JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Maailman lyhin ja mieluisin työmatka

20.1.2020 6.55

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420200120065500

Sain ilok­se­ni kut­sun al­kaa Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­den blo­gis­tik­si vuo­dek­si 2020.

Olen Jäm­säs­tä, opis­ton suo­jis­ta muu­ta­man mut­kan kaut­ta Po­si­on Lo­hi­ran­nal­le tul­lut, mie­he­ni syn­nyin­seu­dul­le ko­tiu­tu­nut. Tääl­lä olen­kin jo yli puo­let elä­mäs­tä­ni asu­nut.

Ko­ti­ni on maal­la, omas­sa rau­has­sa. Asum­me Po­si­on ko­ti­seu­tu­mu­se­on kans­sa sa­mas­sa pi­ha­pii­ris­sä, ja se on­kin so­pi­vaa kas­vu­a­lus­taa pe­rin­ne­kä­si­töis­tä kiin­nos­tu­neel­le mie­lel­le­ni.

Lä­hin kaup­pa on noin 36 ki­lo­met­rin pääs­sä, ku­ten kaik­ki muut­kin pal­ve­lut. Näin ol­len luo­vuu­des­ta ja krii­si­va­ras­tois­ta on hyö­tyä ar­jes­sa, kun mai­to tai muu tar­peel­li­nen lop­puu. Jos ei ano­pil­ta tai muil­ta naa­pu­reil­ta löy­dy lai­nat­ta­vaa, pär­jä­tään il­man­kin muu­ta­ma päi­vä tai ke­hi­tel­lään suun­ni­tel­lun si­jaan jo­tain muu­ta. Pos­ti tu­lee laa­tik­koon 100 met­rin pää­hän, ja ke­säi­sin ajaa jää­te­lö­au­to ihan vie­res­tä!

Kou­lu­lais­ten kou­lu­mat­ka on 40 ki­lo­met­riä yh­teen suun­taan. Mei­dän ky­läl­läm­me ei mei­dän las­tem­me li­säk­si ole kuin pari muu­ta las­ta, ai­kui­sia on kui­ten­kin vie­lä kuu­ti­sen­kym­men­tä. Mie­he­ni työ pyö­rii puun ym­pä­ril­lä. Hän me­nee mie­lel­lään met­sään, päin män­ty­ä­kin, hir­si­ra­ken­ta­ja-met­su­ri kun on.

It­se toi­von, et­tä sai­sin teh­dä työ­tä tu­le­vai­suu­des­sa­kin mah­dol­li­sim­man pal­jon ko­tiym­py­röis­sä, ku­ten olen jo 22 vuot­ta teh­nyt ko­ti­äi­ti­nä ol­les­sa­ni. Tie­dän­kin, mikä on maa­il­man ly­hin ja mie­lui­sin työ­mat­ka. Nyt mie­tin par­hail­laan sitä, mi­ten tuo työ­mat­ka oli­si mah­dol­li­nen jat­kos­sa­kin.

Poh­dis­ke­len asi­oi­ta mie­lel­lä­ni sy­väl­li­ses­ti­kin, luen hu­vik­si ja hyö­dyk­si, ja myös mu­siik­ki on tär­keä osa elä­mää­ni.

Pie­nes­sä rau­ha­nyh­dis­tyk­ses­säm­me teh­tä­viä riit­tää yh­del­le ih­mi­sel­le usei­ta – ko­ke­mus­ta on ker­ty­nyt niin keit­ti­ö­vuo­ros­ta kuin py­hä­kou­lu­no­pet­ta­jan ja opis­to­vas­tuu­hen­ki­lön teh­tä­väs­tä­kin. Opis­to­työ on­kin lä­hel­lä sy­dän­tä­ni, olen­han kah­den opis­ton kas­vat­ti! Van­hem­pa­ni te­ki­vät elä­män­työn­sä Jäm­sän opis­tol­la, ja it­se olen käy­nyt Ra­nu­an opis­ton tal­vi­kurs­sin koh­ta 30 vuot­ta sit­ten.

SallaPätsi
Olen seitsemän lapsen äiti, vaimo miehelleni ja naapurissa asuvan anoppini paras miniä – eli hänen ainoan poikansa vaimo. Olen myös tytär, sisko, pienen lammaskatraan huostaaja ja pennitön uneksija, joka haaveilee tällä hetkellä eniten siitä, mitä aikoo isona tehdä leipänsä(kin) eteen. Jos joku haluaa antaa palautetta, sähköpostiosoitteeni on patsisalla@gmail.com
SallaPätsi

Lohiranta vaikenee blogien osalta

30.12.2022 7.00
SallaPätsi

Ei tullut uutista

3.12.2022 6.00
SallaPätsi

Pörröisessä tukassa auringonpaisteen ilo

1.11.2022 6.00
SallaPätsi

Kesän kokemuksissa muistojen tulva

9.9.2022 10.05
SallaPätsi

Talkoilu verissä

6.6.2022 6.00
SallaPätsi

Elämä on tässä hetkessä

20.5.2022 6.00
SallaPätsi

Opettajana opiston kurssilla

11.4.2022 6.00
SallaPätsi

Kummittelua

12.2.2022 7.00
SallaPätsi

Vedetön vuodenalku

15.1.2022 6.00
SallaPätsi

Joulumietteitä

30.12.2021 12.00
SallaPätsi

Lasten oikeuksia

18.11.2021 6.00
SallaPätsi

Kassi-ihminen

16.11.2021 6.00
SallaPätsi

Hopeahäämatka

17.10.2021 6.00
SallaPätsi

Seuramatkahaaveita ja leiritahtoa

11.9.2021 7.00
SallaPätsi

Lohtu löytyy läheltä

1.8.2021 7.05
SallaPätsi

Karitsaterapiaa tähtitaivaan alla

13.5.2021 7.00
SallaPätsi

Tasa-arvopohdintoja lipputangon juurella

10.4.2021 7.00
SallaPätsi

Yhden hengen ryhmätyö

14.3.2021 7.05
SallaPätsi

Uusia ja vanhoja toiveita

3.2.2021 6.15
SallaPätsi

Odotusten joulukuu

30.12.2020 14.30
SallaPätsi

Monenlaisia enkeleitä

5.12.2020 7.05
SallaPätsi

Aikaa ei saa kiinni juoksemalla – vaan pysähtymällä

1.11.2020 6.05
SallaPätsi

Onnellisena elämänmittaisessa ihmissuhteessa

30.9.2020 10.05
SallaPätsi

Menneen kesän makustelua

24.8.2020 6.15
SallaPätsi

Jutellaan uskosta, välitetään

28.7.2020 6.30
SallaPätsi

Pala tuttua kattoa

24.6.2020 6.00
SallaPätsi

Ymmärtäväisiä sanoja

1.6.2020 6.00
SallaPätsi

Töitä nahkaverstaalla etäopiskelun tahdissa

27.4.2020 6.10
SallaPätsi

Kuin keväinen päivä

30.3.2020 6.20
SallaPätsi

Kirje ystävälle

22.2.2020 6.25
19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys