JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Tik­ka­kos­ki­set ja kuuk­ke­lit koh­ta­si­vat Kar­hun­kier­rok­sel­la

Uutiset
1.11.2019 6.08

Tik­ka­kos­ken Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen rip­pi­kou­lun käy­neet nuo­ret jär­jes­ti­vät lo­ka­kuus­sa ret­ken Kuu­sa­moon. Nuo­ria läh­ti mat­kal­le 47. Hei­dän pa­laut­teen­sa ker­toi ret­ken on­nis­tu­mi­ses­ta: mil­loin läh­de­tään uu­del­leen?

Ma­joi­tus­paik­ka­na toi­mi puo­lus­tus­voi­mien vir­kis­ty­sa­lue Suo­ra­jär­vel­lä. Nuo­ret oli­vat ke­rän­neet jär­jes­tä­mien­sä myy­jäis­ten avul­la ra­hat ret­keä var­ten.

Ihas­tut­ta­va pa­ti­koin­ti­ret­ki

Per­jan­tai­aa­mu­na kaik­ki pak­ka­si­vat eväät rep­pui­hin ja suun­ta­si­vat Ou­lan­gan kan­sal­lis­puis­toon Pie­nel­le Kar­hun­kier­rok­sel­le. Sää oli kau­nis ja au­rin­ko­kin pais­toi osan ai­kaa. Ihas­tus­ta he­rät­ti­vät kuuk­ke­lit, jot­ka kä­vi­vät syö­mäs­sä kä­des­tä. Luon­to kos­ki­neen ja kal­li­oi­neen oli kun­ni­oi­tus­ta he­rät­tä­vä.

Per­jan­tai-il­ta­na kuu­sa­mo­lai­nen Ur­po Ront­ti opet­ti ha­luk­kail­le nuo­ril­le tuu­las­tus­ta. Hän ker­toi jän­nit­tä­vän to­si­ta­ri­nan isän­sä tä­dis­tä, jon­ka par­ti­saa­nit oli­vat sa­moil­ta Suo­ra­jär­ven seu­duil­ta kaa­pan­neet ja Suo­men so­ti­laat pe­las­ta­neet vä­li­rau­han ai­ka­na.

Hui­pu­tus­ta ja met­säs­tys­tä

Lau­an­tai­na osa po­ru­kas­ta suun­ta­si Ru­kal­le, jos­sa oli mah­dol­lis­ta hui­put­taa Val­ta­vaa­ra, las­ke­tel­la tai tu­tus­tua Ru­kan ym­pä­ris­töön. Noin puo­let nuo­ris­ta jäi Suo­ra­jär­vel­le pe­lai­le­maan ja ka­las­ta­maan.

Muu­ta­ma pää­si myös met­säs­tä­mään, ja saa­lis­ta suo­tiin tee­ren ja jä­nik­sen muo­dos­sa. Il­lal­la sau­na läm­pe­ni ja hur­jim­mat us­kal­tau­tui­vat ui­maan edel­li­sen il­lan ta­paan.

Päi­vän päät­teek­si ret­ki­kun­ta hil­jen­tyi kuu­le­maan Ta­pa­ni Ron­tin alus­tus­ta ai­hees­ta Kun on tur­va Ju­ma­las­sa.

Mil­loin läh­de­tään uu­des­taan?

Ret­kel­le val­vo­ji­na osal­lis­tu­neet ai­kui­set iloit­si­vat yh­des­sä fik­suis­ta ja raik­kaas­ti us­ko­vis­ta nuo­ris­ta.

– Tämä oli kii­tol­li­nen teh­tä­vä, sil­lä nuo­ret hoi­ti­vat tun­nol­li­ses­ti omat keit­ti­ö­vuo­ron­sa ja lait­toi­vat jo­kai­nen tupa vuo­rol­laan ruo­kai­lut jäl­ki­sii­vouk­si­neen. Myös nuor­ten va­paus ja ai­tous pu­hut­te­li mei­tä, ki­teyt­ti eräs val­vo­jis­ta ko­ke­muk­sen­sa.

Nuor­ten pa­laut­teet tii­vis­tyi­vät yh­teen ky­sy­myk­seen: Mil­loin läh­de­tään seu­raa­van ker­ran?

Teks­ti: Em­mi­li Ka­na­nen

20.2.2020

Sa­nat, jot­ka Her­ra on pu­hu­nut, ovat hen­ki ja elä­mä. Joh. 6:63

Viikon kysymys