JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Varoituspalvelu hälyttää vaarallisista somehaasteista

Uutiset
8.3.2024 8.00

Juttua muokattu:

7.3. 12:27
2024030712274620240308080000

MLL

MLL

Man­ner­hei­min las­ten­suo­je­lu­liit­to on lan­see­ran­nut au­to­ma­ti­soi­dun pal­ve­lun, joka va­roit­taa van­hem­pia las­ten ja nuor­ten koh­taa­mis­ta vaa­ral­li­sis­ta so­me­haas­teis­ta.

Va­roi­tus­pal­ve­lu toi­mii osoit­tees­sa https://vaa­ral­li­set­so­me­haas­teet.mll.fi/. Si­vus­tol­la voi seu­ra­ta suo­sit­tu­ja haas­tei­ta kar­tal­la sekä liit­tyä mu­kaan pai­kal­li­siin teks­ti­vies­ti-il­moi­tuk­siin. Il­moi­tus­ten avul­la van­hem­pi saa tie­don tren­dien ris­keis­tä re­aa­li­a­jas­sa, jol­loin lap­sen kans­sa eh­tii kes­kus­tel­la ajois­sa.

Las­ten ja nuor­ten käyt­tä­mil­lä so­si­aa­li­sen me­di­an alus­toil­la le­vi­ää usein haas­tei­ta, jot­ka näyt­tä­vät lei­kil­tä tai haus­kan­pi­dol­ta. To­si­a­si­as­sa osa niis­tä voi ol­la hai­tal­li­sia tai jopa hen­gen­vaa­ral­li­sia.

– Ta­voit­teem­me on, et­tei­vät so­me­haas­teet riis­täi­si enää yh­den­kään lap­sen tai nuo­ren hen­keä, ker­too MLL:n kou­lu­yh­teis­työn ja di­gi­taa­li­sen nuo­ri­so­työn pääl­lik­kö Pau­la Aal­to.

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys