JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

SRK:n tilinpäätös vuodelta 2021 alijäämäinen

Uutiset
23.4.2022 6.00

Juttua muokattu:

22.4. 09:20
2022042209202320220423060000

Päi­vä­mies

SRK:n ti­lin­pää­tös vuo­del­ta 2021 oli ali­jää­mäi­nen noin 122 155 eu­roa.

– Vuo­si oli mo­nel­la ta­val­la poik­keuk­sel­li­nen ta­lou­den­kin nä­kö­kul­mas­ta. Yk­sit­täis­ten us­ko­vais­ten tuki oli tä­nä­kin vuon­na kes­kei­ses­sä ase­mas­sa, ja lo­pul­ta asi­at jär­jes­tyi­vät ih­meel­li­sen hy­vin, SRK:n ta­lous­pääl­lik­kö Ilk­ka Tah­ko­la sum­maa.

Mer­kit­tä­vin muu­tos ai­em­paan oli Kuu­le-so­vel­luk­ses­ta saa­dut tu­lot. Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri­ön avus­tuk­sen an­si­os­ta Su­vi­seu­rois­ta­kin tuli plus­merk­ki­nen tu­los. Kuu­len myyn­ti­tuot­to oli 659 000 eu­roa.

Ti­li­kau­den tu­los­ta hei­ken­si se, et­tä Han­ka­sal­men ra­ken­nus­hank­kee­seen liit­ty­en van­ho­jen, pu­ret­ta­vien ra­ken­nus­ten ta­se­ar­voa kir­jat­tiin alas.

Pe­rin­teis­ten jul­kai­su­jen myyn­ti vä­he­ni noin 30 pro­sent­tia. Sa­moin lei­ri­mak­sut jäi­vät mer­kit­tä­väs­ti ai­em­pien vuo­sien ta­sos­ta, kos­ka lei­ri­kes­kuk­set oli­vat ison osan vuo­des­ta sul­jet­tui­na.

Toi­saal­ta ko­ro­na­ra­joi­tuk­sis­ta joh­tu­en tuli myös sääs­töä ku­luis­sa, kun ul­ko­mail­le suun­tau­tu­via lä­he­tys­mat­ko­ja ei voi­tu jär­jes­tää.

26.5.2022

Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Ap. t. 1:11

Viikon kysymys