JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Villapaitaan on kudottu paljon rukouksia

Uutiset
16.5.2023 6.00

Juttua muokattu:

15.5. 12:51
2023051512514220230516060000
Sirkka Piippo, Tarja Hintsala ja Virpi Vasalampi ovat kutoneet yhteensä 63 villapaitaa. Hintsalalla on yllään Raution nimikkopaidaksi kutsuttu neule.

Sirkka Piippo, Tarja Hintsala ja Virpi Vasalampi ovat kutoneet yhteensä 63 villapaitaa. Hintsalalla on yllään Raution nimikkopaidaksi kutsuttu neule.

Leena Niskakangas

Sirkka Piippo, Tarja Hintsala ja Virpi Vasalampi ovat kutoneet yhteensä 63 villapaitaa. Hintsalalla on yllään Raution nimikkopaidaksi kutsuttu neule.

Sirkka Piippo, Tarja Hintsala ja Virpi Vasalampi ovat kutoneet yhteensä 63 villapaitaa. Hintsalalla on yllään Raution nimikkopaidaksi kutsuttu neule.

Leena Niskakangas

Lee­na Nis­ka­kan­gas

Sii­nä vai­hees­sa, kun pesä tyh­je­nee, äi­tien elä­mäs­sä al­kaa uu­si vai­he. Se tie­tää esi­mer­kik­si työ­e­lä­män aloit­ta­mis­ta tai jat­ka­mis­ta ko­din ul­ko­puo­lel­la. Mo­net löy­tä­vät myös luo­vuu­den it­ses­tään.

Ka­la­jo­en Rau­ti­os­sa luo­vuus kum­pu­aa täl­lä het­kel­lä kä­den töis­tä. Uu­sia vil­la­pai­to­ja on syn­ty­nyt pit­kin tal­vea ah­ke­ris­sa sor­mis­sa pi­ka­vauh­dil­la. Mo­net vä­rik­käät neu­leet läm­mit­tä­vät­kin nyt pait­si omaa per­het­tä myös vaik­ka­pa kum­mi­lap­sia.

Vil­la­pai­ta­ku­din on kä­te­vä om­pe­lu­seu­ra­kä­si­työ. Om­pe­lu­seu­rois­sa voi ver­tail­la tois­ten ai­kaan­saan­nok­sia ja ot­taa vaik­ka mal­lia.

– Ei tääl­lä löy­dy mon­ta­kaan sa­man­lais­ta neu­let­ta, ker­too Vir­pi Va­sa­lam­pi, joka on ku­to­nut tä­hän men­nes­sä 40 pai­taa.

– Oman per­heen li­säk­si olen ku­to­nut vil­la­pai­dat mi­ni­öil­le ja vä­vyil­le­kin. Vii­mek­si neu­loin kaar­ro­ke­pai­dat kum­mi­po­jal­le ja hä­nen mor­si­a­mel­leen hää­lah­jak­si. Pa­lau­te on ol­lut myön­teis­tä. Lap­set ja las­ten­lap­set ovat vies­ti­tel­leet, mi­ten mum­mon vil­la­pu­se­rot läm­mit­tä­vät kelk­kail­les­sa ja ka­las­ta­es­sa.

Sirk­ka Piip­po ker­too ku­to­neen­sa tä­hän men­nes­sä seit­se­män vil­la­pai­taa, ja Tar­ja Hint­sa­lal­la on 16 val­mis­ta pai­taa. Li­sää on tu­los­sa. Hint­sa­lan suun­nit­te­le­ma si­ni­har­maa neu­le on ni­met­ty oman paik­ka­kun­nan eli Rau­ti­on ni­mik­ko­pai­dak­si.

– Joil­la­kin on kaa­pit täyn­nä eri­lai­sia vil­la­pai­to­ja, nai­set tie­tä­vät.

– Sel­lai­nen on oi­kea aar­re­kaap­pi.

– Ku­to­mi­nen ei ole kal­lis har­ras­tus, jos ver­taa hyö­tyyn. Val­miit pu­se­rot kau­pas­sa ovat tosi kal­lii­ta. It­se teh­den saa juu­ri sel­lai­sen kun ha­lu­aa, he poh­ti­vat.

Hint­sa­la to­te­aa, et­tä nämä ovat sel­lai­sia te­ra­pi­a­pai­to­ja.

– Is­tun jos­kus töit­ten jäl­keen no­ja­tuo­liin, lai­tan Kuu­le-so­vel­luk­sen pääl­le ja alan ku­toa.

– Rak­kau­del­la näi­tä te­kee. Neu­loin vil­la­pai­dan us­kon kiel­tä­neel­le lap­sel­le ja ajat­te­lin, et­tä sii­hen on neu­lot­tu pal­jon ru­kouk­sia, Hint­sa­la miet­tii.

18.6.2024

Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Jes. 57:15

Viikon kysymys