JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Joulumietteitä

30.12.2021 12.00

Juttua muokattu:

30.12. 10:38
2021123010385620211230120000

Sal­la Pät­si

Tänä jou­lu­na on ol­lut mitä par­hain jou­lu­mai­se­ma! Lu­mel­la kuor­ru­tet­tu­na koko tie­noo ja pak­kas­ta­kin so­pi­vas­ti. Lä­hes kol­men­kym­me­nen as­teen pak­ka­set heti al­ku­tal­ves­ta on hyvä sik­si, et­tä nii­den jäl­keen nämä 14 as­teen pak­ka­set tun­tu­vat lep­poi­sil­ta, ku­ten yk­si ka­ve­ri to­te­si.


Jou­lu­val­mis­te­lut su­jui­vat enim­mäk­seen kom­mel­luk­sit­ta ja il­man stres­si­ä­kin. Ai­na­kin mi­nul­la. Lei­pu­ri­tont­tu oli ol­lut ah­ke­ra­na, ja kuis­tin hyl­lyt not­kui­vat jou­lu­herk­ku­ja. Siel­tä sai py­hien ai­ka­na ha­kea pöy­tään ma­ke­aa tai suo­lais­ta, tar­peen mu­kaan. Tont­tu it­se oli "oi­keis­sa töis­sä" jou­lun ajan, mut­ta on­nek­si eh­ti jou­lu­a­te­ri­al­le, joka meil­lä syö­dään jou­lu­päi­vä­nä. Sit­ten­hän sitä jak­soi taas men­nä yö­töi­hin.

Meil­lä jou­lu­a­te­ri­an siir­ty­mi­nen aa­tos­ta jou­lu­päi­vään on osit­tain käy­tän­nön sa­ne­le­maa, osit­tain jou­lu­ta­po­jen ka­na­da­lais­ta lai­naa. To­te­sin jos­kus, et­tä aat­to­na on muu­ta­kin puu­haa niin pal­jon, et­tä lai­te­taan jou­lu­ruo­ka vas­ta jou­lu­päi­vä­nä. Aat­to­na on sa­vu­sau­nan läm­mi­tys ja lah­jo­jen avaus, jos­kus myös yö­kirk­koon ja hau­taus­maal­le on jak­set­tu läh­teä. Jou­lu­päi­vä­nä eh­tii syö­dä rau­has­sa ja py­säh­tyä yh­des­sä­o­loon.


Aa­to­naat­to­kin oli ai­na­kin tänä vuon­na jo ihan py­häl­tä tun­tu­va, kun vie­tim­me mei­dän "jou­lu­vau­vam­me" synt­tä­rei­tä. On­han nii­tä juh­lit­tu jo 19 ker­taa, mut­ta nyt, ai­na­kin mi­nus­ta, tun­tui ihan py­häl­tä. Sii­hen vai­kut­ti­vat muun mu­as­sa edel­lä mai­ni­tun lei­pu­ri­ton­tun etu­kä­teen ah­ke­roin­ti, synt­tä­ri­san­ka­rin it­se te­ke­mä kak­ku ja mo­nen tun­nin säh­kö­kat­kos. Juh­la­kah­vit saa­tiin kei­tet­tyä Tran­gi­al­la, ja kes­ken jää­nyt ruo­an­val­mis­tus jat­kui lei­vi­nuu­nin läm­mös­sä – ruo­ka­la­ji vain vaih­tui. Kynt­ti­löi­tä sy­ty­tet­tiin ym­pä­ri pirt­tiä ja juh­lat saa­tiin juh­lit­tua vie­rai­den kera tun­nel­mal­li­ses­sa va­lais­tuk­ses­sa.

Mie­tin sii­nä, et­tä en­nen säh­kö­va­lo­ja poh­joi­sen tal­vet ovat kyl­lä ol­leet pit­kiä ja pi­mei­tä. Puh­de­töil­le so­pi­vaa ai­kaa ja va­loa on riit­tä­nyt! Pii­sin va­los­sa on saa­tu läk­syt lu­et­tua ja vil­lat keh­rät­tyä. Eläi­met ovat ol­leet pit­käs­sä pi­me­äs­sä myös. Na­vet­ta­hom­mat on hoi­det­tu lyh­dyn va­los­sa ja näp­pi­tun­tu­mal­la. Ny­ky­ään­hän myös eläi­mil­le pi­tää ol­la yö­va­lo. Se luo tur­val­li­suut­ta, ei­kä satu haa­ve­rei­ta pi­me­än täh­den.


