JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Vuo­ria, vuo­no­ja ja viet­te­lyk­siä – Kuu­kau­den kir­ja ker­too tei­ni­po­jis­ta Nor­jas­sa

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
10.7.2018 12.00

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109280520180710120000

Poi­ka­mai­sil­la lei­keil­lä ja huu­mo­ril­la höys­tet­ty ta­ri­na Ares­ta ja Ma­kes­ta Nor­jas­sa sekä ihas­tu­mi­ses­ta epä­us­koi­seen tyt­töön on lu­et­ta­vis­sa Päi­vä­mie­hen di­gi­leh­den ti­laa­jil­le hei­nä­kuun ajan.

Make ko­haut­ti har­ti­oi­taan.

– Me Aren kans­sa jo mel­keen tu­hot­tiin yks lam­mas­lau­ma ei­kä kau­ka­na ol­lut ta­lo­kaan.

– Joo, ei her­mot kes­tä enää uu­sia jär­ky­tyk­siä, vah­vis­ti Are­kin vir­nis­tä­en.

Jus­si tui­jot­ti poi­kia häm­mäs­ty­nees­ti ja yrit­ti sit­ten vai­voin peit­tää hu­vit­tu­neen hy­myn­sä.

– Ai niin. Te­hän olit­te jo put­kas­sa­kin. Yks va­las, mel­keen he­vo­nen, lam­mas­lau­ma ja talo pääl­le. Tai­taa ol­la riit­tä­väs­ti yh­del­le ke­säl­le?

Are ja Make vil­kai­si­vat toi­si­aan, ei­vät­kä vai­vau­tu­neet vas­taa­maan.

Kat­kel­ma on Kos­ti Val­to­sen kir­jas­ta Vuo­ro­ve­si (SRK 2005).

Ylä­kou­lui­käi­set po­jat Are ja Make ovat hy­vät ys­tä­vyk­set, jot­ka har­ras­ta­vat ka­las­tus­ta, mo­poi­lua ja rat­sas­tus­ta. Ka­ve­rus­ten ke­sä­suun­ni­tel­mil­le tu­lee yl­lä­tys­kään­ne, kun Ma­ken työt­tö­mä­nä ol­lut isä saa töi­tä Poh­jois-Nor­jas­ta.

Al­kuun idea tun­tuu po­jis­ta ai­van älyt­tö­mäl­tä. Nor­jas­ta löy­tyy kui­ten­kin pal­jon hie­no­ja mai­se­mia, mu­ka­via har­ras­tuk­sia sekä uu­sia ja mie­len­kiin­toi­sia ih­mi­siä, ty­töt mu­kaan­lu­et­tu­na…

Kuu­kau­den kir­ja on Päi­vä­mie­hen di­gi­leh­den ti­laa­jien etu.

3.8.2020

Mut­ta sinä tah­dot si­sim­pää­ni to­tuu­den - il­moi­ta siis mi­nul­le vii­sau­te­si! Ps. 51:8

Viikon kysymys