JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Uu­sis­sa jul­kai­suis­sa pa­la­taan su­vi­seu­ra­muis­toi­hin ja tu­e­taan eri­tyis­las­ten lä­hei­siä

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
16.11.2019 6.14

Juttua muokattu:

2.1. 11:02
2020010211024020191116061400

Tu­le­va­na sun­nun­tai­na al­kaa SRK:n jul­kai­su­viik­ko nel­jän uu­den te­ok­sen jul­kis­ta­mi­sel­la. Su­vi­seu­ra­jul­kai­sus­sa pa­la­taan Mu­hok­sen seu­ra­muis­toi­hin, ja Eri­tyi­sen lä­hei­si­nä -kir­ja tu­lee tu­ek­si eri­tyis­nuor­ten ja -las­ten koh­taa­mi­seen. Uu­del­la ää­nit­teel­lä kuul­laan Jaak­ko Lin­ja­man mu­siik­kia ja las­ten­ro­maa­ni va­lot­taa, mil­lai­ses­sa maa­il­mas­sa lap­set nyt elä­vät.

Ou­lun rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä vie­te­tään Mu­hok­sen Su­vi­seu­ro­jen pää­tös­seu­ro­ja 17. mar­ras­kuu­ta. Sa­mas­sa yh­tey­des­sä jul­kis­te­taan Kai­sa Iko­sen toi­mit­ta­ma su­vi­seu­ra­jul­kai­su Her­ra siu­nat­koon si­nua.

Su­vi­seu­ro­jen pää­tös­seu­roi­hin liit­tyy myös tu­le­va­na sun­nun­tai­na Ou­lun tuo­mi­o­kir­kos­sa vie­tet­tä­vä mes­su, jota voi seu­ra­ta Vir­tu­aa­li­kir­kon kaut­ta kel­lo 10 al­ka­en.

Eri­tyi­nen, ta­val­li­nen elä­mä

Myös Jy­väs­ky­län rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä on 17. mar­ras­kuu­ta jul­kis­ta­mis­ti­lai­suus, jos­sa esi­tel­lään kol­me uut­ta te­os­ta:

Eri­tyi­sen lä­hei­si­nä -kir­jan ovat toi­mit­ta­neet Jou­ni Hin­tik­ka ja Kirs­ti Nurk­ka­la.

– Kir­jas­sa ker­ro­taan 25 eri­tyis­lap­sen, -nuo­ren ja -ai­kui­sen ta­val­li­ses­ta ja eri­tyi­ses­tä elä­mäs­tä. Hei­dän vai­heen­sa, sai­rau­ten­sa tai vam­mai­suu­ten­sa kos­ket­ta­vat en­nen kaik­kea per­het­tä ja lä­hi­pii­riä, mut­ta myös laa­jas­ti su­ku­lai­sia, ys­tä­viä ja eri alo­jen asi­an­tun­ti­joi­ta, Kirs­ti Nurk­ka­la ku­vaa uu­des­sa jul­kai­su­ku­vas­tos­sa.

Ke­tun­po­jat ja kät­kö­vies­ti on Sal­la Si­vu­lan uu­si ro­maa­ni ala­kou­lui­käi­sil­le.

– Ha­lu­sin saa­da ajan­koh­tai­sen ku­vauk­sen tä­män ajan las­ten ja nuor­ten maa­il­mas­ta, haas­teis­ta joi­ta he voi­vat koh­da­ta, Sal­la Si­vu­la ker­too.

Val­la­ton­ta vaih­te­lua

Ar­mos­tas kai­kes­ta kii­tok­sen kan­nan -ää­ni­te si­säl­tää Jaak­ko Lin­ja­man mu­siik­kia.

– Läpi le­vyn kuu­lui ukin me­lo­dia- ja soin­tu­maa­il­ma, joka vaih­te­lee val­lat­to­mas­ti duu­ris­ta mol­liin ja ta­kai­sin, Lin­ja­man lap­sen­lap­si Vir­pi Ka­ris­to ku­vaa uut­ta ää­ni­tet­tä.

SRK:n jul­kai­su­viik­ko kes­tää 24. mar­ras­kuu­ta as­ti. Sen ai­ka­na rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­sä esi­tel­lään uu­sia jul­kai­su­ja.

Lue li­sää SRK:n uu­sis­ta tuot­teis­ta uu­des­ta jul­kai­su­ku­vas­tos­ta.

Jul­kis­ta­mis­ti­lai­suu­det:

Ou­lun rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä, Pro­fes­so­rin­tie 7,

sun­nun­tai­na 17. mar­ras­kuu­ta 2019 kel­lo 13.

Jy­väs­ky­län rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä, Hon­gi­kon­tie 1,

jul­kis­te­taan su 17. mar­ras­kuu­ta 2019 kel­lo 16

Ti­lai­suuk­sia voi seu­ra­ta myös net­ti­ra­di­on vä­li­tyk­sel­lä.

3.8.2020

Mut­ta sinä tah­dot si­sim­pää­ni to­tuu­den - il­moi­ta siis mi­nul­le vii­sau­te­si! Ps. 51:8

Viikon kysymys