Iso te­ki­jä omaan stres­sit­tö­mään jou­luo­loo­ni on se, et­tä meil­lä ei ole pie­niä lap­sia ta­los­sa. Mel­kein jo­kai­nen hoi­taa it­sen­sä ja omat as­ka­reen­sa, sii­vous­kin su­jui ihan ki­vas­ti po­ru­kal­la. Ha­lu­an tie­toi­ses­ti­kin luo­da jou­lui­hin le­vol­li­sen ja mu­ka­van tun­nel­man. Pe­rin­teet ovat ki­vo­ja, mut­ta jos ne muo­dos­tu­vat stres­sik­si, pal­ve­le­vat­ko ne enää ke­tään?

Elu­koi­den hoi­to tuo oman ryt­min­sä jo­ka­päi­väi­seen eloo­ni, mut­ta jos­kus, tal­li­ton­tun au­tel­les­sa, minä saan kes­kit­tyä vaik­ka blo­gin kir­joi­tuk­seen. Tai muu­hun omaan ki­vaan.

Vä­lil­lä to­si­aan tun­tuu sil­tä, ku­ten vel­jen­tyt­tä­re­ni to­te­si: "Siel­lä poh­joi­ses­sa ei ole edes huo­lia." Niin­pä! Juu­ri sen tun­nel­man ha­lu­an muil­le, ja eri­tyi­ses­ti mei­dän ta­lon vä­el­le vä­lit­tää. Ai­na­kin jou­lu­na.

SallaPätsi
Olen seitsemän lapsen äiti, vaimo miehelleni ja naapurissa asuvan anoppini paras miniä – eli hänen ainoan poikansa vaimo. Olen myös tytär, sisko, pienen lammaskatraan huostaaja ja pennitön uneksija, joka haaveilee tällä hetkellä eniten siitä, mitä aikoo isona tehdä leipänsä(kin) eteen. Jos joku haluaa antaa palautetta, sähköpostiosoitteeni on patsisalla@gmail.com
SallaPätsi

Lohiranta vaikenee blogien osalta

30.12.2022 7.00
SallaPätsi

Ei tullut uutista

3.12.2022 6.00
SallaPätsi

Pörröisessä tukassa auringonpaisteen ilo

1.11.2022 6.00
SallaPätsi

Kesän kokemuksissa muistojen tulva

9.9.2022 10.05
SallaPätsi

Talkoilu verissä

6.6.2022 6.00
SallaPätsi

Elämä on tässä hetkessä

20.5.2022 6.00
SallaPätsi

Opettajana opiston kurssilla

11.4.2022 6.00
SallaPätsi

Kummittelua

12.2.2022 7.00
SallaPätsi

Vedetön vuodenalku

15.1.2022 6.00
SallaPätsi

Lasten oikeuksia

18.11.2021 6.00
SallaPätsi

Kassi-ihminen

16.11.2021 6.00
SallaPätsi

Hopeahäämatka

17.10.2021 6.00
SallaPätsi

Seuramatkahaaveita ja leiritahtoa

11.9.2021 7.00
SallaPätsi

Lohtu löytyy läheltä

1.8.2021 7.05
SallaPätsi

Karitsaterapiaa tähtitaivaan alla

13.5.2021 7.00
SallaPätsi

Tasa-arvopohdintoja lipputangon juurella

10.4.2021 7.00
SallaPätsi

Yhden hengen ryhmätyö

14.3.2021 7.05
SallaPätsi

Uusia ja vanhoja toiveita

3.2.2021 6.15
SallaPätsi

Odotusten joulukuu

30.12.2020 14.30
SallaPätsi

Monenlaisia enkeleitä

5.12.2020 7.05
SallaPätsi

Aikaa ei saa kiinni juoksemalla – vaan pysähtymällä

1.11.2020 6.05
SallaPätsi

Onnellisena elämänmittaisessa ihmissuhteessa

30.9.2020 10.05
SallaPätsi

Menneen kesän makustelua

24.8.2020 6.15
SallaPätsi

Jutellaan uskosta, välitetään

28.7.2020 6.30
SallaPätsi

Pala tuttua kattoa

24.6.2020 6.00
SallaPätsi

Ymmärtäväisiä sanoja

1.6.2020 6.00
SallaPätsi

Töitä nahkaverstaalla etäopiskelun tahdissa

27.4.2020 6.10
SallaPätsi

Kuin keväinen päivä

30.3.2020 6.20
SallaPätsi

Kirje ystävälle

22.2.2020 6.25
SallaPätsi

Maailman lyhin ja mieluisin työmatka

20.1.2020 6.55
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys