JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Sydämen usko on iankaikkinen aarre

Uutiset
11.1.2024 9.00

Juttua muokattu:

11.1. 13:05
2024011113054820240111090000

Lau­ra Lep­pä­nen ja Oli­via Pek­ka­la

Reis­jär­vi

Lop­pi­ais­päi­vil­lä ko­ros­tui sy­dä­men us­ko ja sen mer­ki­tys.

Reis­jär­ven kris­til­li­sel­lä opis­tol­la vie­tet­tiin pe­rin­tei­siä lop­pi­ais­päi­viä 6.–7. tam­mi­kuu­ta. Tä­nä­kin vuon­na pai­kal­le ke­rään­tyi pal­jon vie­rai­ta, eri­tyi­ses­ti nuo­ria. Lau­an­tai­päi­vä koos­tui Eric Mat­ti­lan ja Ant­ti Rah­ko­lan seu­ra­pu­heis­ta, lau­lu­tuo­ki­ois­ta ja Ta­pa­ni Kop­san pi­tä­mäs­tä alus­tuk­ses­ta. Alus­tuk­sen ai­hee­na oli Mis­sä on aar­tee­si, siel­lä on sy­dä­me­si.

Sun­nun­tai al­koi mes­sul­la Reis­jär­ven kir­kos­sa. Oh­jel­ma jat­kui opis­tol­la per­he­py­hä­kou­lul­la. Myö­hem­min il­ta­päi­väl­lä Ar­to Paa­vo­la piti alus­tuk­sen ai­hees­ta Maa­il­ma muut­tuu, Ju­ma­lan sana py­syy. Lop­pi­ais­päi­vät päät­tyi­vät Eric Mat­ti­lan pää­tös­har­tau­teen.

Tai­vaal­li­nen aar­re

Ta­pa­ni Kop­san alus­tuk­ses­sa nou­si esil­le eri­tyi­ses­ti sy­dä­men us­ko ja sen mer­ki­tys us­ko­vai­sil­le. Kop­sa he­rät­te­li kuu­li­joi­ta miet­ti­mään, mis­tä olem­me val­mii­ta luo­pu­maan, et­tä ian­kaik­ki­nen aar­re py­syy oma­nam­me.

– Olem­me­ko val­mii­ta luo­pu­maan vaik­ka kai­kis­ta ajal­li­sen elä­mäm­me lah­jois­ta ja aar­teis­ta, kun­han tai­vaal­li­nen aar­re vain py­syy oma­nam­me?

Us­ko aar­tee­na

Alus­tuk­sen jäl­keen jär­jes­te­tys­sä pa­nee­lis­sa nel­jä nuor­ta ker­toi aja­tuk­si­aan alus­tuk­sen poh­jal­ta. Myö­hem­min kaik­ki pys­tyi­vät osal­lis­tu­maan kes­kus­te­luun. Pääl­li­mäi­se­nä esil­le nou­si, et­tä us­ko on sy­dä­men aar­re.

– Us­ko­mas­sa kan­nat­taa py­syä ja seu­roi­hin kan­nat­taa läh­teä, vaik­ka jos­kus tun­tui­si, et­tei jak­sai­si­kaan, pa­ne­lis­tit to­te­si­vat.

Kes­kus­te­lus­sa ko­ros­tui myös us­ko­vais­ten ys­tä­vien mer­ki­tys. Useis­sa pu­heen­vuo­rois­sa tuli esil­le, et­tä kai­kis­sa elä­män­vai­heis­sa on tur­val­lis­ta luot­taa Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen.

En­si vii­kol­la il­mes­ty­väs­tä leh­des­tä voi lu­kea ti­lai­suu­teen osal­lis­tu­nei­den nuor­ten gal­lup-vas­tauk­sia.

25.5.2024

Jeesus sanoo: ”Totisesti, totisesti: sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä.” Joh. 6:47

Viikon kysymys