JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Joulumietteitä

30.12.2021 12.00

Juttua muokattu:

30.12. 10:38
2021123010385620211230120000

Sal­la Pät­si

Tänä jou­lu­na on ol­lut mitä par­hain jou­lu­mai­se­ma! Lu­mel­la kuor­ru­tet­tu­na koko tie­noo ja pak­kas­ta­kin so­pi­vas­ti. Lä­hes kol­men­kym­me­nen as­teen pak­ka­set heti al­ku­tal­ves­ta on hyvä sik­si, et­tä nii­den jäl­keen nämä 14 as­teen pak­ka­set tun­tu­vat lep­poi­sil­ta, ku­ten yk­si ka­ve­ri to­te­si.


Jou­lu­val­mis­te­lut su­jui­vat enim­mäk­seen kom­mel­luk­sit­ta ja il­man stres­si­ä­kin. Ai­na­kin mi­nul­la. Lei­pu­ri­tont­tu oli ol­lut ah­ke­ra­na, ja kuis­tin hyl­lyt not­kui­vat jou­lu­herk­ku­ja. Siel­tä sai py­hien ai­ka­na ha­kea pöy­tään ma­ke­aa tai suo­lais­ta, tar­peen mu­kaan. Tont­tu it­se oli "oi­keis­sa töis­sä" jou­lun ajan, mut­ta on­nek­si eh­ti jou­lu­a­te­ri­al­le, joka meil­lä syö­dään jou­lu­päi­vä­nä. Sit­ten­hän sitä jak­soi taas men­nä yö­töi­hin.

Meil­lä jou­lu­a­te­ri­an siir­ty­mi­nen aa­tos­ta jou­lu­päi­vään on osit­tain käy­tän­nön sa­ne­le­maa, osit­tain jou­lu­ta­po­jen ka­na­da­lais­ta lai­naa. To­te­sin jos­kus, et­tä aat­to­na on muu­ta­kin puu­haa niin pal­jon, et­tä lai­te­taan jou­lu­ruo­ka vas­ta jou­lu­päi­vä­nä. Aat­to­na on sa­vu­sau­nan läm­mi­tys ja lah­jo­jen avaus, jos­kus myös yö­kirk­koon ja hau­taus­maal­le on jak­set­tu läh­teä. Jou­lu­päi­vä­nä eh­tii syö­dä rau­has­sa ja py­säh­tyä yh­des­sä­o­loon.


Aa­to­naat­to­kin oli ai­na­kin tänä vuon­na jo ihan py­häl­tä tun­tu­va, kun vie­tim­me mei­dän "jou­lu­vau­vam­me" synt­tä­rei­tä. On­han nii­tä juh­lit­tu jo 19 ker­taa, mut­ta nyt, ai­na­kin mi­nus­ta, tun­tui ihan py­häl­tä. Sii­hen vai­kut­ti­vat muun mu­as­sa edel­lä mai­ni­tun lei­pu­ri­ton­tun etu­kä­teen ah­ke­roin­ti, synt­tä­ri­san­ka­rin it­se te­ke­mä kak­ku ja mo­nen tun­nin säh­kö­kat­kos. Juh­la­kah­vit saa­tiin kei­tet­tyä Tran­gi­al­la, ja kes­ken jää­nyt ruo­an­val­mis­tus jat­kui lei­vi­nuu­nin läm­mös­sä – ruo­ka­la­ji vain vaih­tui. Kynt­ti­löi­tä sy­ty­tet­tiin ym­pä­ri pirt­tiä ja juh­lat saa­tiin juh­lit­tua vie­rai­den kera tun­nel­mal­li­ses­sa va­lais­tuk­ses­sa.

Mie­tin sii­nä, et­tä en­nen säh­kö­va­lo­ja poh­joi­sen tal­vet ovat kyl­lä ol­leet pit­kiä ja pi­mei­tä. Puh­de­töil­le so­pi­vaa ai­kaa ja va­loa on riit­tä­nyt! Pii­sin va­los­sa on saa­tu läk­syt lu­et­tua ja vil­lat keh­rät­tyä. Eläi­met ovat ol­leet pit­käs­sä pi­me­äs­sä myös. Na­vet­ta­hom­mat on hoi­det­tu lyh­dyn va­los­sa ja näp­pi­tun­tu­mal­la. Ny­ky­ään­hän myös eläi­mil­le pi­tää ol­la yö­va­lo. Se luo tur­val­li­suut­ta, ei­kä satu haa­ve­rei­ta pi­me­än täh­den.


Iso te­ki­jä omaan stres­sit­tö­mään jou­luo­loo­ni on se, et­tä meil­lä ei ole pie­niä lap­sia ta­los­sa. Mel­kein jo­kai­nen hoi­taa it­sen­sä ja omat as­ka­reen­sa, sii­vous­kin su­jui ihan ki­vas­ti po­ru­kal­la. Ha­lu­an tie­toi­ses­ti­kin luo­da jou­lui­hin le­vol­li­sen ja mu­ka­van tun­nel­man. Pe­rin­teet ovat ki­vo­ja, mut­ta jos ne muo­dos­tu­vat stres­sik­si, pal­ve­le­vat­ko ne enää ke­tään?

Elu­koi­den hoi­to tuo oman ryt­min­sä jo­ka­päi­väi­seen eloo­ni, mut­ta jos­kus, tal­li­ton­tun au­tel­les­sa, minä saan kes­kit­tyä vaik­ka blo­gin kir­joi­tuk­seen. Tai muu­hun omaan ki­vaan.

Vä­lil­lä to­si­aan tun­tuu sil­tä, ku­ten vel­jen­tyt­tä­re­ni to­te­si: "Siel­lä poh­joi­ses­sa ei ole edes huo­lia." Niin­pä! Juu­ri sen tun­nel­man ha­lu­an muil­le, ja eri­tyi­ses­ti mei­dän ta­lon vä­el­le vä­lit­tää. Ai­na­kin jou­lu­na.

SallaPätsi
Olen seitsemän lapsen äiti, vaimo miehelleni ja naapurissa asuvan anoppini paras miniä – eli hänen ainoan poikansa vaimo. Olen myös tytär, sisko, pienen lammaskatraan huostaaja ja pennitön uneksija, joka haaveilee tällä hetkellä eniten siitä, mitä aikoo isona tehdä leipänsä(kin) eteen. Jos joku haluaa antaa palautetta, sähköpostiosoitteeni on patsisalla@gmail.com
30.9.2022

Sinä, Herra, olet hyvä, sinä annat anteeksi, runsain mitoin sinä jaat armoasi kaikille, jotka sinua avuksi huutavat. Ps. 86:5

Viikon kysymys