JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Suviseurojen verkkosivut on avattu

Uutiset
15.1.2024 12.00

Juttua muokattu:

15.1. 11:54
2024011511543120240115120000
Suviseurojen verkkosivuilta löytyy monenlaista tietoa.

Suviseurojen verkkosivuilta löytyy monenlaista tietoa.

Näyttökuva suviseurat.fi

Suviseurojen verkkosivuilta löytyy monenlaista tietoa.

Suviseurojen verkkosivuilta löytyy monenlaista tietoa.

Näyttökuva suviseurat.fi

Su­vi­seu­ra­tie­do­tus

SRK:n vuo­den 2024 Pu­das­jär­vel­lä jär­jes­tet­tä­vien Su­vi­seu­ro­jen verk­ko­si­vut on avat­tu. Su­vi­seu­ro­jen verk­ko­si­vuil­la su­vi­seu­rat.fi ker­ro­taan ajan­koh­tais­ta tie­toa 28.6.–1.7.2024 pi­det­tä­vis­tä Su­vi­seu­rois­ta. Täl­lä het­kel­lä si­vus­tol­la ku­vail­laan esi­mer­kik­si seu­ra­tun­nus­ta “Olen­ko minä si­nul­le ra­kas?” (Joh. 21:17) ja esi­tel­lään seu­ra­merk­ki. Verk­ko­si­vu­jen kaut­ta pää­see li­säk­si tu­tus­tu­maan ai­em­pien vuo­sien Su­vi­seu­roi­hin ku­vien ja Ke­sä­seu­ra­ra­di­on ar­kis­ton kaut­ta.

Verk­ko­si­vu­ja päi­vi­te­tään ke­vään ai­ka­na. Si­vus­tol­le li­sä­tään ai­em­pien vuo­sien ta­paan muun mu­as­sa Su­vi­seu­ro­jen seu­ra­oh­jel­ma, lii­ken­tee­seen liit­ty­viä oh­jei­ta sekä tie­toa su­vi­seu­ra-alu­een pal­ve­luis­ta ja kent­tä­mak­sun mak­sa­mi­ses­ta.

Su­vi­seu­rat.fi -si­vus­ton kan­si­ku­va­na pyö­rii vi­de­o­ku­vaa vii­me ke­sän Su­vi­seu­rois­ta Kau­ha­val­ta.

25.5.2024

Jeesus sanoo: ”Totisesti, totisesti: sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä.” Joh. 6:47

Viikon kysymys