pia ja toi­mi­vat näin esi­merk­kei­nä ai­kui­sil­le­kin.

Pu­heen­sa lo­pus­sa Pauk­ke­ri roh­kai­si kuu­li­joi­ta tur­vau­tu­maan evan­ke­liu­miin. Al­ka­va pää­si­äi­sai­ka muis­tut­taa, et­tä syn­tien an­teek­si­an­ta­mus on Jee­suk­sen ris­ti­kuo­le­man an­si­o­ta.

18.4.2024

Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Ps. 23:4

Viikon kysymys