JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Su­vi­seu­rois­sa vä­keä sun­nun­tai­na noin 75 000 hen­keä

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
29.6.2014 12.03

Juttua muokattu:

1.1. 23:43
2020010123433720140629120300

Tä­nään sun­nun­tai­na sää su­vi­seu­ra-alu­eel­la on au­rin­koi­nen ja ai­em­pia päi­viä läm­pi­mäm­pi. Seu­ra­vie­rai­den mää­rän ar­vi­oi­daan tä­nään ole­van noin 75 000 hen­keä.

Ei­len seu­ra­tel­tas­sa vie­tet­tiin viik­ko­mes­sua, joka kes­ti usei­ta tun­te­ja. Eh­tool­li­sel­la kävi 25 500 seu­ra­vie­ras­ta, ja sitä oli ja­ka­mas­sa yli 60 pap­pia.

Tä­nään klo 18 kuul­laan Yle Ra­dio 1:ssä su­vi­seu­rois­ta lä­he­tys, joka ää­ni­te­tään klo 13 al­ka­vis­ta seu­rois­ta. Ra­di­oi­ta­vis­sa seu­rois­sa saar­naa­vat ou­lu­lai­set ope­tus­neu­vos Mat­ti Määt­tä ja ro­vas­ti Nii­lo Rau­ha­la.

SRK:n Ke­sä­seu­ra­ra­dio lä­het­tää kaik­ki su­vi­seu­ro­jen seu­ra­pu­heet suo­ra­na. Li­säk­si Ke­sä­seu­ra­ra­di­os­sa on kuul­ta­vis­sa muu­ta su­vi­seu­roi­hin liit­ty­vää oh­jel­maa. Taa­juu­det ja oh­jel­ma löy­ty­vät SRK:n verk­ko­si­vuil­ta.

Kuva: Su­vi­seu­ro­jen ku­va­pal­ve­lu

28.5.2020

Kun To­tuu­den Hen­ki tu­lee, hän joh­taa tei­dät tun­te­maan koko to­tuu­den. Joh. 16:13

Viikon kysymys