JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Su­vi­seu­ra­vie­rai­ta pal­vel­laan myös Fa­ce­boo­kis­sa

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
8.5.2014 6.12

Juttua muokattu:

1.1. 23:39
2020010123392920140508061200

Py­hä­jo­en su­vi­seu­roil­le on avat­tu Fa­ce­boo­kiin oma sivu. Fa­ce­book-si­vun avul­la on tar­koi­tus tie­dot­taa su­vi­seu­ro­jen jär­jes­te­lyis­tä en­nen ta­pah­tu­maa ja sen ai­ka­na.

Fa­ce­book-si­vul­le voi lä­het­tää yk­si­tyis­vies­til­lä ky­sy­myk­siä su­vi­seu­ro­jen jär­jes­te­lyi­hin liit­ty­en. Yk­sit­täi­siin ky­sy­myk­siin vas­ta­taan hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti ja tois­tu­vis­ta ky­sy­myk­sis­tä laa­di­taan päi­vi­tys kai­kil­le si­vun käyt­tä­jil­le.

Vas­taa­va sivu oli en­sim­mäis­tä ker­taa käy­tös­sä vii­me vuon­na Pu­das­jär­ven su­vi­seu­roi­hin liit­ty­en. Ko­ke­muk­set si­vus­ta oli­vat hy­vät, jo­ten Fa­ce­boo­kia pää­tet­tiin hyö­dyn­tää myös tänä vuon­na.

Su­vi­seu­ro­jen Fa­ce­book-sivu täy­den­tää su­vi­seu­rat.fi-si­vus­toa, jon­ne on koot­tu pää­a­si­as­sa su­vi­seu­ro­jen käy­tän­töi­hin liit­ty­vää tie­toa seu­ra­vie­rai­ta var­ten. Si­vus­tol­ta voi myös esi­mer­kik­si kuun­nel­la seu­ra­pu­hei­ta tul­kat­tu­na use­al­le kie­lel­le su­vi­seu­ro­jen ai­ka­na suo­ri­na lä­he­tyk­si­nä ja ta­pah­tu­man jäl­keen tal­len­tei­na.

Su­vi­seu­rat Py­hä­jo­el­la 2014 -Fa­ce­book-sivu löy­tyy tääl­tä.

4.6.2020

Ku­kaan, joka pu­huu Ju­ma­lan Hen­gen val­taa­ma­na, ei voi sa­noa: "Jee­sus on ki­rot­tu." Ku­kaan ei myös­kään voi sa­noa: "Jee­sus on Her­ra", muu­ten kuin Py­hän Hen­gen vai­ku­tuk­ses­ta. 1 Kor. 12:3

Viikon kysymys