JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Yhdessä on mukava vaeltaa

Uutiset
2.6.2022 8.00

Juttua muokattu:

1.6. 10:48
2022060110482920220602080000
Iloisia retkeläisiä juttutauolla. Kuvassa Vuokko Kämäräinen (vas.), Aune Tölli, Leena Kinnunen, Kaisa Huusko, Leena Kämäräinen ja Aili Pasanen.

Iloisia retkeläisiä juttutauolla. Kuvassa Vuokko Kämäräinen (vas.), Aune Tölli, Leena Kinnunen, Kaisa Huusko, Leena Kämäräinen ja Aili Pasanen.

Päivi Myllynen

Iloisia retkeläisiä juttutauolla. Kuvassa Vuokko Kämäräinen (vas.), Aune Tölli, Leena Kinnunen, Kaisa Huusko, Leena Kämäräinen ja Aili Pasanen.

Iloisia retkeläisiä juttutauolla. Kuvassa Vuokko Kämäräinen (vas.), Aune Tölli, Leena Kinnunen, Kaisa Huusko, Leena Kämäräinen ja Aili Pasanen.

Päivi Myllynen

Päi­vi Myl­ly­nen

Sot­ka­mo

Sot­ka­mo­lai­set nai­set viet­ti­vät juh­la­päi­vän kau­niin ke­säi­ses­sä luon­nos­sa he­la­tors­tai­na 26. tou­ko­kuu­ta.

Sot­ka­mon lä­hel­lä on run­saas­ti luon­to­ret­ki­koh­tei­ta. Nyt suun­ta­sim­me Tii­lik­ka­jär­ven kan­sal­lis­puis­toon, joka si­jait­see pää­o­sin Rau­ta­vaa­ran kun­nas­sa.

Au­to­mat­ka toi­mi al­ku­läm­mit­te­ly­nä päi­vän kes­kus­te­luil­le ja yh­des­sä­o­lol­le. Eh­dim­me pu­hua kuu­lu­mi­sis­ta, maa­il­man­po­li­tii­kas­ta, naa­pu­ri­maan us­ko­vais­ten ti­lan­tees­ta sekä sii­tä, mi­ten he­la­tors­tai­ta eri mais­sa vie­te­tään.

– Sak­sa­lai­set käy­vät he­la­tors­tai­a­je­lul­la vä­hän niin kuin me ta­pa­ni­na­je­lul­la, ker­toi yk­si ret­ke­läi­nen.

– Sak­san kie­les­sä he­la­tors­tai ei ole Jee­suk­sen tai­vaa­see­nas­tu­mi­sen päi­vä, vaan ’tai­vaa­seen aje­lun päi­vä’.

Ka­pe­at, juu­rak­koi­set po­lut sekä pit­kos­puut an­toi­vat ai­kaa ret­ke­läis­ten omil­le aja­tuk­sil­le. Yh­täk­kiä lam­men ta­kaa kuu­lui käen ku­kun­ta. He­leä-ää­ni­nen käki aloit­ti tuol­la, mol­li­ää­ni­nen käki vas­ta­si toi­saal­la.

– Nyt tun­tuu, et­tä on jo kesä. Käki kuu­luu niin olen­nai­ses­ti ke­sään! eräs ret­ke­läi­nen huo­kai­si. Vas­taan va­el­si pa­ti­koi­jia, ja muu­ta­ma ker­toi yö­py­neen­sä puis­tos­sa riip­pu­ma­tos­sa edel­li­sen yön. Ko­ke­mus oli ol­lut upea.

Ve­nä­jän­hiek­ko­jen tau­ko­pai­kal­la peh­meä, laa­ja hiek­ka­ran­ta oli tyy­ni ja le­vol­li­nen. Pil­vi­ses­tä tai­vaas­ta ja vii­le­äl­tä näyt­tä­väs­tä mai­se­mas­ta huo­li­mat­ta avo­ve­si loi ke­säi­sen tun­teen. Park­ki­pai­kal­la osal­lis­tuim­me Met­sä­hal­li­tuk­sen käyt­tä­jä­ky­se­lyyn. Luon­to­len­kin teh­nyt ryh­mäm­me oli hy­vin po­si­tii­vi­sel­la mie­lel­lä.

Ret­ki jat­kui Bom­ban kyl­py­lään Nur­mek­seen. Ul­ko­po­re­al­taas­sa Pie­li­sen tyyn­tä pin­taa kat­sel­len mie­len mai­se­maan mah­tui vain le­von ja rau­han aja­tuk­sia. Kyl­py­läs­sä jouk­koom­me liit­tyi Kuh­mos­sa asu­van per­heen äi­ti kol­men lap­sen­sa kans­sa. Kuh­mo­lai­set elä­vät yk­si­näi­sel­lä var­ti­o­pai­kal­la. Ilo yh­tei­ses­tä het­kes­tä oli konk­reet­ti­nen.

Il­lal­li­sen ää­rel­lä jat­koim­me kes­kus­te­lu­ja. Koim­me tär­ke­ä­nä eri puo­lil­la kun­taa ja maa­kun­taa asu­vien nais­ten yh­tei­set het­ket. Pää­tim­me jat­kos­sa­kin käy­dä ret­kei­le­mäs­sä.

4.7.2022

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys